مروری بر تدابیر سلامت جنسی از دیدگاه طب سنتی ایران

زهرا درويش مفرد کاشاني, نفيسه ظفرقندی, فیروزه رئیسی, ژاله علي اصل, روشنک مکبری‌نژاد, الهام عمارتكار, فاطمه عمادي, طاهره افتخار

چکیده


2367

مقدمه: سلامت جنسی از عوامل اساسی و مهم در پایداری زندگی زناشویی است. شیوع قابل توجه اختلالات عملکرد جنسی از یکسو و تأثیر انکارناپذیر آن بر بیماری‌های فردی، اختلافات خانوادگی و مشکلات اجتماعی، که منجر به افزایش طلاق در اجتماع شده است از سوی دیگر، ضرورت بهره‏مندی از تدابیر مناسب جهت پیشگیری از این اختلالات را روشن می‏سازد. طب سنتی ایران به عنوان یک طب کل‌نگر، دارای تدابیر مشخصی در این حوزه می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی تدابیر سلامت جنسی از دیدگاه طب سنتی ایران است.

روش: در این مطالعه مروری ـ توصیفی، متون معتبر طب سنتی از قبیل کامل‌الصناعه الطبیه، قانون ابن سینا، حفظ‏الصحه‏ ناصری و... پیرامون مسائل جنسی، مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر سلامت جنسی به صورت دسته‌بندی‌شده ارائه گردیده است.

یافته‏ها: بررسی منابع طب سنتی در حوزه تدابیر جنسی، نشان از اهمیت رابطه جنسی متعادل در سلامت روانی و جسمی افراد دارد و انجام صحیح آن‏ را، طبق تدابیر مطرح، منجر به افزایش نیروی جسمانی و رفع بیماری‌های روانی می‏داند. از جمله تدابیر جنسی، می‏توان به توصیه انجام مقاربت، تنها در صورت ایجاد اشتیاق واقعی و در اوقات مناسب آن و اجتناب از مقاربت در اوقات نامناسبی که در منابع آمده، اشاره کرد. از دیگر تدابیر در این حوزه، تفاوت مقدار مناسب مقاربت هر مزاج با توجه به قوت بدن، سن و فصل، شناخت آنچه به آمیزش جنسی کمک می‏کند و استفاده از ترکیبات مؤثر در تقویت قوای جنسی می‏باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: آموزش تدابیر سلامت جنسی طب سنتی ایران، شاید بتواند گام مؤثری در جهت ارتقای سلامت افراد جامعه و استحکام خانواده‏ها بردارد و باعث کاهش بروز طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی گردد.


کلید واژه‌ها


سلامت جنسی؛ باه، آمیزش جنسی؛ مقاربت؛ طب سنتی ایران

تمام متن:

PDF

645

مراجع


فروتن، سیدکاظم. جدید میلانی، مریم. بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده. دانشور پزشکی. (1387 ش.)، دوره شانزدهم، شماره هفتاد و هشتم، صص 44-39.

Safarinejad M. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. Int J Impot Res. 2006; 18(4): 382-395.

Moghasmi S, Ziaei Saideh HZ. Comparative efects of The Conventional hormone replacement therapy and tibolone on sexual performance in postmenopausal women. AMUJ. 2011; 14(1): 104-113.

Grewal GS, Gill JS, Sidi H, Gurpreet K, Jambunathan ST, Suffee NJ, et al. Prevalence and risk factors of female sexual dysfunction among healthcare personnel in malaysia. Compr Psychiatry. 2014; 55(1): 17-22.

Stephenson KR, Meston CM. Why Is Impaired Sexual Function Distressing to Women? The Primacy of Pleasure in Female Sexual Dysfunction. J Sex Med. 2015; 12(3): 728-737.

Aggarwal RS, Mishra VV, Jasani AF, Vachchani MV, Devi AD, Shah KN. Incidence and prevalence of sexual dysfunction in infertile females. Middle East Fertil Soc J. 2013; 18: 187-190.

Palacios S. Hypoactive Sexual Desire Disorder and current pharmacotherapeutic options in women. Medscape Womens Health. 2011; 7(1): 95-107.

Safarinejad MR, Hosseini SY, Asgari MA, Dadkhah F, Taghva A. A randomized, double‐blind, placebo‐controlled study of the efficacy and safety of bupropion for treating hypoactive sexual desire disorder in ovulating women. BJU Int. 2010; 106(6): 832-839.

Shifren JL, Monz BU, Russo PA, Segreti A, Johannes CB. Sexual problems and distress United States women: prevalence and correlates. Obstet Gynecol. 2008; 112(5): 970-978.

Kate MD, Peter RC, Gaoffrey IH. Sexual problems: a study of the prevalence and need for health care in the general population. Fam Pract. 1998; 15(6): 519-524.

گلدر، مایر. میو، ریچارد. گدیس، جان. روان‌پزشکی آکسفورد. ترجمه محسن ارجمند و مجید صادقی. ویرایش سوم، تهران: انتشارات ارجمند، (1385 ش.)، صص 249-245.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Text Revision. USA: American Psychiatric Press, Washington, DC; 2000. 535-536.

Basson R, Berman J, Burnett A, Derogatis L, Ferguson D, Fourcroy J, et al. Report of the international consensus development conference on female sexual dysfunction: definitions and classifications. J Urol. 2000; 163(3): 888-893.

Chen CH, Lin YC, Chiu LH, Chu YH, Ruan FF, Liu WM, et al. Female sexual dysfunction: Definition, classification, and debates. Taiwan J Obstet Gynecol. 2013; 52(1): 3-7.

سادوك، بنیامین. سادوك، ویرجینیا. خلاصه روانپزشکی کاپلان ـ سادوك. ترجمه فرزین رضاعی. جلد دوم، ویرایش دهم، تهران: انتشارات ارجمند، (1387 ش.)، صص 286-277.

Danforth DN, Scott J. Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2008; 744-748.

معارفی، غلامرضا. بررسی سلامت جنسی زوجین و شیوه‌های تأمین آن در اندیشه شیعی بر اساس احادیث کتاب وسائل‌الشیعه. دانشور پزشکی. (2009 م.)، شماره اول، صص 16-2.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. ذخيره خوارزمشاهى. جلد دوم، قم: مؤسسه احيای طب طبيعى، (1391 ش.)، صص 893-862، 900.

ابن سينا، حسين بن عبدالله. القانون في الطب. چهار جلدی، جلد سوم، چاپ اول، بيروت: دار إحيای التراث العربي، (1426 ق.)، صص 389-376.

ناصری، محسن. رضایی‌زاده، حسین. چوپانی، رسول. انوشیروانی، مجید. مروری بر کلیات طب سنتی ایران. ویرایش دوم، تهران: مؤسسه نشر شهر، (1388 ش.)، ص 59.

ناصری، محسن. حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران. چاپ سوم، تهران: انتشارات طب سنتی ایران، (1390 ش.)، صص 42-41.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. خفى علايى (خف علايى ـ الخفية العلايية). چاپ اول، تهران: اطلاعات، (1369 ش.)، صص 74-73.

مجوسی اهوازی، علی بن عباس. کامل الصناعه‌الطبیه. ترجمه سیدمحمد خالد غفاری. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، (1388 ش.)، صص 153-146.

عقيلى علوى شيرازى، سيدمحمدحسين بن محمدهادى. خلاصة الحكمة (عقيلى). سه جلدی، جلد اول، چاپ اول، قم: اسماعيليان، (1385 ش.)، صص 487-482.

ابن سينا، حسين بن عبدالله. من مؤلفات ابن سينا الطبية (دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية أو تدارك أنواع الخطأ الواقع في التدبير). یک جلدی، چاپ اول، دمشق: معهد التراث العلمي العربي، (1404 ق.)، صص 21، 72-66.

ابن كمال، پاشااحمد بن سليمان. رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه. یک جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1389 ش.)، صص 57-25.

ابن سينا، حسين بن عبدالله. رساله جوديه. یک جلدی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه بوعلى سينا، (1383 ش.)، صص 3-1.

عقيلى علوى شيرازى، سيدمحمدحسين بن محمدهادى. خلاصة الحكمة (عقيلى). سه جلدی، جلد دوم، چاپ اول، قم: اسماعيليان، (1385 ش.)، صص 902-894.

گيلانى، محمدكاظم. حفظ‌الصحة ناصرى. چاپ اول، تهران: المعى، (1387 ش.)، صص 166-157.

محمد بن محمد عبد‌الله. تحفه خانى. یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران، (1383 ش.)، صص 516-505.

حكيم ميسرى. دانشنامه در علم پزشكى، كهن‌ترين مجموعه طبى به شعر فارسى. یک جلدی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، (1373 ش.)، صص 149-148.

انوار، حسین‌محمد. مجربات بوعلی سینا یا تحفة‌العاشقين. یک جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1387 ش.)، صص 30-25، 70-65.

سكندرپورى، محمدعبدالقدوس. لذت الوصال. یک جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1388 ش.)، صص 15-10، 49-33، 112-58.

حکیم ارزانى، محمداكبر. مفرح القلوب (شرح قانونچه). مقدمه و تصحیح اسماعیل ناظم. جلد دوم، تهران: انتشارات المعی، (1391 ش.)، صص 404-401.

حکیم ارزانی، محمداکبر. طب اکبري. تصحیح و تحقیق مؤسسه احیای طب طبیعی. جلد دوم، قم: انتشارات جلال‌الدین، (1387 ش.)، صص 898-879.

اخوينى، ربيع بن احمد. هداية‌المتعلمين في الطب. یک جلدی، چاپ دوم، مشهد: دانشگاه مشهد، (1371 ش.)، صص 512-505.

كرمانى، محمدكريم بن ابراهيم. دقائق العلاج. ترجمه عيسى ضياء ابراهيمى. دو جلدی، جلد اول، چاپ اول، كرمان: چاپخانه سعادت، (1362 ش.)، صص 462-443.

ابوزيد، احمد بن سهل. مصالح الأبدان و الأنفس. یک جلدی، چاپ اول، قاهره: معهد المخطوطات العربية، (1426 ق.)، صص 456-4470

ناظم جهان، محمد اعظم. اكسير اعظم. چهار جلدی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1387 ش.)، صص 537-530.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. الأغراض الطبية و المباحث العلائية. یک جلدی، چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران، (1345 ش.)، صص 507-502.

هروى، موفق بن على. الأبنية عن حقائق الأدوية (روضة الأنس و منفعة النفس). یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، (1346 ش.).

انصارى شيرازى، على بن حسين. اختيارات بديعى. یک جلدی، چاپ اول، تهران: شركت دارويى پخش رازى، (1371 ش.).

حكيم مؤمن، سيدمحمدمؤمن بن محمدزمان. تحفة‌المؤمنين. دو جلدی، چاپ اول، قم: نور وحى، (1390 ش.).

عقيلى علوى شيرازى، سيدمحمدحسين بن محمدهادى. مخزن‌الأدوية (فرهنگنامه داروهاى پزشكى سنتى). یک جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات باورداران، (1380 ش.).

ابن بيطار، عبدالله بن احمد. الجامع المفردات الأدوية و الأغذية. چهار جلدی، بيروت: دار الكتب العلمية، (1412 ق.).

بهاءالدوله، بهاءالدين بن ميرقوام‌الدين. خلاصة‌التجارب. یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران، (1382 ش.)، صص 65-64، 515-510.

سمرقندى، نجيب‌الدين. شرح الأسباب و العلامات. شارح نفيس بن عوض كرمانى. دو جلدی، جلد دوم، چاپ اول، قم: جلال الدين، (1387 ش.)، صص 198-181.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13182

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.