مروری بر خشکی چشم و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران

فریبا خوش‌زبان, ندا حاجی‌علی نیلی, محمود جباروند, مهرداد کریمی, روجا رحیمی, ژاله علی اصل, زهره مرتجی

چکیده


33844

مقدمه: خشکی چشم یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بیماران به چشم‌پزشک می‌باشد که باعث افزایش ریسک بیماری‌های چشم و علائم پردردسر در فعالیت‌های مختلف فرد می‌شود. درمان‌های اولیه در بهترین حالت یک بهبوددهنده علامتی سطحی و گذراست و در برطرف‌کردن آسیب‌های سطح چشم و التهاب که بیشتر مبتلایان به خشکی چشم از آن رنج می‌برند، ناتوان است. از طرف دیگر افزایش شیوع این بیماری به دنبال استفاده از لنزهای تماسی و اعمال جراحی روی قرنیه مانند لازیک، اهمیت درمان و پیشگیری از بروز بیشتر آن را دوچندان کرده است. خشکی چشم در منابع طب سنتی تحت عنوان «خشونت القرنیه» مورد بحث قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه این مکتب در مورد خشکی چشم و درمان‌های آن می‌باشد.

روش: در این مطالعه‌ مروری، منابع طب سنتی مانند طب اكبرى، نور العيون و جامع الفنون، تذكرة الكحالين، أمراض العين و معالجاتها، الأغراض الطبية و المباحث العلائية، طب العيون، القانون في الطب، اكسير اعظم و شرح الاسباب و منابع طب نوین از کتب معتبر چشم‌پزشکی و موتورهای جستجو مانند Google Scholar ، Pubmed در مورد خشکی چشم و درمان‌های ارائه‌شده مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها: «خشونت القرنیه» یکی از انواع بیماری‌های قرنیه می‌باشد. در این بیماری، خشکی قرنیه، ریزش اخلاط غیر طبیعی (تیز و شور) و مصرف داروهای پرحدت، باعث از بین‌رفتن رطوبت قرنیه و ایجاد ناهمواری در سطح آن می‌شوند که در نتیجه باعث از بین‌رفتن شفافیت قرنیه و اختلال در عبور نور از آن شده و منجر به بروز علامت‌هایی مثل احساس حرکت جسمی زبر و خشن در هنگام پلک‌زدن می‌شود. درمان‌های ارائه‌شده شامل درمان‌های موضعی (قطره و ضمادهای چشمی)، دستورات غذایی خاص و پاکسازی خلط مسبب می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به دستاوردهای علمی حکمای طب سنتی در زمینه خشکی چشم و درمان‌های متنوع آن، امید است به راهکارهای مناسبی جهت ارزیابی و درمان خشکی چشم برسیم.


کلید واژه‌ها


خشکی چشم؛ خشونت القرنیه؛ طب سنتی ایران؛ جفاف العین

تمام متن:

PDF

7351

مراجع


Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA, Schaumberg DA. Impact of dry eye syndrome on vision-related quality of life. Am J Ophthalmol. 2007; 143(3): 409-415.

American Academy of Ophthalmology Cornea/ External Disease Panel. Preferred Practice Pattern Guide Lines. Dry eye syndrome-limited revision. San Francisco. CA: American Academy of Ophthalmology; 2011. Available at: http://www.aao.org/ppp.

Roni MS. Post - LASIK dry eye. Expert Rev Ophthalmol. 2011; 6(5): 575-582.

Pflugfelder SC, Beuerman RW, Stern ME. Dry Eye and Ocular Surface Disorder. New York: Marcel Dekker; 2004. 4, 7, 11, 13, 309-323.

Pflugfelder SC. Prevalence, Burden and Pharmacoeconomics of Dry Eye Disease. Am J Manag Care. 2008; 14: 102-106.

The epidemiology of dry eye disease: report of the Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf. 2007; 5(2): 93-107.

Management and Therapy of dry eye disease: report of Management and therapy subcommittee of the internationnal WorkShop (2007). Ocul Surf. 2007; 5(2): 163-177.

Kozma CM, Hirsch JD, Wojcik AR. Economic and quality of life impact of dry eye symptoms. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000; 41: S928.

Harmon D, Morphy R. Dry eye market set for robust growth. Market Scope. 2003; 8: 7-8.

Levinson BA, Rapuano CJ, Cohen EJ, Hammersmith KM, Ayres BD, Laibson PR. Referrals to the Wills Eye Institute Cornea Service after laser in situ keratomileusis: reasons for patient dissatisfaction. J Cataract Refract Surg. 2008; 34(1): 32-39.

Jabbur NS, Sakatani K, O’Brien TP. Survey of complications and recommendations for management in dissatisfied patients seeking a consultation after refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 2004; 30(9): 1867-1874.

Wiese M, Oster C, Pincombe J. Understanding the emerging elationship between complementary medicine and mainstream health care: a review of the literature Health. 2010. 3: 326-342.

نبی‌پور، ایرج. چشم‌پزشکی در تمدن اسلامی. نشریه دانشگاه اسلامی. (1377 ش.)، شماره چهارم، صص 10-8.

Hessen M, Karamursel Akpek E. Dry eye: an inflammatory ocular disease. Ophthalamic and Vision Research. 2014; 9(2): 240-250.

شاه‌ارزانى، ميرمحمداكبر بن محمد. طب اكبرى. دو جلدی، جلد اول، چاپ اول، قم: جلال‌الدين، (1387 ش.)، صص 165، 196-195.

حموى، صلاح‌الدين بن يوسف كحال. نور العيون و جامع الفنون. یک جلدی، چاپ اول، ریاض: مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية، (1407 ق.)، صص 87، 329.

كحال، على بن عيسى. تذكرة الكحالين. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران، (1387 ش.)، صص 3، 43، 674.

طبرى، احمد بن محمد. طبری، على بن سهل. أمراض العين و معالجاتها. یک جلدی، چاپ اول، لندن: مؤسسه الفرقان للتراث الإسلامي، (1419 ق.)، صص 9، 164-163.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. الأغراض الطبية و المباحث العلائية. یک جلدی، چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران، (1345 ش.)، صص 170، 325، 614.

مجوسى، على بن عباس. الكحالة (طب العيون). یک جلدی، چاپ اول، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، (1997 م.)، ص 224.

سمرقندى، نجيب‌الدين. شرح الأسباب و العلامات. شارح نفيس بن عوض كرمانى، دو جلدی، چاپ اول، قم: جلال‌الدين، (1387 ش.)، صص 264-215.

ناظم جهان، محمد اعظم. اكسير اعظم. چهار جلدی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1387 ش.)، صص 230، 341، 343، 344، 347، 395.

ابن سينا، حسين بن عبدالله. القانون في الطب. چهار جلدی، جلد دوم، چاپ اول، بيروت: دارالإحيای التراث العربي، (1426 ق.)، صص 214، 268، 357-355، 364-363.

عقیلی خراسانی، محمدحسین. مخزن الادویه. یک جلدی، چاپ اول، تهران: انتشارات باورداران، (1380 ش.)، صص 25، 69.

Bhavsar AS, Bhavsar SG, Jain SM. A review on recent advances in dry eye: Pathogenesis and management. Oman Journal of Ophthalmology. 2011; 4(2): 50-56.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13180

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.