سخن سردبیر

محمود عباسی

چکیده


239

جامعه شناسی تاریخی پزشکی به عنوان حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای میان رشته‌ای، نقطه تلاقی علم تاریخ، جامعه شناسی و پزشکی تلقی می‌شود. این رشته که در حقیقت، جامعه‌‌‌شناسی پزشکی جوامع پیشین بر اساس اسناد و گزارشات تاریخی به جای‌مانده است، از اعضای به نسبت جوان خانواده علوم اجتماعی و از شکوفه‌های این شجره تنومند شمرده می‌شود. این شاخه علمی، به رغم استعداد بالا و متولیان زیاد، احتمالا به دلیل فقر منابع و مراجع تاریخی متناسب با دغدغه‌ها و‌ انتظارات پژوهشگران علوم اجتماعی، به ویژه در خصوص جوامع کهن بشری، به توسعه درخور توجهی دست نیافته است....


تمام متن:

PDF

88DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v4i11.12221

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.