فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) منتشر کننده مقالات حوزه‌های تاریخ پزشکی، تاریخ دندانپزشکی، تاریخ داروسازی، طب سنتی، جامعه‌شناسی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط می‌باشد. هدف فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی معرفی دانشمندان و حکیمان بزرگ و نوآوری‌های ایشان در عرصه پزشکی، معرفی آثار ارزشمند پزشکی و دارویی کهن، معرفی جریان‌های مهم پزشکی و معرفی احیای میراث مکتوب پزشکی در راستای بازشناسایی تاریخ پزشکی تمدن بزرگ ایرانی – اسلامی می باشد.  نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

دوره 8, شماره 29 (1395): فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، زمستان 1395

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

سیدرضا فیض
PDF
7-16

مقاله پژوهشی

محمدجواد ابوالقاسمی
PDF
17-43
طاهره توفیقیان, اکرم کوشکی, فریبا برهانی, محمدحسن رخشانی, محدثه محسن‌پور
PDF
45-62
ملیحه پورکیانی, زهرا شیخ‌علی‌پور, فاطمه جورکش
PDF
63-81
محمدمهدی مقدادی, مریم جوادپور
PDF
83-117
زهرا خیالی, سعیده جعفرزاده, مهرنوش آل عصفور
PDF
119-137
حسین خاکپور, پریسا اجنگان, مریم لطفی مهروئیه
PDF
139-164

مقاله مروری

فریدون عزیزی
PDF
165-183