جستجو


 
شماره عنوان
 
دوره 8, شماره 29-28 (1395): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 8، شماره 29-28، پاییز و زمستان 1395 بررسی میزان آگاهی زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل از مقررات فقهی و حقوقی سقط عمدی جنین و عوامل مؤثر بر آن در سال 1394 چکیده  PDF
فاطمه منصوری, امیر حمزه سالارزایی, سمیه شهرکی ده‌سوخته
 
1 - 1 (1)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد