مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ن

نظری, اعظم, کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
نظری توکلی, سعید, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
نظری توکلی, سعید, دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نظری توکلی, سعید, دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
نظری توکلی, سعید, (ایران)
نظری توکلی, سعید, دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نعیمی, حامد, دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، ایران (ایران)

ه

هاشم پور, مدیحه

و

وطنی, امیر, استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
وطنی, امیر, استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)

ی

یوسفی, سیده‌ریحانه, استادیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
یوسفی راد, نرگس, کارشناس مامایی، دانشجوی دكترای فقه و اصول (فقه خانواده)، پژوهشگر پژوهشگاه رویان، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت (ایران)
یداللهی باغلویی, عباس (ایران)
یدالهی باغلویی, عباس, (ایران)
یغمایی, فریده, دکترای بهداشت عمومی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه پرستاری، زنجان، ایران (ایران)

ک

کیانی, مهرزاد, Medical Ethics Journal (ایران)
کیانی, مهرزاد
کیخا, محمدرضا, استادیار، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کیخا, محمدرضا, استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کاظمی‌نژاد, سیدرضا, استادیار گروه علم ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (ایران)
کریمی, نسرین, استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کریمی زارچ, علی‌اکبر, دانشجوي دکتري رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه آيت‌ا... حائري ميبد، میبد، ایران (ایران)
کریمی‌نیا, محمدمهدی, سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکتری قرآن و حقوق از جامعه المصطفی العالمیه (ایران)

گ

گوهری, مریم, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)

پ

پورفتح‌اله, علی‌اکبر, استاد گروه ایمونولوژی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، رییس سازمان انتقال خون ایران، تهران، ایران (ایران)

101 - 125 (260)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>