مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عبدی, رضا, دکتری پزشکی حرفه‌ای، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، ایران (ایران)
عزیززاده فروزی, منصوره, مربی پرستاری عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و انستیتو نروفارماکولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عظیمی, نسرین (ایران)

غ

غلامی, نبی‌اله, دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غنی‌زاده, مهدیه, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)

251 - 260 (260)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11