مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

علیشاهی قلعه‌جوقی, ابوالفضل, استادیار گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عمانی سامانی, رضا, دکتری اخلاق پزشکی، استادیار پژوهشگاه رویان و مدیرگروه پژوهشی اپيدميولوژی و سلامت باروری مرکز تحقيقات اپيدميولوژی باروری پژوهشگاه رويان، ت (ایران)
عابدینی, احمد, گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ایران (ایران)
عباسی, محمود, رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عبدی, رضا, دکتری پزشکی حرفه‌ای، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، ایران (ایران)
عزیززاده فروزی, منصوره, مربی پرستاری عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و انستیتو نروفارماکولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عظیمی, نسرین (ایران)

غ

غلامی, نبی‌اله, دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غنی‌زاده, مهدیه, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، بخش فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)

251 - 265 (265)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11