مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ی

یوسفی, سیده‌ریحانه, استادیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
یوسفی راد, نرگس, کارشناس مامایی، دانشجوی دكترای فقه و اصول (فقه خانواده)، پژوهشگر پژوهشگاه رویان، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت (ایران)
یداللهی باغلویی, عباس (ایران)
یدالهی باغلویی, عباس, (ایران)
یغمایی, فریده, دکترای بهداشت عمومی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه پرستاری، زنجان، ایران (ایران)

1 - 5 (5)