مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پورفتح‌اله, علی‌اکبر, استاد گروه ایمونولوژی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، رییس سازمان انتقال خون ایران، تهران، ایران (ایران)
پوراسماعیلی, علیرضا, استاديار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه حکيم سبزواری، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پژهان, اكبر, دانشيار فيزيولوژي، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)

1 - 3 (3)