مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فولادوندی, معصومه, مربی پرستاری عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی بم، کرمان، ایران (ایران)
فولادوندی, غلامرضا, کارشناس ارشد مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
فجری, علیرضا, پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

1 - 3 (3)