مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خوش طینت, ولی الله, Medical Ethics Journal (ایران)
خوش‌کلام, فاطمه, دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران (ایران)
خیراتی مقدم, قاسم, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (ایران)
خاکپور, حسین, دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زهدان، ایران (ایران)
خاکسار حقانی دهکردی, علی, طلبه سطوح عالی حوزه علمیه، قم، ایران (ایران)
خدایار, حسین, کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران. (ایران)
خزائی, میثم, استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت‌ا... بروجردی، بروجرد، ایران (ایران)

1 - 7 (7)