جزئیات نویسندگان

عبدی, رضا, دکتری پزشکی حرفه‌ای، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، ایران, ایران