جزئیات نویسندگان

شاهین‌فرد, خاطره, گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ایران, ایران