جزئیات نویسندگان

نعیمی, حامد, دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، ایران, ایران