دوره 10, شماره 35-34 (1397)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 10، شماره 35-34، بهار و تابستان 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت PDF XML
جهاندار امینی, محمدعلی طاهری, علی صفاری, محمود عباسی 7-27
دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلأزدایی قانونی از مسأله احتباس) PDF XML
محمدجعفر صادق‌پور 29-45
تحلیل فقهی پزشکی علل حرمت شرب خمر PDF XML
عبداله بهمن‌پوری, نجمه نظری 47-63
تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیّت جنین» در مذاهب اسلامی PDF XML
سعید نظری توکلی, مریم محمدی طبس, محمدعادل ضیایی, فراست محمدی بلبان‌آباد 65-77
قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی PDF XML
فاطمه خوش‌کلام, نسرین کریمی 79-89
آمیزش نامتعارف و پیامدهای فقهی آن PDF XML
ام‌البنین رمضان‌زاده, حبیب‌اله چوپانی مرسی, موسی زرقی, محمود عباسی 91-102
بررسی فقهی و حقوقی شیوه‌های نوین درمان جا به جایی میتوکندریایی PDF XML
سیدحسین آل طاها, عبدالکریم آل بوشهبازی, سیدرضا کاظمی‌نژاد 103-115
بررسی چالش‌های أماره لِعان و نتایج حاصل از آزمایش‌های DNA مرتبط با آن در موضوع نفی ولد PDF XML
امیرحمزه سالارزائی 117-126