دوره 9, شماره 31-30 (1396)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 31-30، بهار و تابستان 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

جایگاه حدیث رفع در پیشگیری از وسواس‌های فکری و رفتاری PDF XML
امیر حمزه سالارزایی, فرشته ابراهیم‌آبادی 7-19
حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج از منظر فقه شیعه PDF XML
سیده‌ فاطمه طباطبائی‌, عبدالرضا محمد حسین‌زاده, سمیه مولوی‌فر 21-32
تبیین ماهیت جراحت نافذه در فقه جزایی امامیه (نقدی بر تبصره دوم ماده 713 قانون مجازات اسلامی) PDF XML
امیر وطنی, طه زرگریان 33-45
تأثیر درمان عیوب بر حق فسخ نکاح PDF XML
پژمان برزعلی, سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز 47-62
رابطه حقوقی صاحبان جنین منجمد با آن PDF XML
شمس‌الملوک راجی, محمود حائری, حمید رحمانی منشادی 63-76
تحلیل فقهی ـ حقوقی اجرای حد بر محکوم‌علیه بعد از عروض جنون PDF XML
محمود عباسی, نبی‌اله غلامی 77-90
راه‌کار حل تزاحم حق تولید مثل زوج و حق سلامت زوجه PDF XML
محدثه معینی‌فر 91-104
چالش‌های فقهی زنا بر مبنای شرایط خاص جسمانی دوقلوهای سیامی PDF XML
مهدیه غنی‌زاده, محمدرضا کیخا, علی تولّائی 105-118