نیاز مذهبی بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه کیفی

خدیجه حاتمی‌پور, مریم رسولی, فریده یغمایی, حمید علوی مجد, کاظم زنده‌دل

چکیده


755

درک نیازهای مذهبی بیماران مي‌تواند بر چگونگي ارتباط و ارائه مراقبت مذهبی به بيماران تأثيرگذار باشد. این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و با هدف تعیین نیازهای مذهبی بیماران مبتلا به سرطان در ایران صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در مطالعه را 18 بیمار مبتلا به سرطان که از فروردین تا شهریور 92 در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بستری شده بودند، تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند شروع و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. سپس درون‌مایه‌ها استخراج گردید.

1ز 611 کد اولیه به دست‌آمده، با تحلیل داده‌ها درون‌مایه مذهب استخراج شد که دارای 3 طبقه باورهای دینی، ارتباط با خداوند و نیاز به عبادت و زیرطبقات اعتقاد، توسل، نزدیکی به خداوند، توکل به خداوند، دعا، نیایش و انجام مناسک مذهبی بود. این مطالعه نشان داد: بیماران مبتلا به سرطان در ایران، بر حسب شرایط فرهنگی، مردمی مذهبی بوده و برای سازگاری با شرایط بحرانی زندگی نظیر ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، بیشتر به مذهب رو می‌آورند. داشتن باورهای مذهبی، منجر به کم‌رنگ‌ترشدن مشکلات روانی شده و سازگاری بیمار با بیماری را بیشتر کرده و به حفظ امید در آنان کمک می‌نماید. نتایج این پژوهش می‌تواند توسط مدیران پرستاری جهت برنامه‌ریزی کلان مراقبت کل‌نگر در این بیماران مورد توجه قرار گیرد.


کلید واژه‌ها


مذهب؛ نیاز مذهبی؛ سرطان؛ بیماران مبتلا به سرطان؛ بیماران مسلمان

تمام متن:

PDF

570

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran