جستجو


 
شماره عنوان
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Human Cloning from the Viewpoint of Figh and Ethics چکیده  PDF
Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی The Role of Medical Ethics In Comprehensive Healthcare System چکیده  PDF
Alireza Zali
 
دوره 11, شماره 42 (1396): مجله اخلاق پزشکی مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان چکیده  PDF
زهرا راعی دهقی, حیدرعلی عابدی, محسن شهریاری
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Ethics in Biotechnology چکیده  PDF
Jalal K.C.A, Irwandi Jaswir
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی In Quest of Wisdom; Missing Segment of Current Medicine چکیده  PDF
Mahmoud Abbasi
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Usage Ethics in Medical Education in Islamic Countries چکیده  PDF
Seyyed Reza Mousavi
 
دوره 6, شماره 19 (1391): مجله اخلاق پزشکی درک پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نقش خود به عنوان حامی بیماران چکیده  PDF
عباس عباس زاده, فریبا برهانی, محدثه معتمد جهرمی
 
دوره 6, شماره 19 (1391): مجله اخلاق پزشکی اخلاق در سلامت عمومی چکیده  PDF
معصومه گشتائی, محمود عباسی
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Defining the Pedagogical Parameters of Islamic Bioethics چکیده  PDF
Abdulaziz Sachedina
 
0 - 0 (9)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد