جستجو


 
شماره عنوان
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Usage Ethics in Medical Education in Islamic Countries چکیده  PDF
Seyyed Reza Mousavi
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Ethics in Biotechnology چکیده  PDF
Jalal K.C.A, Irwandi Jaswir
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی In Quest of Wisdom; Missing Segment of Current Medicine چکیده  PDF
Mahmoud Abbasi
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی The Role of Medical Ethics In Comprehensive Healthcare System چکیده  PDF
Alireza Zali
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Defining the Pedagogical Parameters of Islamic Bioethics چکیده  PDF
Abdulaziz Sachedina
 
دوره 2, شماره 5 (1387): مجله اخلاق پزشکی Human Cloning from the Viewpoint of Figh and Ethics چکیده  PDF
Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad
 
0 - 0 (6)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد