مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

A

Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی

D

Dabbagh, Soroush, عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

G

Ghahramani, Nasrollah

J

Jaswir, Irwandi

K

K.C.A, Jalal

M

Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Prof.S.B.UV.&Head of Islamic Department studies of Academy of Sciences, Iran-Tehran
Mousavi, Seyyed Reza, استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی

N

Nobakht Haghighi, Ali

P

Pūyan, Naser

S

Sachedina, Abdulaziz, استاد دین شناسی و اخلاق دانشگاه ویرجینیا و استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

ف

فقيهي, مهدي
فوجی, سمیرا, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
فیض, رضا, Medical Ethics Journal
فیض, رضا, متخصص فلسفه و عرفان و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
فیض, سید رضا
فیض, سیدرضا
فیض اللهی, نجات
فیض‌اللهی, نجات
فانی, محمد, استادیار، مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
فارسی نژاد, محمدرضا
فاطمی, میر مسعود
فتوحی, زهره
فتح‌نژاد کاظمی, آزیتا, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
فتحی واجارگاه, کورش
فخری, احسان, دانش‌آموخته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.
فرمانی, اعظم
فرهودي, محمود
فرهانچی, افشین
فروتنی, فاطمه, دانشجوی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
فروزنده, مینا, پژوهشگر، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و دستیار اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
فروغ عامری, گلناز
فريفته, فتانه
فرامرزپور, مطهره
فرج خدا, تهمينه
فرج خدا, تهمینه
فرج خدا, تهمینه, دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. (نویسنده مسؤول)
فرج‌خدا, تهمینه
فرجی, عبیدالله
فرزانگان, رويا
فضل‌جو, الهام, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
فضل‌جو, الهام
فضل‌جو, الهام, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
فضایلی, سمیه
فغفور مغربی, حمید

ق

قورچیانی, فاطمه
قورچیانی, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤ
قائمی, مهدی
قادری, بهرام
قاسم‌زاده علیشاهی, ابوالفضل, دانشیار، دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
قاسمی, فریبا
قاسمی, یونس
قاسمی, عرفان
قدمی, محسن
قدک زاده, صابر
قدسی, زهرا
قربانی, سیدحسن, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

ك

كياني, آزيتا
كاربخش, مژگان
كاظمي, عبدالحسن
كاظمی, دلارام
كرمي, مهتاب, دانشجوي دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
كريم‌زاده, يوسف
كريمي سبزوار, زهرا
كشته‌گر, محمد

ل

لاله‌زاریان, آناسیک, کارشناس ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
لطفي كاشاني, فرح
لطفی, مژگان, دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
لطيف‌نژاد, رباب
لطیف نژاد رودسری, رباب
لطیف‌نژاد رودسری, رباب
لطیف‌نژاد رودسری, رباب, دکترای تخصصی بهداشت باروری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

م

مقدم پاشا, اعظم, رییس اداره پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
ملكوتي, جميله, مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
ملکی, حاتم, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
ملکی, حسن
منوچهري, مهدي
منتي, رستم
منتظری, مینا, دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی كاشان، كاشان، ایران
منصوری, معصومه, كارشناس ارشد ایمنی بیمار و مدیریت خطر،‌ مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهش
مهام, سعید
مهدی خواه, زهره, متخصص اطفال دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مفید.
مهدیون, سیدعلی, مربی عضو هیئت علمی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
مهدیان, کیومرث, پرستار، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
مهدیخواه, زهره, متخصص اطفال بیمارستان مفید دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی
مهران, عباس, مربی، گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مهرابیان, صدیقه, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
مهستی جویباری, لیلا
موفق, ابوالفضل
مومنی, ناصر, استادیار، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
موحدي, محمدجواد, گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
موحدی, هدیه
موحدی, علی, مربی گروه بیهوشی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
موسوي, سيد مهدي
موسوي, عارفه
موسوی, مریم السادات, متخصص جراحی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
موسوی, سید رضا, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
موسوی, سید رضا, استاد گروه جراحی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی.
موسوی, سیده سولماز, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
موسوی, سیده‌ سولماز, دانشجوی دکتری پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
موسوی, سیده‌سولماز, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ميرازي, ناصر
ميرزایی, محمود غلامرضا
ميرغفوری, سيد حبيب ‌الله
میرزایی, مصلح
میرزایی, طیبه, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
میرزاآقازاده, احمد, دکتری آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
میرزازاده, افسانه
میرشاهی, فرشته, کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
مکارم, عباس
مکاریان, فریبرز
مؤمنی, صدیقه
مؤذن نعمت‌اللهی, لیلا
مالکی, مرضیه, مربی، عضو هیأت‌علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
مبینی, نغمه
مباشری, محمود
مبشر, مینا,
متولي زاده اردكاني, علي, Ph.D ژنتيك، عضو علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
متولی زاده اردکانی, علی
متولی زاده اردکانی, علی, عضو هیأت علمی مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
مجتهدزاده, مهران
محقق داماد, سید مصطفی, مدير گروه فقه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس بخش علوم اسلامي فرهنگستان علوم.
محقق زاده, عبدالعلی
محقق‌ داماد, سيد مصطفي
محموديان, فرزاد
محمودیان, فرزاد
محمد علیزاده, افشین, متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری،‌ استادیار، مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهی
محمد علیزاده, افشین, متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری،‌ دانشیار دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، رییس مركز پزشكی،‌ آموزشی و درمانی آیت‌ا
محمدنیا, مونا,
محمدنیا, مونا, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مسؤول بهبود كیفیت مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ ‌تهران، ایران
محمدنژاد, اسمعیل
محمدی, گوهر
محمدی, خدیجه
محمدی, سمیه, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمدی, سمیه, مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد. ایران
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد. ایران.
محمدی, سمیه, مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمدی, سمیه
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، شهرکرد، ایران.
محمدی, عیسی
محمدی, غلامرضا, مربی گروه اتاق عمل، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
محمدی نافچی, سمیه
محمدی تبار, شفیقه
محمدی‌پور, فاطمه, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
محمدپور, يوسف
محمدزاده ابراهیمی, علی, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمدعلیزاده, سکینه
محبتی, فاطمه
محتشم اميري, زهرا
محسن‌پور, محدثه, استادیار، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ( نویسنده مسؤول)
محسن‌پور, محدثه, دانشجوی دکترای پرستاری، پژو.هشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محسن‌پور, محدثه
محسن‌پور, محدثه, استادیار، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
محسنی, محمد
مختاری نوری, جمیله, دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
مدنی, منصوره, دکترای اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مرقاتی, سیدطه, استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مرندی, سید علیرضا
مروت, محمدحسین
مرادي, سميه
مرادی, محمد
مرادی, غلامرضا
مرتضوی, ناهید, پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران.
مردانی, محمد, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
مردانی, ابراهیم, دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)
مردانی حموله, مرجان, استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
مردانی‌حموله, مرجان, استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
مرزبند, رحمت اله
مسعودی فر, رضا
مسعودی نیا, محمد
مشعوف, سهیلا
مصباح, علی
مصری, مهدی
مصطفوی, حکیمه
مطهری‌نیا, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول، علی‌آباد، ایران
مطوری, پگاه, کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
معماریانی, زهرا
معمارزاده طهران, غلامرضا
معين, اطهر
معانی, سکینه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
معارفی, غلامرضا
معتمد جهرمی, محدثه
معتمد جهرمی, محدثه, کارشناس ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
معتمدجهرمی, محدثه
معصوم‌پور, آناهیتا, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
معصومی, سیده زهرا, استادیار، مركز تحقيقات مادر و كودك، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان

ن

نقوی, سیدعلی, Medical Ethics Journal
نمديه, فرزانه

چ

چنارانی, حسین, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه مشاوره، خراسان رضوی، ایران

ن

نوحي, عصمت
نوروزی, معصومه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران
نوری زاده, رقیه
نوری‌زاده, رقیه
نورالسناء, رسول
نوربالا, احمد علی
نژاد سروری, نسرین
نائینی, محمد کاظم
نادری‌روش, نادره
ناصری راد, محسن
نجف نیا, لیلا
نجفی, فاطمه, پژوهشگر، پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
نجمی دولت‌آبادی, ساره
نجاتی لائین, وحید
نخبه الفقهايي, محسن
نخعی, نوذر

چ

چراغی, محمدعلی, استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ن

نزهت, زهرا, گروه بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
نصیری, احمد, استادیار مرکز تحقیقات کیفی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.
نصیری, بهاره, استادیار و عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
نصیری همراه, عاطفه, دانشجوی دکتری رشته آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نصر, سید حسن
نصرت‌زادگان, نسترن
نظري‌ توكلي, سعيد, استاديار دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد
نظری, رباب
نظری توکلی, سعید, دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
نظری توکلی, سعید
نعمتی دوپلانی, فاطمه

ه

همتی, سیمین
همتی مقدم, احمد رضا
همتی مقدم, احمدرضا, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات، پزوهشگاه علوم بنیادی-پزوهشکده فلسفه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
هنید, علی اکبر
هوشمند, عباس
هوشمند, عباس, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
هادوی, مریم, مربی، گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
هادی, نیاز
هاشميه, مژگان
هاشمی, مریم
هاشمی, زهرا, مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. (نویسنده مسؤول)
هاشمیان‌فر, سیدعلی, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
هدایتی, مهدی, مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، مركز تحقيقات چاقي، پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
هدایتی, هایده
هدایتی, سیدپوریا
هروي كريموي, مجيده
هرورانی, مهدی, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران

و

وقارسیدین, سید ابوالفضل,
وقارسیدین, سیدابوالفضل,
ولی‌نژاد, مینا, کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
ولایتی, علی اکبر, مدیر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورایعالی انقلاب فرهنگی.
واحدیان عظیمی, امیر, استادیار، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، و گروه مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پ
واعظ مهدوی, محمدرضا
واعظ مهدوی, زینب, : استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
وجدانی, مرجان, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
ودادهیر, ابوعلی, استادیار گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ودادهیر, ابوعلی, استادیار، گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
وروانی فراهانی, پوران, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران
وزيري, شهرام

ي

يكتایی, محمدرضا
يادگاري, زهرا

ی

یوسفی, مهدی
یاسمی‌نژاد, پریسا, دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران.
یحیائی, الهه, پژوهشگر، کارشناس مدیریت، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
یزدان‌پرست, الناز, کارشناس ارشد پرستاری، مربی هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فردوس، ایران.
یزدانی, شهرام
یزدانی, علی اصغر
یزدانیان, علیرضا, دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
یزدانبخش, سیدآرش, متخصص طب اورژانس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران. (نویسنده مسؤول)
یعقوبی, علیرضا

ک

کلانتر زاده, مژگان
کلانتری, سهیلا
کلاری, فریده
کمالی, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
کياني, فريبا
کی.سی.ای, جلال, بخش زیست فناوری، انجمن علمی، دانشگاه بین الملل اسلامی مالزی بخش کوانتان، جالان ایستانا، بندر ایندرا مهکوتا 5200، کوانتان، پاهنگ، مالزی.
کیوان, شیما
کیکاوسی آرانی, لیلا
کیانی, فریبا, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بروجن، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجن، ایران. (نویسنده مسؤول)
کیانی, مهرزاد
کیانی, محمدعلی, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دپارتمان اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
کیانی, محمدعلی
کیانیان, تکتم, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
کیانیان, تکتم, مربی، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
کاوسی, امیر, استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کاوسی, علی, مربی گروه اتاق عمل، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (نویسنده مسؤول)
کارگر خرم‌آبادی, حکمت, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کاظم‌زاده بیطالی, مهدی, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)
کاظمي, عبدالحسن, دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
کاظمی, مصطفی
کاظمی, عبد الحسن
کاظمی, عبدالحسن
کاظمی, عبدالحسن
کاظمی تبار, ابوالفضل, کارشناس پرستاری، بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.
کدیور, ملیحه, استاد، گروه نوزادان، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
کریمی, طاهره
کریمی راهجردی, اشرف, کارشناس ارشد علوم ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
کریمیان, حسن, استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران.
کرانی, میترا, مرکز فناوری نانو، پژوهشکده تحقیقات بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
کرانی, شهلا, گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
کراچیان ثانی, فاطمه
کشاورز, زهره, استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

گ

گل علیزاده بی بالان, فائقه, كارشناس ارشد مشاوره در مامايي، مركز پژوهش دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان (نویسنده مسؤول)
گل‌محمدیان, محسن, دکتری تخصصی مشاوره، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)
گل‌عنبر, پریسا
گلی طالب, محمد, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران
گلیان تهرانی, شهناز, مربی، عضو هیأت‌علمی گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
گلباف, دانیال, کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.
گلدوست مرندی, فریده, دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
گلدوست مرندی, فریده
گلستانی‌بخت, مهدی
گنج‌بخش, مجید
گودرزی, جمشید
گرجی, حسن ابوالقاسم
گشتائی, معصومه

پ

پور اشرف, یاسان, دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
پورابولی, بتول, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
پوربهاءالدینی زرندی, نرجس
پوربخش, سیدمحمدعلی
پورحسین‌قلی, محمدامین, استادیار، مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پوررضا, ابوالقاسم
پورسعید اصفهانی, مهشید
پورطالب, عارفه,
پوشگان, زینب, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
پیمان, اکرم
پیروزمند, علیرضا
پژهان, ساويز
پایان, سهیلا, استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
پاک‌نیت, عبدالقادر, رزیدنت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
پارسایی, حکیمه, کارشناس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
پروین رو, شیرین

Z

Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آ

آقانوه‌سی, مرجان, کارشناس ارشد مدیریت سیستم اطلاعات و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
آل کجباف, حسین
آتش‌زاده شوریده, فروزان, استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
آتش‌زاده شوریده, فروزان, استادیار، دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
آجودانيان, نجمه
آذر, اسماعیل,
آرین خصال, آیدین, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) - دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداش
آرامش, کیارش
آزادانی, زکیه, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران.
آسمانی, امید

ا

افرازنده, سیده سارا, مربی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
افشار, ليلا
افشار, لیلا, عضو هیأت‌علمی گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
افشار, لیلا, دكتراي تخصصی اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،
افشار, لیلا
افشار, لیلا, دكتراي اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران
افشار, زهرا, کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران.
اقبالی, مریم
امین بیدختی, علی اکبر, دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
امین‌الرعایایی یمینی, عفت, کارشناس آموزش و پرورش کاشان، کاشان، ایران.
امینی‌زاده, نجمه
امیری, فردین, دکتری پرستاری، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
امیری, پریسا, Medical Ethics Journal
امیرخانی, مهدی, کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
امیرعلی اکبری, صدیقه
انجذاب, بهناز
اهتمام, فاطمه, دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول)
ایلخانی, مهناز, استادیار گروه داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
ایمان‌زاد, معصومه, کارشناس ارشد روانشناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
ایمانی‌فر, نسرین, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، مركز تحقيقات پرستاري و مامايي شرق كشور، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران.
ایمانی‌فر, نسرین, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی و عضو هیأت علمی دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران
ایمانی‌پور, معصومه, استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
ایرانی‌فر, الناز
ایرانشاهی, معصومه, کارشناس ارشد روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
ایزدی, احمد, دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
اکابری, سید آرش
اکبری لاکه, مریم
اکبری کاجی, محمد
اکبری حقيقي, فیض‌اله
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
اکرمی, فروزان, دکترای اخلاق زیستی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
ابوالقاسمی, محمد جواد
ابوالقاسمی, حسن
ابوالقاسمی ماهانی, سمیه, کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، بیمارستان علی بن ابی طالب، راور.
ابوالقاضی, مریم,
ابوطالبی, قاسم
ابراهیم‌زاده, نگار
ابراهیمی, مهدی
ابراهیمی, محمدنبی
ابراهیمی, حسین
احمدي‌وش, طه‌محمد
احمدی, محبوبه
احمدی‌پور, حبیبه,
احمدیان, مینا, Medical Ethics Journal
احسانی, سیده رقیه
احسانی کوهی خیلی, سیده رقیه
احسانی کوهی خیلی, سیده‌ رقیه
اختری, سجاد
ادیب حاج باقری, محسن, دكتراي پرستاري، استاد دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)
ادیب حاج باقری, محسن, استاد، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی كاشان، كاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)
ادیب حاج باقری, محسن, Medical Ethics Journal
ادیب حاج‌باقری, محسن, استاد گروه پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ايران. (نویسنده مسؤول)
ارجمند, سوگند
اسماعیل‌زاده, علی
اسماعیلی, مهرداد
اسماعیلی, رضا, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، خورسگان، ایران
اسماعیلی, سیدمصطفی, مربی، عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
اسماعیلی آبدر, محمد
اسمعیل پورزنجانی, سیمین
اسمعیلی, رقیه
اسکوئی, میرعلی اعتراف
اسدی طاری, محمدحسن, عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
اسعدی, میرمحمد
اشک تراب, طاهره, دانشیار، دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
اشک تراب, طاهره
اشک‌تراب, طاهره
اشرفی حافظ, اصغر, پزشک، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران.
اشراقی سامانی, رویا, استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران. (نویسنده مسؤول)
اصفهانی, محمد مهدی
اصغری جعفرآبادی, محمد
اعتباری اصل, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
اعظمی, میلاد, دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

ب

بهگام شادمهر, محمد
بهادری جهرمی, ثمینه, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
بهادران, زهرا,
بهروزی, ناصر, دکتری تخصصی روانشناسی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
بهرامی, مسعود
بوالهری, جعفر
بیگجانی, جمال الدین
بیدهندی, محمد
بکایی, مهشید
باقرنژاد, فرزانه, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.
باقری, علیرضا
بانشی, محمدرضا
بابائی حیدرآبادی, اکبر, گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.
بحرينيان, سيد عبدالمجيد
بحرينيان, عبدالمجيد
بحرینیان, سیدعبدالمجید
برهاني, فريبا
برهانی, فریبا, استادیار گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
برهانی, فریبا
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
برهانی, فریبا, Medical Ethics Journal
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی،
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
برهانی, فریبا
برهانی, فریبا, دانشیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران.
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
برهانی, نسیم
برات زاده, زهرا
براتی مارنانی, احمد, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
براتی مارنانی, احمد
برجی, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.(نویسنده مسؤول)
برجی, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
بزمي, شبنم, M.D. متخصص پزشكي قانوني و دانشجویی فلوشيپ اخلاق زيست پزشكي.
بزمی, شبنم
بزرگ قلاتی, فرزانه, گروه بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
بسامی, مسعود
بسطامی, محمدرضا, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایلام، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، ایلام، ایران.
بسطامی, محمدرضا, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
بطحائی, سید احمد
بعلبکی, میسور

ت

تقوی, محمدرضا, متخصص بیماری‌های عفونی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
تقی‌زاده, محمداحسان, دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
تقی‌زاده, ابراهیم, استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
توکلی, غلامحسين, گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
توان, بهمن, کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه معارف، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
توان, حامد, پرستار، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
توسلی, افسانه, Medical Ethics Journal
تیموری, بهفر
تیرگری, بتول
تابعي, سيد ضياء الدين, استاد و مدير گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
تابعی, سید ضیاءالدین
تاتاري, فرين
تارمچي, امير حسين
ترک مقدم, لادن, کارشناس ارشد فلسفه غرب وپژوهشگر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو.
ترک مقدم, لادن
ترابی زاده, کاملیا

ث

ثقه الاسلام, طاهره, استادیار و متخصص روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ثناگو, اکرم
ثناگو, اکرم, دکتری پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (نویسنده مسؤول)
ثاقبي, سيد رضا

ج

جلیلی, حمیدرضا
جلالی, اکرم
جلالی, رستم
جلالی, شیدا
جلالی, طیبه
جلالی, طیبه, مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. (نویسنده مسؤول)
جمال‌الدینی, سید حمید
جهانيان, منيره
جهانی هاشمی, حسن
جهانگير, اكرم
جهانگیری, رضا, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جهانپور, فائزه
جولایی, سودابه
جولایی, سودابه
جولایی, سودابه, دانشجوی فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری.
جولایی, سودابه, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
جولائی, سودابه
جویباری, لیلا, دکتری پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
جوکار, ساناز
جوانبخت, مريم
جوانبخت, مریم
جوادی, مصطفی, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد.
جوزی ارکوازی, حسن
جاوید, محمدجواد
جاویدان, فاطمه
جاودان‌پور, زمانه, کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
جاجرمي, وحيد
جاسویر, ایرواندی, بخش مهندسی ژنتیک، انجمن مهندسی دانشگاه بین الملل اسلامی مالزی جالان کمباک 53100، کوالالامپور، مالزی.
جعفري, سميه
جعفري شكيب, عباس
جعفری, مجتبی
جعفری, محمد, دانش‌آموخته کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، تهران، ایران.
جعفری, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
جعفری‌منش, هادی, کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول)

ح

حق شناس, مرتضی
حقیقی ثانی, نازنین, دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.
حقانی, حمید, استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
حقانی, حمید, استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
حقانی, حمید, مربی، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حقانی, حمید
حقدوست, علی‌اکبر
حمزوی زرقانی, نجمه
حنانی, صدیقه, کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حيدرنيا, محمدعلي, استاديار گروه بهداشت وپزشكي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
حيدري, معصومه
حیدری سنگلجی, مریم, کارشناس ارشد پرستاری کودکان، بیمارستان میلاد، تهران، ایران.
حامدی, سودابه
حاتمي, مریم
حاتمي, ندا
حاتمي, حسين
حاتمی, نیکو
حاجی بابایی, فاطمه
حاجی‌اسماعیلی, محمدرضا, استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
حاجی‌اسمعیل‌پور, عایشه
حاجتمند, فرزانه, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
حاجتمند, فرزانه
حجت‌الاسلامی, سیمین
حسن‌زاده, اکبر, مربی، گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حسن‌زاده سلماسی, سوسن
حسنی, محمد, استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حسنی, پرخیده, استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
حسنی, پرخیده
حسنی, امید, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
حسنخانی, هادی, استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
حسین‌آبادی فراهانی, محمدجواد
حسین‌زاده, مینا, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
حسینی, آغافاطمه, کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حسینی, سمیه
حسینی, سیدمرتضی, استادیار، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.
حسینی, سیدحبیب الله
حسینی, سیدحبیب‌الله, استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان،کرمان، ایران
حسامپور, فاطمه, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)
حشمتی نبوی, فاطمه

خ

خليلي, مجيد
خمرنیا, محمد, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
خمرنیا, محمد
خواجه مظفری, جواد, استادیار، متخصص ارتوپدی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
خوش‌گفتار, زهره
خوش‌طینت, ولی اله, Medical Ethics Journal
خوشکار, علی, متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خیاط, محمد هیثم, Medical Ethics Journal
خاقانی زاده, مرتضی
خاقانی‌زاده, مرتضی
خاقانی‌زاده, مرتضی, استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
خاقانی‌زاده, مرتضی, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
خانی, لطفعلی, دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران. (نویسنده مسؤول)
خانجانی, نرگس, استاديار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (نویسنده مسؤول)
خاتمی فیروز آبادی, علی‌محمد
خاتمی فیروزآبادی, علی‌محمد, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
خاتوني, عليرضا
خاتونی, مرضیه
خادم الحسینی, میترا
خادم الحسینی, زینب
خدامرادی, کژال
خدايار, دادخدا
خدایار, دادخدا, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول)
خدابخش, محمدرضا, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
خدابخش, محمدرضا
خرمائی, فرهاد
خزائیان, سمیه, کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
خزاعی, طیبه
خزاعی, طاهره
خسروی بابادی, علی‌اکبر
خسروانی, محمد, کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
خسروانی, محبوبه, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

د

دل پیشه, علی
دل‌پیشه, علی
دلیری, لیلا, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
دلشاد, حسین
دهقان, محمدصادق
دهقان نیری, ناهید
دهقانی, سمیه
دهقانی, سیده لیلا
دهباشی, فاطمه, Medical Ethics Journal
دهستانی, مهناز
دوا تی, علی
دواتی, علی, دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
دودمان كوشكي, علي
دوس علی وند, هدی
دیبایی, امیر
دانشور, ابوالقاسم
دانشگر, مجيد
داودی, ملیحه, کارشناس ارشد پرستاری، مربی هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فردوس، ایران. (نویسنده مسؤول)
داوری, فرنوش, متخصص پزشكی قانونی،‌ معاون درمان مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ ‌دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ت
دادگری, آتنا, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
دارابی, محمدرضا
دارابی, محمدرضا, دپارتمان اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
دباغ, سروش
درویشی تفویضی, منصور, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
دريابيگي, رضا
درگاهی, حسین
درخشان, اکبر
درخشان, اکبر, مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
دشت‌بزرگی, زهرا, استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول)

ذ

ذهتاب چی, سمیرا
ذوالفقاری, پونه, پژوهشگر، پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

ر

رفوگر آستانه, حسين
رفیعی, فاطمه, کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
رفیعی, فروغ
رفعتي, شيوا
رفعتی, شیوا, استادیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
رمضان‌خانی, علی, استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رمضانی, مژده
رنجبران, مهدی,
رهنما, پروين
رهبرپور, محمدرضا
روانی‌پور, مریم, Medical Ethics Journal
رودی رشت‌آبادی, ام سلیمه
روشن زاده, مصطفی, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
روشن زاده, مصطفی
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
روشن‌زاده, مصطفی, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران. ایران. (نویسنده مسؤول)
روشن‌زاده, مصطفی,
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
روشن‌زاده, مصطفی
روشن‌زاده, مصطفی, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند. ایران. (نویسنده مسؤول)
روشنائی, قدرت اله, استاديار، مركز تحقيقات مدل‌سازي بيماري‌هاي غير واگير، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان
ریحانی, مهسا, دانشجوی کارشناسی ارشد، دفتر فناوری دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
رژه, ناهيد
رژه, ناهید, دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
رئیس یزدی, حامد
راعی دهقی, زهرا, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
ربيعي, خديجه
ربانی, محمد, عضو گروه بيوتکنولوژی دانشگاه اصفهان و گروه ميكروبيولوژي دانشگاه تهران
رحماني, آزاد
رحمانی, فرناز, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
رحمانی منشادی, حمید, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رحمتی, محمد
رحمتی, صمد, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول)
رحیمی, زهره
رحیمی, علی‌رضا, استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحیمی پردنجانی, طیبه, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسؤول)
رزم آرایی, ناصر
رزاقي, علي
رزاقی, زهرا, گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رزاقی, علیرضا, مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رزبان, فریده
رسولی, مریم, دانشیار گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
رسولی, مریم, دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رسانه, سمیرا
رشیدیان, حمیده, دانشجوي دكتراي اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.
رضوانی, سودابه
رضاييان, زينب
رضاييان, سجاد
رضایی, امیدوار, استاد و متخصص جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضائی آدریانی, محسن

ز

زكوي, علي اصغر
زمانی, مهدی, دانشیار، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زمانی, مهدی
زمانی, محسن, پژوهشگاه علوم بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی.
زمانی, احمدرضا
زند, امین, دانشجوی پزشکی (اینترن)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
زندی, خلیل, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران.
زيرك, محمد
زالی, مترجمان: علیرضا
زالی, علیرضا, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس شورایعالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
زالی, علیرضا, -----
زاهدی, مریم
زایری, فرید, دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
زابلی, روح‌ا..., استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، تهران، ایران.
زارع فراشبندی, فیروزه, دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
زارعی, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
زارعی, محمد, کارشناس پرستاری، بخش عفونی بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.
زبانی شادباد, محمدعلی, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)
زروج حسینی, ربابه, پژوهشگر، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
زرگران, آرمان
زراعتکار, مریم

س

سقایی, عباس
سلیمانی زاده, فرزانه, کارشناس وزارت بهداشت و درمان.
سلیمانی زاده, لاله, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
سلطانی, احمد, کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران.
سلطانی, اسماعیل
سهرابی, محمدباقر, پژوهشگر، پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. (نویسنده مسؤول)
سوادپور, محمدتقی
سيف ‌فرشد, مهران
سیف, محمدحسن, استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
سیف‌پناهی, حامد, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
سیدفاطمی, نعیمه, استاد، گروه روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سیدغیبی, فاطمه‌السادات
سیرتی نیر, مسعود, استادیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
سپهوند, فریباه, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. سازمان تامین اجتماعی خرم‌آباد، لرستان، ایران.
سالک رنجبرزاده, فریبا
سالاری, امیر
ساکاماتو, هیاکودای, -----
سابقی, حکیمه,
سادات حسینی, اکرم‌السادات
سادات‌حسینی, اکرم‌السادات, استادیار، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
ساری صراف, وحید
ساشادینا, عبدالعزیز
ساعد, محمد جعفر
سبزواری, سکینه, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)
سبزواری, سکینه
سجادی, اعظم
سروری, مهناز
سروریان, زهرا, کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
سروشان, وحيده
سعیدنژاد, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري داخلی جراحی، گروه داخلي جراحي، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران
سعیدی, معصومه
سعیدی, معصومه, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
سعادت, راضیه
سعادتی, نسرین

ش

شمسي, احسان
شمسی, افضل
شمسی کوشکی, احسان, Medical Ethics Journal
شمسی گوشکی, احسان
شمشیری, احمدرضا, عضو هیأت‌علمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
شمشیری, احمدرضا
شهمير, ليلا
شهابی‌نژاد, مصطفی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
شهبازيور خياباني, صبا
شهبازیان خونیق, آرش, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
شهریاری, محسن, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران
شيخي, كامبيز
شيراني, مهري
شيشه‌گر, فرناز
شیاری, رضا, بیمارستان کودکان مفید، هیأت علمی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
شیخ آزادی, اردشیر
شیخ طلیمی, میثم,
شیخی, محمدرضا
شیروی, مهسا
شیرین‌آبادی فراهانی, اعظم, دكتراي پرستاري؛ مربي گروه كودكان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
شیراوند, محسن
شکوهی, مصطفی
شاكري, نزهت
شالی, محبوبه
شالی, محبوبه, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول)
شاه‌ثنایی, آرمیندخت
شاه‌حسینی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شاه‌حسینی, علی‌اکبر, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.
شاکری, نزهت, استاديار گروه آمار زیستی، دانشكده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
شادنوش, نصرالله
شادنوش, نصرت‌الله
شجاعی کلاته بالی, نرگس, کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه مشاوره، خراسان رضوی، ایران
شریف, فرخنده
شریف نیا, سید حمید
شریف پورقهسانی, الهام
شریف‌زاده, غلامرضا,
شریفی, نسیبه, دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شریفی, طاهره
شریعت, اسماعیل

ص

صفوی, محبوبه
صفی, میثم
صفا, آزاده, كارشناسي ارشد پرستاري سالمندی، مربي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران.
صفایی‌پور, لیلا, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.
صفاری, صبا
صفدری, رضا, دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران.
صمدی راد, بهرام
صالحي, منصوره
صالحی, حمید رضا, مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
صالحی, حمیدرضا
صابر, سامان, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
صابر, سامان, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.
صابر, علی
صاحبي, ليلا
صادق تبریزی, جعفر
صادقی, هاجر, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران
صادقی, احمد, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
صادقی, احمد
صادقی, تابنده
صادقی, رقیه
صبور, سيامك
صدوقی, مجید, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
صداقت, رقیه, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
صرافی خیرآباد, سمیه

ض

ضیغمی, مریم
ضیغمی, رضا

ط

طیبی, زهرا
طالبی, فرهاد
طاهری, فاطمه
طاهرخانی, سکينه, استاديار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشكده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران.
طاطار, خدیجه
طباطبایی, فهیمه سادات
طباطبایی, فهیمه سادات
طباطبایی, امیر
طباطبایی, شیما
طباطبائی‌نژاد, سیدمحمد, استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
طغرایی, فخرالسادات

ظ

ظفرنیا, نیلوفر, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
ظفری دیزجی, اشرف

ع

علوی مجد, حمید
علوی‌مجد, حمید, استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
علوی‌مجد, حمید
علي يوسفي, حسين
علی‌پوری سخا, مینو
عمانی سامانی, رضا, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژ
عمادی, وحیده
عابد سعیدی, ژیلا
عابد سعیدی, ژیلا, دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عابدی, حیدرعلی, استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
عابدینی, پرستو
عاشوری, جمال, دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران.
عاشوری, جمال, دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
عبادی, منیره, مربی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
عبادی, عباس
عباس پور, عباس
عباس زاده, عباس, Medical Ethics Journal
عباس زاده, عباس
عباس زاده, عباس
عباس زاده, عباس, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
عباس‌پور, عباس
عباس‌زاده, عباس
عباس‌زاده, عباس, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عباس‌زاده, عباس,
عباس‌زاده, عباس
عباس‌زاده, عباس, دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباس‌زاده, عباس, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
عباس‌زاده, عباس, استاد، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباس‌زاده, عباس, Medical Ethics Journal
عباسي, محمود
عباسي دزفولي, عزيزاله
عباسی, مترجم: محمود
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباسی, محمود
عباسی, محمود, دکترای تخصصی حقوق پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی پزشکی.
عباسی, محمود, عضو هیات علمی و مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو.
عباسی, محمود, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عباسی, محمود
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
عباسی, محمود, Medical Ethics Journal
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عباسی, محمود, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی
عباسی, محمود
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, محمود, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي.
عباسی, ترجمه و تحقیق: محمود, -----
عباسی, زينب
عباسیان, لادن
عباسپور, مرضیه, كارشناس اتاق عمل، دانشكده پرستاری تربت جام، تربت جام، ایران.
عباسپور, عباس
عبدالله زاده, مینا, كارشناس ارشد حقوق خصوصي، گروه حقوق، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
عبدالله‌زاده, فرحناز, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
عبدالملکی, محمد رضا
عبدالجباری, مرتضی, استادیار، مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عرفان‌منش, محمدحسین, پژوهشگر، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
عرفان‌منش, محمدحسین, پژوهشگر و معاون گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول)
عرب, منصور
عزيزي, محمد حسين, متخصص گوش و گلو و بيني و عضو هیأت علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی
عزیزی, فریدون
عزیزی, فریدون, مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران.
عزیزی, فریدون, مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عزیزی, فریدون, مدیر گروه سلامت معنوی و معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی.
عزیزی, فریدون, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس پژوهشکده علوم غدد درونريز و متابوليسم
عزیزی, محمد حسین
عسکری گشت ‌رودخانی, علیرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران.
عسگری, مژگان, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
عشوندی, خدایار
عطالو, صدیار
عظیمی, نسرین

غ

غفوری, فائزه, دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
غفاري, سميه
غفاری, فرزانه
غفاری, مظفر, مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
غفاری, رضا
غلام پور, مریم
غلامی, فریبرز
غلامی, سحر
غنا, سامیه
غیور باغبانی, سیدمرتضی, استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
غروی نیستانی, سید ماجد
غریب زاده, صفورا
غریبی, فرید