مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

A

Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی (ایران)

D

Dabbagh, Soroush, عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)

G

Ghahramani, Nasrollah (ایران)

J

Jaswir, Irwandi (ایران)

K

K.C.A, Jalal (ایران)

M

Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Prof.S.B.UV.&Head of Islamic Department studies of Academy of Sciences, Iran-Tehran (ایران)
Mousavi, Seyyed Reza, استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی (ایران)

N

Nobakht Haghighi, Ali (ایران)

P

Pūyan, Naser (ایران)

S

Sachedina, Abdulaziz, استاد دین شناسی و اخلاق دانشگاه ویرجینیا و استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (ایران)

ف

فقيهي, مهدي (ایران)
فوجی, سمیرا, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (ایران)
فیض, رضا, Medical Ethics Journal (ایران)
فیض, رضا, متخصص فلسفه و عرفان و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
فیض, سید رضا (ایران)
فیض, سیدرضا (ایران)
فیض اللهی, نجات (ایران)
فیض‌اللهی, نجات (ایران)
فانی, محمد, استادیار، مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فارسی نژاد, محمدرضا (ایران)
فاطمی, میر مسعود (ایران)
فتوحی, زهره (ایران)
فتح‌نژاد کاظمی, آزیتا, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فتحی واجارگاه, کورش (ایران)
فخری, احسان, دانش‌آموخته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
فرمانی, اعظم (ایران)
فرهودي, محمود (ایران)
فرهانچی, افشین (ایران)
فروتنی, فاطمه, دانشجوی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
فروزنده, مینا, پژوهشگر، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و دستیار اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فروغ عامری, گلناز (ایران)
فريفته, فتانه (ایران)
فرامرزپور, مطهره (ایران)
فرج خدا, تهمينه (ایران)
فرج خدا, تهمینه, دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فرج خدا, تهمینه (ایران)
فرج‌خدا, تهمینه (ایران)
فرجی, عبیدالله (ایران)
فرزانگان, رويا (ایران)
فرضی‌پور, شهلا, استاديار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران (ایران)
فضل‌جو, الهام, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران (ایران)
فضل‌جو, الهام, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (ایران)
فضل‌جو, الهام (ایران)
فضل‌جو, سیده‌ الهام, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فضایلی, سمیه (ایران)
فغفور مغربی, حمید (ایران)

ق

قورچیانی, فاطمه (ایران)
قورچیانی, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤ (ایران)
قالیبافان, نرگس, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (ایران)
قائمی, مهدی (ایران)
قادری, بهرام (ایران)
قاسم‌زاده علیشاهی, ابوالفضل, دانشیار، دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (ایران)
قاسمی, فریبا (ایران)
قاسمی, یونس (ایران)
قاسمی, عرفان (ایران)
قدمی, محسن (ایران)
قدک زاده, صابر (ایران)
قدسی, زهرا (ایران)
قربانی, سیدحسن, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. (ایران)

ك

كياني, آزيتا (ایران)
كاربخش, مژگان (ایران)
كاظمي, عبدالحسن (ایران)
كاظمی, دلارام (ایران)
كرمي, مهتاب, دانشجوي دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
كريم‌زاده, يوسف (ایران)
كريمي سبزوار, زهرا (ایران)
كشته‌گر, محمد (ایران)

ل

لقمانی, لاله, استادیار، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران (ایران)
لاله‌زاریان, آناسیک, کارشناس ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
لطفي كاشاني, فرح (ایران)
لطفی, مژگان, دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
لطيف‌نژاد, رباب (ایران)
لطیف نژاد رودسری, رباب (ایران)
لطیف‌نژاد رودسری, رباب (ایران)
لطیف‌نژاد رودسری, رباب, دکترای تخصصی بهداشت باروری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (ایران)

م

مقدم پاشا, اعظم, رییس اداره پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
ملكوتي, جميله, مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (ایران)
ملکی, حاتم, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ملکی, حسن (ایران)
ملایی, حمید, دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
منوچهري, مهدي (ایران)
منتي, رستم (ایران)
منتظری, مینا, دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی كاشان، كاشان، ایران (ایران)
منصوری, معصومه, كارشناس ارشد ایمنی بیمار و مدیریت خطر،‌ مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهش (ایران)
مهام, سعید (ایران)
مهدی خواه, زهره, متخصص اطفال دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مفید. (ایران)
مهدیون, سیدعلی, مربی عضو هیئت علمی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (ایران)
مهدیان, کیومرث, پرستار، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
مهدیخواه, زهره, متخصص اطفال بیمارستان مفید دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی (ایران)
مهران, عباس, مربی، گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
مهرابیان, صدیقه, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
مهستی جویباری, لیلا (ایران)
موفق, ابوالفضل (ایران)
مومنی, ناصر, استادیار، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
موحدي, محمدجواد, گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
موحدی, هدیه (ایران)
موحدی, علی, مربی گروه بیهوشی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
موسوي, سيد مهدي (ایران)
موسوي, عارفه (ایران)
موسوی, مریم السادات, متخصص جراحی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
موسوی, سید رضا, استاد گروه جراحی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی. (ایران)
موسوی, سید رضا, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (ایران)
موسوی, سیده سولماز, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی, سیده‌ سولماز, دانشجوی دکتری پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موسوی, سیده‌زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
موسوی, سیده‌سولماز, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موسوی‌نژاد, شهریار, کاندیدای PhD اخلاق پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
ميرازي, ناصر (ایران)
ميرزایی, محمود غلامرضا (ایران)
ميرغفوری, سيد حبيب ‌الله (ایران)
میرزایی, مصلح (ایران)
میرزایی, طیبه, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران (ایران)
میرزاآقازاده, احمد, دکتری آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
میرزازاده, افسانه (ایران)
میرشاهی, فرشته, کارشناس پرستاری، سرپرستار بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
مکارم, عباس (ایران)
مکاریان, فریبرز (ایران)
مؤمنی, صدیقه (ایران)
مؤذن نعمت‌اللهی, لیلا (ایران)
مالکی, مرضیه, مربی، عضو هیأت‌علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مبینی, نغمه (ایران)
مباشری, محمود (ایران)
مبشر, مینا, (ایران)
متولي زاده اردكاني, علي, Ph.D ژنتيك، عضو علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
متولی زاده اردکانی, علی (ایران)
متولی زاده اردکانی, علی, عضو هیأت علمی مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (ایران)
مجتهدزاده, مهران (آلمان)
محقق داماد, سید مصطفی, مدير گروه فقه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس بخش علوم اسلامي فرهنگستان علوم. (ایران)
محقق زاده, عبدالعلی (ایران)
محقق‌ داماد, سيد مصطفي (ایران)
محموديان, فرزاد (ایران)
محمودیان, فرزاد (ایران)
محمد علیزاده, افشین, متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری،‌ استادیار، مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهی (ایران)
محمد علیزاده, افشین, متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری،‌ دانشیار دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، رییس مركز پزشكی،‌ آموزشی و درمانی آیت‌ا (ایران)
محمدنیا, مونا, (ایران)
محمدنیا, مونا, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مسؤول بهبود كیفیت مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ ‌تهران، ایران (ایران)
محمدنژاد, اسمعیل (ایران)
محمدی, گوهر (ایران)
محمدی, خدیجه (ایران)
محمدی, راحله, مربي، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران (ایران)
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد. ایران. (ایران)
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، شهرکرد، ایران. (ایران)
محمدی, سمیه (ایران)
محمدی, سمیه, مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد. ایران (ایران)
محمدی, سمیه, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران (ایران)
محمدی, سمیه, مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران (ایران)
محمدی, عفت, دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
محمدی, عیسی (ایران)
محمدی, غلامرضا, مربی گروه اتاق عمل، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
محمدی نافچی, سمیه (ایران)
محمدی تبار, شفیقه (ایران)
محمدی‌پور, فاطمه, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) (ایران)
محمدپور, يوسف (ایران)
محمدپوری, زکیه, کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (ایران)
محمدزاده ابراهیمی, علی, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (ایران)
محمدعلیزاده, سکینه (ایران)
محبتی, فاطمه (ایران)
محتشم اميري, زهرا (ایران)
محسن‌پور, محدثه (ایران)
محسن‌پور, محدثه, استادیار، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ( نویسنده مسؤول) (ایران)
محسن‌پور, محدثه, استادیار، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
محسن‌پور, محدثه, دانشجوی دکترای پرستاری، پژو.هشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محسنی, محمد (ایران)
مختاری نوری, جمیله, دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران (ایران)
مدملی, یعقوب, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
مدنی, منصوره, دکترای اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
مرقاتی, سیدطه, استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
مرندی, سید علیرضا (ایران)
مروت, محمدحسین (ایران)
مرادي, سميه (ایران)
مرادی, محمد (ایران)
مرادی, غلامرضا (ایران)
مرتضوی, ناهید, پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
مردانی, محمد, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
مردانی, ابراهیم, دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مردانی حموله, مرجان, استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
مردانی‌حموله, مرجان, استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مرزبند, رحمت اله (ایران)
مسعودی فر, رضا (ایران)
مسعودی نیا, محمد (ایران)
مشعوف, سهیلا (ایران)
مصباح, علی (ایران)
مصری, مهدی (ایران)
مصطفوی, حکیمه (ایران)
مطهری‌نیا, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول، علی‌آباد، ایران (ایران)
مطوری, پگاه, کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
معماریانی, زهرا (ایران)
معمارزاده طهران, غلامرضا (ایران)
معين, اطهر (ایران)
معانی, سکینه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
معارفی, غلامرضا (ایران)
معتمد جهرمی, محدثه (ایران)
معتمد جهرمی, محدثه, کارشناس ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (ایران)
معتمدجهرمی, محدثه (ایران)
معصوم‌پور, آناهیتا, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
معصومی, سیده زهرا, استادیار، مركز تحقيقات مادر و كودك، گروه مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان (ایران)

ن

نقوی, سیدعلی, Medical Ethics Journal (ایران)
نمديه, فرزانه (ایران)

چ

چنارانی, حسین, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه مشاوره، خراسان رضوی، ایران (ایران)

ن

نوحي, عصمت (ایران)
نوروزی, معصومه, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
نوری زاده, رقیه (ایران)
نوری‌زاده, رقیه (ایران)
نورالسناء, رسول (ایران)
نوربالا, احمد علی (ایران)
نیکجو, رویا, مربي، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران (ایران)
نژاد سروری, نسرین (ایران)
نائینی, محمد کاظم (ایران)
نادری‌روش, نادره (ایران)
ناصری راد, محسن (ایران)
ناظمی, سیدحسین, مربی، کارشناس ارشد هوشبری، عضو هیأت‌علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (ایران)
نجف نیا, لیلا (ایران)
نجفی, فاطمه, پژوهشگر، پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
نجفی, سمانه, مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیأت‌علمی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گن (ایران)
نجمی دولت‌آبادی, ساره (ایران)
نجاتی لائین, وحید (ایران)
نخبه الفقهايي, محسن (ایران)
نخعی, نوذر (ایران)

چ

چراغی, محمدعلی, استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

ن

نزهت, زهرا, گروه بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
نصیری, فریده, مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نصیری, احمد, استادیار مرکز تحقیقات کیفی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. (ایران)
نصیری, بهاره, استادیار و عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. (ایران)
نصیری همراه, عاطفه, دانشجوی دکتری رشته آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
نصر, سید حسن
نصرت‌زادگان, نسترن (ایران)
نظري‌ توكلي, سعيد, استاديار دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد (ایران)
نظری, رباب (ایران)
نظری توکلی, سعید, دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نظری توکلی, سعید (ایران)
نعمتی دوپلانی, فاطمه (ایران)

ه

همتی, سیمین (ایران)
همتی مقدم, احمد رضا (ایران)
همتی مقدم, احمدرضا, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات، پزوهشگاه علوم بنیادی-پزوهشکده فلسفه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (ایران)
هنید, علی اکبر (ایران)
هوشمند, عباس, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
هوشمند, عباس (ایران)
هادوی, مریم, مربی، گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران (ایران)
هادی, نیاز (ایران)
هاشميه, مژگان (ایران)
هاشمی, مریم (ایران)
هاشمی, زهرا, مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
هاشمیان‌فر, سیدعلی, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
هدایتی, مهدی, مركز تحقيقات سلولي و مولكولي، مركز تحقيقات چاقي، پژوهشكده غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
هدایتی, هایده (ایران)
هدایتی, سیدپوریا (ایران)
هروي كريموي, مجيده (ایران)
هرورانی, مهدی, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)

و

وقارسیدین, سید ابوالفضل, (ایران)
وقارسیدین, سیدابوالفضل, (ایران)
ولی‌نژاد, مینا, کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران (ایران)
ولایتی, علی اکبر, مدیر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورایعالی انقلاب فرهنگی. (ایران)
واحدیان عظیمی, امیر, استادیار، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، و گروه مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پ (ایران)
واعظ مهدوی, محمدرضا (ایران)
واعظ مهدوی, زینب, : استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
وجدانی, مرجان, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (ایران)
ودادهیر, ابوعلی, استادیار گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
ودادهیر, ابوعلی, استادیار، گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
وروانی فراهانی, پوران, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
وزيري, شهرام (ایران)

ي

يكتایی, محمدرضا (ایران)
يادگاري, زهرا (ایران)

ی

یوسفی, مهدی (ایران)
یوسفی‌نژادی, ترانه, (ایران)
یاسمی‌نژاد, پریسا, دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران. (ایران)
یحیائی, الهه, پژوهشگر، کارشناس مدیریت، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
یزدان‌پرست, الناز, کارشناس ارشد پرستاری، مربی هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فردوس، ایران. (ایران)
یزدانی, شهرام (ایران)
یزدانی, علی اصغر (ایران)
یزدانیان, علیرضا, دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (ایران)
یزدانبخش, سیدآرش, متخصص طب اورژانس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
یعقوبی, علیرضا (ایران)

ک

کلانتر زاده, مژگان (ایران)
کلانتری, سهیلا (ایران)
کلاری, فریده (ایران)
کمالی, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کياني, فريبا (ایران)
کی.سی.ای, جلال, بخش زیست فناوری، انجمن علمی، دانشگاه بین الملل اسلامی مالزی بخش کوانتان، جالان ایستانا، بندر ایندرا مهکوتا 5200، کوانتان، پاهنگ، مالزی. (مالزی)
کیوان, شیما (ایران)
کیکاوسی آرانی, لیلا (ایران)
کیانی, فریبا, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بروجن، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجن، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کیانی, مهرزاد (ایران)
کیانی, محمدعلی, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دپارتمان اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کیانی, محمدعلی (ایران)
کیانی چلمردی, احمدرضا, استادیار مشاوره خانواده، عضو هیأت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کیانیان, تکتم, مربی، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. (ایران)
کیانیان, تکتم, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. (ایران)
کاوسی, امیر, استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کاوسی, علی, مربی گروه اتاق عمل، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کارگر خرم‌آبادی, حکمت, کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (ایران)
کاظم‌زاده بیطالی, مهدی, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کاظمي, عبدالحسن, دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (ایران)
کاظمی, مصطفی (ایران)
کاظمی, عبد الحسن (ایران)
کاظمی, عبدالحسن (ایران)
کاظمی تبار, ابوالفضل, کارشناس پرستاری، بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. (ایران)
کدیور, ملیحه, استاد، گروه نوزادان، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
کریمی, طاهره (ایران)
کریمی راهجردی, اشرف, کارشناس ارشد علوم ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کریمیان, حسن, استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران. (ایران)
کرانی, میترا, مرکز فناوری نانو، پژوهشکده تحقیقات بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
کرانی, شهلا, گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کراچیان ثانی, فاطمه (ایران)
کشاورز, زهره, استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

گ

گل علیزاده بی بالان, فائقه, كارشناس ارشد مشاوره در مامايي، مركز پژوهش دانشجويان، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان (نویسنده مسؤول) (ایران)
گل‌محمدیان, محسن, دکتری تخصصی مشاوره، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
گل‌عنبر, پریسا (ایران)
گلی طالب, محمد, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
گلیان تهرانی, شهناز, مربی، عضو هیأت‌علمی گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
گلباف, دانیال, کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. (ایران)
گلدوست مرندی, فریده, دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
گلدوست مرندی, فریده (ایران)
گلستانی‌بخت, مهدی (ایران)
گنج‌بخش, مجید (ایران)
گنجی رودی, محبوبه, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (ایران)
گودرزی, جمشید (ایران)
گرجی, حسن ابوالقاسم (ایران)
گشتائی, معصومه (ایران)

پ

پور اشرف, یاسان, دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
پورابولی, بتول, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
پوربهاءالدینی زرندی, نرجس (ایران)
پوربخش, سیدمحمدعلی (ایران)
پورحسین‌قلی, محمدامین, استادیار، مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
پوررضا, ابوالقاسم (ایران)
پورسعید اصفهانی, مهشید (ایران)
پورطالب, عارفه, (ایران)
پوشگان, زینب, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
پیمان, اکرم (ایران)
پیمان, اکرم, استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
پیروزمند, علیرضا (ایران)
پژهان, ساويز (ایران)
پایان, سهیلا, استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران (ایران)
پاک‌نیت, عبدالقادر, رزیدنت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
پارسایی, حکیمه, کارشناس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (ایران)
پروین رو, شیرین (ایران)

Z

Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)

آ

آقانوه‌سی, مرجان, کارشناس ارشد مدیریت سیستم اطلاعات و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
آقاعلی, محمد, گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
آل کجباف, حسین (ایران)
آتش‌زاده شوریده, فروزان, استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
آتش‌زاده شوریده, فروزان, استادیار، دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
آجودانيان, نجمه (ایران)
آذر, اسماعیل, (ایران)
آرین خصال, آیدین, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) - دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداش (ایران)
آرامش, کیارش (ایران)
آزادانی, زکیه, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران. (ایران)
آسمانی, امید (ایران)

ا

افرازنده, سیده سارا, مربی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران (ایران)
افشار, ليلا (ایران)
افشار, لیلا, دكتراي اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران (ایران)
افشار, لیلا, عضو هیأت‌علمی گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
افشار, لیلا, دكتراي تخصصی اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، (ایران)
افشار, لیلا (ایران)
افشار, زهرا, کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران. (ایران)
اقبالی, مریم (ایران)
الماسپور خانقاه, حسن, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرا (ایران)
امین بیدختی, علی اکبر, دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
امین‌الرعایایی یمینی, عفت, کارشناس آموزش و پرورش کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
امینی‌زاده, نجمه (ایران)
امیری, فردین, دکتری پرستاری، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
امیری, پریسا, Medical Ethics Journal (ایران)
امیرخانی, مهدی, کارشناس ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. (ایران)
امیرعلی اکبری, صدیقه (ایران)
انجذاب, بهناز (ایران)
اهتمام, فاطمه, دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ایلخانی, مهناز, استادیار گروه داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ایمان‌زاد, معصومه, کارشناس ارشد روانشناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (ایران)
ایمانی‌فر, نسرین, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، مركز تحقيقات پرستاري و مامايي شرق كشور، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. (ایران)
ایمانی‌فر, نسرین, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی و عضو هیأت علمی دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران (ایران)
ایمانی‌پور, معصومه, استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ایرانی‌فر, الناز (ایران)
ایرانشاهی, معصومه, کارشناس ارشد روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ایزدی, احمد, دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اکابری, سید آرش (ایران)
اکبری لاکه, مریم (ایران)
اکبری کاجی, محمد (ایران)
اکبری حقيقي, فیض‌اله (ایران)
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اکرمی, فروزان, دکترای اخلاق زیستی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اکرمی, فروزان, دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ابوالقاسمی, محمد جواد (ایران)
ابوالقاسمی, حسن (ایران)
ابوالقاسمی ماهانی, سمیه, کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، بیمارستان علی بن ابی طالب، راور. (ایران)
ابوالقاضی, مریم, (ایران)
ابوطالبی, قاسم (ایران)
ابراهیم‌زاده, نگار (ایران)
ابراهیمی, مهدی (ایران)
ابراهیمی, محمدنبی (ایران)
ابراهیمی, حسین (ایران)
احمدي‌وش, طه‌محمد (ایران)
احمدی, محبوبه (ایران)
احمدی, یسرا, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
احمدی‌پور, حبیبه, (ایران)
احمدیان, مینا, Medical Ethics Journal (ایران)
احسانی, سیده رقیه (ایران)
احسانی کوهی خیلی, سیده رقیه (ایران)
احسانی کوهی خیلی, سیده‌ رقیه (ایران)
اختری, سجاد (ایران)
ادیب حاج باقری, محسن, Medical Ethics Journal (ایران)
ادیب حاج باقری, محسن, دكتراي پرستاري، استاد دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ادیب حاج باقری, محسن, استاد، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی كاشان، كاشان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ادیب حاج‌باقری, محسن, استاد گروه پرستاري داخلي جراحي، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ايران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ارجمند, سوگند (ایران)
اسلامی وقار, محمد, استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
اسماعیل‌زاده, علی (ایران)
اسماعیلی, مهرداد (ایران)
اسماعیلی, رضا, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، خورسگان، ایران (ایران)
اسماعیلی, سیدمصطفی, مربی، عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اسماعیلی آبدر, محمد (ایران)
اسمعیل پورزنجانی, سیمین (ایران)
اسمعیلی, رقیه (ایران)
اسکوئی, میرعلی اعتراف (ایران)
اسدی طاری, محمدحسن, عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (ایران)
اسعدی, میرمحمد (ایران)
اشک تراب, طاهره (ایران)
اشک تراب, طاهره, دانشیار، دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اشک‌تراب, طاهره (ایران)
اشرفی حافظ, اصغر, پزشک، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران. (ایران)
اشراقی سامانی, رویا, استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اصفهانی, محمد مهدی (ایران)
اصغری جعفرآبادی, محمد (ایران)
اعتباری اصل, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اعتباری‌اصل, فرزانه, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران (ایران)
اعتباری‌اصل, زهرا, مربي، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اعظمی, میلاد, دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)

ب

بندانی ترشکی, احسان, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
بهگام شادمهر, محمد (ایران)
بهادری جهرمی, ثمینه, استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (ایران)
بهادران, زهرا, (ایران)
بهارلویی, ام لیلا, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
بهروزی, ناصر, دکتری تخصصی روانشناسی، دانشیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (ایران)
بهرامی, مسعود (ایران)
بوالهری, جعفر (ایران)
بیگم بیگدلی شاملو, مرضیه, كارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشكی دزفول، دزفول، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
بیگجانی, جمال الدین (ایران)
بیدهندی, محمد (ایران)
بکایی, مهشید (ایران)
باقرنژاد, فرزانه, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
باقری, علیرضا (ایران)
بانشی, محمدرضا (ایران)
بابایی, سپیده, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
بابائی حیدرآبادی, اکبر, گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
بحرينيان, سيد عبدالمجيد (ایران)
بحرينيان, عبدالمجيد (ایران)
بحرینیان, سیدعبدالمجید (ایران)
برهاني, فريبا (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. ایران. (ایران)
برهانی, فریبا (ایران)
برهانی, فریبا, استادیار گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، (ایران)
برهانی, فریبا, Medical Ethics Journal (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران (ایران)
برهانی, نسیم (ایران)
برات زاده, زهرا (ایران)
براتی مارنانی, احمد, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
براتی مارنانی, احمد (ایران)
برجی, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (ایران)
برجی, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.(نویسنده مسؤول) (ایران)
بزمي, شبنم, M.D. متخصص پزشكي قانوني و دانشجویی فلوشيپ اخلاق زيست پزشكي. (ایران)
بزمی, شبنم (ایران)
بزرگ قلاتی, فرزانه, گروه بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
بسامی, مسعود (ایران)
بسطامی, محمدرضا, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
بسطامی, محمدرضا, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایلام، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
بطحائی, سید احمد (ایران)
بعلبکی, میسور (ایران)

ت

تقوی, محمدرضا, متخصص بیماری‌های عفونی، استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
تقی‌آبادی, مینا, مربی، گروه اتاق عمل، عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران (ایران)
تقی‌زاده, محمداحسان, دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. (ایران)
تقی‌زاده, ابراهیم, استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
توکلی, غلامحسين, گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (ایران)
توان, بهمن, کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه معارف، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
توان, حامد, پرستار، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
توسلی, افسانه, Medical Ethics Journal (ایران)
تیموری, بهفر (ایران)
تیرگری, بتول (ایران)
تابعي, سيد ضياء الدين, استاد و مدير گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز. (ایران)
تابعی, سید ضیاءالدین (ایران)
تاتاري, فرين (ایران)
تاجیک, محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
تارمچي, امير حسين (ایران)
ترک مقدم, لادن, کارشناس ارشد فلسفه غرب وپژوهشگر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو. (ایران)
ترک مقدم, لادن (ایران)
ترابی زاده, کاملیا (ایران)

ث

ثقه الاسلام, طاهره, استادیار و متخصص روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
ثناگو, اکرم, دکتری پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ثناگو, اکرم (ایران)
ثاقبي, سيد رضا (ایران)

ج

جلیلی, حمیدرضا (ایران)
جلالی, اکرم (ایران)
جلالی, رستم (ایران)
جلالی, شیدا (ایران)
جلالی, طیبه, مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جلالی, طیبه (ایران)
جمال‌الدینی, سید حمید (ایران)
جهانيان, منيره (ایران)
جهانی هاشمی, حسن (ایران)
جهانگير, اكرم (ایران)
جهانگیری, رضا, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
جهانپور, فائزه (ایران)
جولایی, سودابه (ایران)
جولایی, سودابه, دانشجوی فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری. (ایران)
جولایی, سودابه, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
جولائی, سودابه (ایران)
جویباری, لیلا, دکتری پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (ایران)
جوکار, ساناز (ایران)
جوانبخت, مريم (ایران)
جوانبخت, مریم (ایران)
جوادی, مصطفی, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. (ایران)
جوزی ارکوازی, حسن (ایران)
جاوید, محمدجواد (ایران)
جاویدان, فاطمه (ایران)
جاودان‌پور, زمانه, کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
جاجرمي, وحيد (ایران)
جاسویر, ایرواندی, بخش مهندسی ژنتیک، انجمن مهندسی دانشگاه بین الملل اسلامی مالزی جالان کمباک 53100، کوالالامپور، مالزی. (مالزی)
جعفري, سميه (ایران)
جعفري شكيب, عباس (ایران)
جعفری, مجتبی (ایران)
جعفری, محمد, دانش‌آموخته کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، تهران، ایران. (ایران)
جعفری, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران (ایران)
جعفری‌منش, هادی, کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ح

حق شناس, مرتضی (ایران)
حقیقی ثانی, نازنین, دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران. (ایران)
حقانی, حمید, استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
حقانی, حمید, استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
حقانی, حمید (ایران)
حقانی, حمید, مربی، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حقدوست, علی‌اکبر (ایران)
حمزوی زرقانی, نجمه (ایران)
حنانی, صدیقه, کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حيدرنيا, محمدعلي, استاديار گروه بهداشت وپزشكي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (ایران)
حيدري, معصومه (ایران)
حیدری سنگلجی, مریم, کارشناس ارشد پرستاری کودکان، بیمارستان میلاد، تهران، ایران. (ایران)
حامدی, سودابه (ایران)
حاتمي, مریم (ایران)
حاتمي, ندا (ایران)
حاتمي, حسين (ایران)
حاتمی, نیکو (ایران)
حاجی بابایی, فاطمه (ایران)
حاجی‌اسماعیلی, محمدرضا, استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاجی‌اسمعیل‌پور, عایشه (ایران)
حاجتمند, فرزانه, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاجتمند, فرزانه (ایران)
حجت‌الاسلامی, سیمین (ایران)
حسن‌زاده, اکبر, مربی، گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
حسن‌زاده سلماسی, سوسن (ایران)
حسنی, محمد, استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
حسنی, پرخیده (ایران)
حسنی, پرخیده, استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حسنی, امید, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (ایران)
حسنخانی, هادی, استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
حسین‌آبادی فراهانی, محمدجواد (ایران)
حسین‌زاده, مینا, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حسینی, محمدعلی, دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حسینی, آغافاطمه, کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حسینی, سمیه (ایران)
حسینی, سیدمرتضی, استادیار، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
حسینی, سیدحبیب الله (ایران)
حسینی, سیدحبیب‌الله, استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان،کرمان، ایران (ایران)
حسامپور, فاطمه, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حشمتی نبوی, فاطمه (ایران)

خ

خليلي, مجيد (ایران)
خمرنیا, محمد (ایران)
خمرنیا, محمد, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
خواجه مظفری, جواد, استادیار، متخصص ارتوپدی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
خوش‌گفتار, زهره (ایران)
خوش‌طینت, ولی اله, Medical Ethics Journal (ایران)
خوشکار, علی, متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
خیاط, محمد هیثم, Medical Ethics Journal (ایران)
خیری, یوسف, مرکز توسعه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
خاقانی زاده, مرتضی (ایران)
خاقانی‌زاده, مرتضی, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاقانی‌زاده, مرتضی, استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاقانی‌زاده, مرتضی (ایران)
خانی, لطفعلی, دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خانجانی, نرگس, استاديار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاکپور, ایمان, فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران (ایران)
خاکدال, سعید, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
خاتمی فیروز آبادی, علی‌محمد (ایران)
خاتمی فیروزآبادی, علی‌محمد, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (ایران)
خاتوني, عليرضا (ایران)
خاتونی, مرضیه (ایران)
خادم الحسینی, میترا (ایران)
خادم الحسینی, زینب (ایران)
خدامرادی, کژال (ایران)
خدايار, دادخدا (ایران)
خدایار, دادخدا, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خدابخش, محمدرضا (ایران)
خدابخش, محمدرضا, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران (ایران)
خدادادی, محبوبه, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
خدادادی, الهه, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران (ایران)
خرمائی, فرهاد (ایران)
خزائیان, سمیه, کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران (ایران)
خزاعی, طیبه (ایران)
خزاعی, طاهره (ایران)
خسروی, محمد فاروق, دانشجوي دکترای تخصصی مديريت خدمات بهداشتي و درماني، گروه آموزشي علوم مديريت و اقتصاد سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهرا (ایران)
خسروی بابادی, علی‌اکبر (ایران)
خسروانی, محمد, کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران (ایران)
خسروانی, محبوبه, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

د

دل پیشه, علی (ایران)
دل‌پیشه, علی (ایران)
دلیری, لیلا, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دلشاد, حسین (ایران)
دهقان, محمدصادق (ایران)
دهقان نیری, ناهید (ایران)
دهقانی, فریبا, پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دهقانی, سمیه (ایران)
دهقانی, سیده لیلا (ایران)
دهباشی, فاطمه, Medical Ethics Journal (ایران)
دهستانی, مهناز (ایران)
دوا تی, علی (ایران)
دواتی, علی, دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
دودمان كوشكي, علي (ایران)
دوس علی وند, هدی (ایران)
دیبایی, امیر (ایران)
دُرتاج, فریبرز, استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)
دانشور, ابوالقاسم (ایران)
دانشگر, مجيد (ایران)
داودی, ملیحه, کارشناس ارشد پرستاری، مربی هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فردوس، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
داوری, فرنوش, متخصص پزشكی قانونی،‌ معاون درمان مركز پزشكی، ‌آموزشی و درمانی آیت‌ا... طالقانی،‌ ‌دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ت (ایران)
دادگری, آتنا, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (ایران)
دارابی, محمدرضا (ایران)
دارابی, محمدرضا, دپارتمان اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
دباغ, سروش (ایران)
درویشی تفویضی, منصور, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دريابيگي, رضا (ایران)
درگاهی, حسین (ایران)
درخشان, اکبر (ایران)
درخشان, اکبر, مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
دشت‌بزرگی, زهرا, استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ذ

ذهتاب چی, سمیرا (ایران)
ذوالفقاری, پونه, پژوهشگر، پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)

ر

رفوگر آستانه, حسين (ایران)
رفیعی, فاطمه, کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
رفیعی, فروغ (ایران)
رفعتي, شيوا (ایران)
رفعتی, شیوا, استادیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
رمضان‌خانی, علی, استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رمضانی, مژده (ایران)
رنجبران, مهدی, (ایران)
رهنما, پروين (ایران)
رهبرپور, محمدرضا (ایران)
روانی‌پور, مریم, Medical Ethics Journal (ایران)
رودی رشت‌آبادی, ام سلیمه (ایران)
روشن زاده, مصطفی, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن زاده, مصطفی (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند. ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران. ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
روشن‌زاده, مصطفی, (ایران)
روشنائی, قدرت اله, استاديار، مركز تحقيقات مدل‌سازي بيماري‌هاي غير واگير، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان (ایران)
ریحانی, مهسا, دانشجوی کارشناسی ارشد، دفتر فناوری دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
رژه, ناهيد (ایران)
رژه, ناهید, دانشیار، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رئیس یزدی, حامد (ایران)
راجی, مجتبی, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
راعی دهقی, زهرا, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ربيعي, خديجه (ایران)
ربانی, محمد, عضو گروه بيوتکنولوژی دانشگاه اصفهان و گروه ميكروبيولوژي دانشگاه تهران (ایران)
رحماني, آزاد (ایران)
رحمانی, فرناز, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
رحمانی منشادی, حمید, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
رحمتی, محمد (ایران)
رحمتی, صمد, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رحیمی, زهره (ایران)
رحیمی, علی‌رضا, استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
رحیمی پردنجانی, طیبه, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
رزم آرایی, ناصر (ایران)
رزاقي, علي (ایران)
رزاقی, زهرا, گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رزاقی, علیرضا, مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رزبان, فریده (ایران)
رسولی, مریم, دانشیار گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رسولی, مریم, دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رسانه, سمیرا (ایران)
رستمی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، اهواز، ایران (ایران)
رشیدیان, حمیده, دانشجوي دكتراي اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (ایران)
رشتبری, علیرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (ایران)
رضوانی, سودابه (ایران)
رضاييان, زينب (ایران)
رضاييان, سجاد (ایران)
رضایی, امیدوار, استاد و متخصص جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
رضائی آدریانی, محسن (ایران)

ز

زكوي, علي اصغر (ایران)
زمانی, مهدی (ایران)
زمانی, مهدی, دانشیار، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
زمانی, محسن, پژوهشگاه علوم بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی. (ایران)
زمانی, احمدرضا (ایران)
زند, امین, دانشجوی پزشکی (اینترن)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
زندی, خلیل, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران. (ایران)
زيرك, محمد (ایران)
زالی, مترجمان: علیرضا (ایران)
زالی, علیرضا, ----- (ایران)
زالی, علیرضا, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس شورایعالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (ایران)
زاهدی, مریم (ایران)
زایری, فرید, دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
زابلی, روح‌ا..., استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، تهران، ایران. (ایران)
زارع فراشبندی, فیروزه, دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
زارع‌زاده, یداله, دانشیار آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
زارعی, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
زارعی, محمد, کارشناس پرستاری، بخش عفونی بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. (ایران)
زبانی شادباد, محمدعلی, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
زروج حسینی, ربابه, پژوهشگر، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
زرگران, آرمان (ایران)
زراعتکار, مریم (ایران)

س

سقایی, عباس (ایران)
سلیمانی زاده, فرزانه, کارشناس وزارت بهداشت و درمان. (ایران)
سلیمانی زاده, لاله, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (ایران)
سلطانی, احمد, کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (ایران)
سلطانی, اسماعیل (ایران)
سهیلی, مریم, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
سهرابی, محمدباقر, پژوهشگر، پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سوادپور, محمدتقی (ایران)
سيف ‌فرشد, مهران (ایران)
سیف, محمدحسن, استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سیف‌پناهی, حامد, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. (ایران)
سیدفاطمی, نعیمه, استاد، گروه روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
سیدغیبی, فاطمه‌السادات (ایران)
سیرتی نیر, مسعود, استادیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران (ایران)
سپهوند, فریباه, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. سازمان تامین اجتماعی خرم‌آباد، لرستان، ایران. (ایران)
سالک رنجبرزاده, فریبا (ایران)
سالاری, امیر (ایران)
ساکاماتو, هیاکودای, -----
سابقی, حکیمه, (ایران)
سادات حسینی, اکرم‌السادات (ایران)
سادات‌حسینی, اکرم‌السادات, استادیار، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ساری صراف, وحید (ایران)
ساشادینا, عبدالعزیز
ساعد, محمد جعفر (ایران)
ساعد, امید, استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سبزواری, سکینه (ایران)
سبزواری, سکینه, استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سجادی, اعظم (ایران)
سروری, مهناز (ایران)
سروریان, زهرا, کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سروشان, وحيده (ایران)
سعیدنژاد, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري داخلی جراحی، گروه داخلي جراحي، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران (ایران)
سعیدی, معصومه (ایران)
سعیدی, معصومه, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
سعادت, راضیه (ایران)
سعادتی, نسرین (ایران)

ش

شمسي, احسان (ایران)
شمسی, افضل (ایران)
شمسی کوشکی, احسان, Medical Ethics Journal (ایران)
شمسی گوشکی, احسان (ایران)
شمشیری, احمدرضا, عضو هیأت‌علمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
شمشیری, احمدرضا (ایران)
شهمير, ليلا (ایران)
شهابی‌نژاد, مصطفی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شهبازيور خياباني, صبا (ایران)
شهبازیان خونیق, آرش, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شهریاری, محسن, (ایران)
شهریاری, محسن, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
شيخي, كامبيز (ایران)
شيراني, مهري (ایران)
شيشه‌گر, فرناز (ایران)
شیاری, رضا, بیمارستان کودکان مفید، هیأت علمی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شیخ آزادی, اردشیر (ایران)
شیخ طلیمی, میثم, (ایران)
شیخی, محمدرضا (ایران)
شیروی, مهسا (ایران)
شیرین‌آبادی فراهانی, اعظم, دكتراي پرستاري؛ مربي گروه كودكان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
شیراوند, محسن
شیراوژن, شیما, دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (ایران)
شکوهی, مصطفی (ایران)
شاكري, نزهت (ایران)
شالی, محبوبه (ایران)
شالی, محبوبه, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شاه‌ثنایی, آرمیندخت (ایران)
شاه‌حسینی, سمیه, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
شاه‌حسینی, علی‌اکبر, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
شاکری, نزهت, استاديار گروه آمار زیستی، دانشكده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
شادنوش, نصرالله (ایران)
شادنوش, نصرت‌الله (ایران)
شارعی‌نیا, حبیب, مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیأت‌علمی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گن (ایران)
شجاعی, ثاراله, استادیار، واحد توسعه تحقیقات بیمارستانی، بیمارستان نکویی ـ هدایتی ـ فرقانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
شجاعی کلاته بالی, نرگس, کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه مشاوره، خراسان رضوی، ایران (ایران)
شریف, فرخنده (ایران)
شریف نیا, سید حمید (ایران)
شریف پورقهسانی, الهام (ایران)
شریف‌زاده, غلامرضا, (ایران)
شریفی, نسیبه, دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
شریفی, طاهره (ایران)
شریعت, اسماعیل (ایران)

ص

صفوی, محبوبه (ایران)
صفی, میثم (ایران)
صفا, میکائیل, مرکز توسعه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
صفا, آزاده, كارشناسي ارشد پرستاري سالمندی، مربي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (ایران)
صفایی‌پور, لیلا, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
صفاری, صبا (ایران)
صفدری, رضا, دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (ایران)
صمدی راد, بهرام (ایران)
صالحي, منصوره (ایران)
صالحی, حمید رضا, مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (ایران)
صالحی, حمیدرضا (ایران)
صابر, سامان, مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صابر, سامان, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران. (ایران)
صابر, علی (ایران)
صاحبي, ليلا (ایران)
صادق تبریزی, جعفر (ایران)
صادقی, هاجر, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
صادقی, احمد (ایران)
صادقی, احمد, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادقی, تابنده (ایران)
صادقی, رقیه (ایران)
صبور, سيامك (ایران)
صدوقی, مجید, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (ایران)
صداقت, رقیه, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
صرافی خیرآباد, سمیه (ایران)

ض

ضیغمی, مریم (ایران)
ضیغمی, رضا (ایران)

ط

طیبی, زهرا (ایران)
طالبی, فرهاد (ایران)
طاهری, فاطمه (ایران)
طاهرخانی, سکينه, استاديار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشكده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران. (ایران)
طاطار, خدیجه (ایران)
طباطبایی, فهیمه سادات (ایران)
طباطبایی, امیر (ایران)
طباطبایی, شیما (ایران)
طباطبائی‌نژاد, سیدمحمد, استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
طبرسی, بهشته, مربی، دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
طغرایی, فخرالسادات (ایران)

ظ

ظفرنیا, نیلوفر, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (ایران)
ظفری دیزجی, اشرف (ایران)

ع

علوی مجد, حمید (ایران)
علوی‌مجد, حمید (ایران)
علوی‌مجد, حمید, استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
علي يوسفي, حسين (ایران)
علی‌پوری سخا, مینو (ایران)
علیزاده, گیسو, دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ( (ایران)
عمانی سامانی, رضا, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژ (ایران)
عمادی, وحیده (ایران)
عابد سعیدی, ژیلا, دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عابد سعیدی, ژیلا (ایران)
عابدی, حیدرعلی, استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (ایران)
عابدینی, پرستو (ایران)
عاشوری, جمال, دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عاشوری, جمال, دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران. (ایران)
عبادی, منیره, مربی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عبادی, عباس (ایران)
عباس پور, عباس (ایران)
عباس زاده, عباس, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (ایران)
عباس زاده, عباس, Medical Ethics Journal (ایران)
عباس زاده, عباس (ایران)
عباس‌پور, عباس (ایران)
عباس‌زاده, عباس (ایران)
عباس‌زاده, عباس, استاد، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباس‌زاده, عباس, Medical Ethics Journal (ایران)
عباس‌زاده, عباس, (ایران)
عباس‌زاده, عباس, دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباس‌زاده, عباس, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عباس‌زاده, عباس, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباس‌زاده, عباس, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسي, محمود (ایران)
عباسي دزفولي, عزيزاله (ایران)
عباسی, مترجم: محمود (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, Medical Ethics Journal (ایران)
عباسی, محمود, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. (ایران)
عباسی, محمود, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی (ایران)
عباسی, محمود
عباسی, محمود, عضو هیات علمی و مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو. (ایران)
عباسی, محمود, دکترای تخصصی حقوق پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی پزشکی. (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, محمود (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, ترجمه و تحقیق: محمود, ----- (ایران)
عباسی, زينب (ایران)
عباسی, علی, مربی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
عباسیان, لادن (ایران)
عباسپور, مرضیه, كارشناس اتاق عمل، دانشكده پرستاری تربت جام، تربت جام، ایران. (ایران)
عباسپور, عباس (ایران)
عبدی, محمد, کارشناسی ارشد، مربی، گروه مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (ایران)
عبدالله زاده, مینا, كارشناس ارشد حقوق خصوصي، گروه حقوق، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عبدالله‌زاده, فرحناز, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
عبدالملکی, محمد رضا (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, استادیار، مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عبدالرضا قره‌باغ, زهرا, مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، ایران (ایران)
عرفان‌منش, محمدحسین, پژوهشگر، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عرفان‌منش, محمدحسین, پژوهشگر و معاون گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول) (ایران)
عرب, منصور (ایران)
عزيزي, محمد حسين, متخصص گوش و گلو و بيني و عضو هیأت علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی (ایران)
عزیزی, فریدون, مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عزیزی, فریدون, مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران. (ایران)
عزیزی, فریدون (ایران)
عزیزی, فریدون, مدیر گروه سلامت معنوی و معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی. (ایران)
عزیزی, فریدون, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس پژوهشکده علوم غدد درونريز و متابوليسم (ایران)
عزیزی, محمد حسین (ایران)
عسکری گشت ‌رودخانی, علیرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران. (ایران)
عسگری, مژگان, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
عشوندی, خدایار (ایران)
عطالو, صدیار (ایران)
عظیمی, نسرین (ایران)

غ

غفوری, فائزه, دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غفاري, سميه (ایران)
غفاری, فرزانه (ایران)
غفاری, مظفر, مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
غفاری, رضا (ایران)
غلام پور, مریم (ایران)
غلامی, فریبرز (ایران)
غلامی, سحر (ایران)
غنا, سامیه (ایران)
غیور باغبانی, سیدمرتضی, استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران (ایران)
غروی نیستانی, سید ماجد (ایران)
غریب زاده, صفورا (ایران)
غریبی, فرید (ایران)