دوره 9, شماره 32 (1394)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

اخلاق در پژوهش‌های کیفی: تحلیل مفهوم به روش تحولی راجرز PDF XML
مینا حسین‌زاده, هادی حسنخانی, فرناز رحمانی 11-43
رعایت کرامت انسانی در مراقبت از سالمندان از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند PDF XML
حکیمه سابقی, احمد نصیری, محمد زارعی, ابوالفضل کاظمی تبار, دانیال گلباف 45-70
جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی PDF XML
مرضیه مالکی, طاهره اشک تراب, فروزان آتش‌زاده شوریده, سیدمصطفی اسماعیلی 87-119
بررسی تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
محمود عباسی, فرزانه حاجتمند, مرتضی خاقانی‌زاده, علیرضا عسکری گشت ‌رودخانی 121-140
بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها PDF XML
نسرین ایمانی‌فر, سیدابوالفضل وقارسیدین, مصطفی روشن‌زاده, لیلا افشار 141-166
حقیقت‌گویی، مطالعه تطبیقی آموزه‌های اخلاق اسلامی و اصول اخلاق پزشکی PDF XML
سعید نظری توکلی, مینا فروزنده 167-194

مقاله مروری

مداخلاتی برای افزایش درک رضایت آگاهانه در تحقیقات کمی: مروری بر مقالات PDF XML
فاطمه محمدی‌پور, ژیلا عابد سعیدی, فریباه سپهوند 71-85