دوره 9, شماره 31 (1394)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

بررسی دیدگاه کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به اظهار خطای پزشکی PDF XML
حبیبه احمدی‌پور, ناهید مرتضوی 11-27
دیسترس اخلاقی در دانشجویان: یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی در محیط آموزشی PDF XML
سمیه محمدی, فریبا برهانی, مصطفی روشن زاده 29-47
ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه‌ای در کارکنان پرستاری PDF XML
علی اکبر امین بیدختی, ابراهیم مردانی 49-73
بررسی ميزان رعايت اخلاق حرفه‌ای در اجرای رویه‌های خون‌گیری و رگ‌گیری توسط پرستاران PDF XML
سامان صابر, تکتم کیانیان, صدیقه مهرابیان, محمدرضا بسطامی 75-93
مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران PDF XML
نسرین ایمانی‌فر, سید ابوالفضل وقارسیدین, لیلا افشار, غلامرضا شریف‌زاده 95-125
حساسیت اخلاقی دانشجویان و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی آجا PDF XML
سیده سولماز موسوی, محدثه محسن‌پور, فریبا برهانی, منیره عبادی 127-143
اولویت‌بندی ارزش‌های اخلاق پرستاری با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی PDF XML
احمد براتی مارنانی, فاطمه قورچیانی, علی‌محمد خاتمی فیروزآبادی, حمید حقانی, فریده گلدوست مرندی, مژگان عسگری, فاطمه زارعی 145-167
آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند PDF XML
محسن ادیب حاج باقری, آزاده صفا, عفت امین‌الرعایایی یمینی 169-191