دوره 8, شماره 30 (1393)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمد هیثم خیاط 7-23

مقاله پژوهشی/ اصیل

طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ی جامع سنجش سلامت معنوی در جامعه‌ی ایرانی PDF XML
پریسا امیری, محمود عباسی, صفورا غریب زاده, محمد اصغری جعفرآبادی, نجمه حمزوی زرقانی, فریدون عزیزی 25-56
سلامت معنوی مدلی برای کاربرد در پرستاری PDF XML
عباس عباس زاده, فریبا برهانی, محمود عباسی 57-76
بررسی سلامت معنوی و امید در بیماران مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر زاهدان در سال 93 PDF XML
فاطمه دهباشی, سکینه سبزواری, بتول تیرگری 77-97
سلامت معنوی در مراقبت‌های نگهدارنده پایان حیات در نظام سلامت PDF XML
محمود عباسی, احسان شمسی گوشکی, هدیه موحدی, صبا صفاری 99-133
بررسی سبک مقابله مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با تاکید بر تعالی معنوی PDF XML
ولی اله خوش‌طینت 135-156
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در بيمارستان شهيد صدوقي يزد: رويكرد اسلامي PDF XML
سیدعلی نقوی, میرمحمد اسعدی, سيد حبيب ‌الله ميرغفوری 157-184

مقاله مروری

«مهر نهاني» طبيب در ساحت عرفان PDF XML
رضا فیض 185-198