دوره 7, شماره 26 (1392)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

تأثیر برنامه ارتباطي ـ آموزشي بر رضايتمندي بيماران مبتلا به سرطان تحت عمل جراحي از كنترل درد PDF XML
مسعود بهرامی, سمیه دهقانی, مریم اقبالی, رضا دريابيگي 47-67
تجربه اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمایت در زمان انتظار: آنالیز محتوای کیفی PDF XML
تابنده صادقی, ناهید دهقان نیری, عباس عباس زاده 69-90
ارتباط دیسترس اخلاقی و توانمندی محیطی در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان PDF XML
سمیه محمدی نافچی, فریبا برهانی, مصطفی روشن زاده 91-113
دیسترس اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر جیرفت PDF XML
فریبا برهانی, عباس عباس‌زاده, منصور عرب, مطهره فرامرزپور 135-157
بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی PDF XML
اکبر درخشان, محمدرضا دارابی, معصومه سعیدی, محمدعلی کیانی 159-182

مقاله مروری

درآمدی بر کدهای اخلاقی برای دانشجویان پرستاری در ایران PDF XML
سیمین اسمعیل پورزنجانی, نصرالله شادنوش, زهره خوش‌گفتار, سهیلا مشعوف, احسان شمسی گوشکی 11-30
فضایل اخلاقی در پزشکی و طبابت کلینیکی PDF XML
شیما طباطبایی, محمود عباسی 31-45
معنویت و تعالی معرفتی و رفتاری در نظام آموزش عالی PDF XML
مریم اکبری لاکه, شهرام یزدانی, عباس مکارم, احسان شمسی گوشکی, نصرالله شادنوش, مهدی ابراهیمی 115-134