دوره 7, شماره 24 (1392)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان PDF XML
لیلا مهستی جویباری, سامیه غنا, سمیه صرافی خیرآباد, اکرم ثناگو 11-31
ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی PDF XML
عباس عباس‌زاده, فریبا برهانی, گلناز فروغ عامری, ساره نجمی دولت‌آبادی 33-53
بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین PDF XML
محمد مرادی, مرضیه خاتونی, رضا ضیغمی, حسن جهانی هاشمی, محمدرضا شیخی 55-78
پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي PDF XML
رضا غفاری, علیرضا یعقوبی, محمود عباسي, فریبا سالک رنجبرزاده, سوسن حسن‌زاده سلماسی, پریسا گل‌عنبر 177-191

مقاله مروری

جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان PDF XML
فاطمه طاهری 79-112
سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی PDF XML
افسانه میرزازاده 113-137
آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه PDF XML
فهیمه سادات طباطبایی, محمدجواد جاوید 139-162
اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار PDF XML
احمد صادقی, محمد خمرنیا 163-175