دوره 7, شماره 23 (1392)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

تعهد سازمانی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز PDF XML
عباس عباس زاده, فریبا برهانی, فاطمه‌السادات سیدغیبی, مصطفی شکوهی 33-46
ارزیابی مصوبات کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در یک دوره ده ساله (89-1379) PDF XML
محمود مباشری 47-61
رعایت آیین اخلاق پرستاری از دید‌گاه پرستار و بیمار در یکی از بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391 PDF XML
احمد براتی مارنانی, فاطمه قورچیانی, حسن ابوالقاسم گرجی, علی‌محمد خاتمی فیروز آبادی, حمید حقانی, فریده گلدوست مرندی 63-79
دیدگاه و تجربیات دانشجویان پرستاری از رازداری: رویکرد کیفی PDF XML
سامیه غنا, اکرم ثناگو, سهیلا کلانتری 81-102
خودشناسي اخلاقي پرستاران بیمارستان‌های آموزشي شهر زاهدان PDF XML
فريبا برهاني, عباس عباس‌زاده, محمد كشته‌گر, عصمت نوحي 103-117
ارتباط بین درک و نگرش پرستاران نسبت به نقش حامی بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان PDF XML
محدثه معتمدجهرمی, خدیجه طاطار, عباس عباس‌زاده, سیده لیلا دهقانی, الهام شریف پورقهسانی 119-140
بررسی عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام PDF XML
حسن جوزی ارکوازی, طاهره اشک‌تراب, محمود عباسی, علی دل‌پیشه, رستم منتي, ليلا شهمير 141-160
سنجش کيفيت خدمات درماني در بخش اورژانس بيمارستان، مبتني بر حقوق بيمار (يک مطالعه مقطعي) PDF XML
رسول نورالسناء, سجاد رضاييان, عباس سقایی, يوسف كريم‌زاده, سميه مرادي 161-185

مقاله مروری

عفو و بازبيني نقش آن در رفتارهاي مراقبت گرايانه پرستاران و سلامت روانی ـ بدنی PDF XML
محمدرضا خدابخش, فريبا کياني 11-32