دوره 6, شماره 22 (1391)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر PDF XML
تهمینه فرج‌خدا 7-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

مروری بر مقالات اخلاق پزشکی منتشرشده در سال 1390 در ایران با در نظرگرفتن استراتژی ملی و نظر کارشناسان اخلاق پزشکی PDF XML
زهره رحیمی, افشین فرهانچی 11-34

مقاله مروری

ضرورت طراحی کدهای اخلاق حرفه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت باروری درایران PDF XML
تهمینه فرج خدا, رباب لطیف نژاد رودسری, محمود عباسی 35-53
نگاهی قرآنی به کارکردهای تربیتی توکل و نقش آن در سلامت معنوی (بهداشت روان) PDF XML
دادخدا خدايار, مهدی قائمی 55-91
تبیین معني حساسيت اخلاقی در دانشجويان پرستاري: یک تحقیق کیفی PDF XML
فريبا برهاني, عباس عباس‌زاده, محدثه محسن‌پور 93-115
ارتباط دیسترس اخلاقی پرستاران با تصمیم‌گیری‌های پایان عمر در بخش‌های ویژه PDF XML
عباس عباس‌زاده, فريبا برهاني, فرخنده شریف, فخرالسادات طغرایی 117-133
مادر جانشین و روایی استفاده از آن در درمان ناباروری بر اساس اخلاق سودگرای قاعده‌نگر PDF XML
سعید نظری توکلی, فاطمه کراچیان ثانی 135-159
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات پزشكان عمومي: يك مطالعه مقطعي PDF XML
رسول نورالسناء, سجاد رضاييان, سميه مرادي, زينب رضاييان 161-184