دوره 6, شماره 21 (1391)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبير PDF XML
افشین فرهانچی 7-10

مقاله مروری

تأثیر آموزش کارگاهي و پیگیری بر حساسیت اخلاقی پرستاران PDF XML
فریبا برهانی, عباس عباس زاده, سکینه سبزواری, مهناز دهستانی 11-24
بررسی نیاز آموزشی پرستاران زن به حقوق بیمار PDF XML
سیده‌ رقیه احسانی کوهی خیلی, اسمعیل محمدنژاد, امیر سالاری, اسماعیل شریعت, افضل شمسی 25-38
سلامت باروری از منظر اخلاق و حقوق PDF XML
تهمینه فرج‌خدا, رباب لطیف‌نژاد رودسری, محمود عباسی 39-64
ملاحظات اخلاقي مربوط به پیوند عضو از حیوان به انسان PDF XML
مریم ضیغمی, نرجس پوربهاءالدینی زرندی, نجمه امینی‌زاده 65-80
شخصانیت و مسأله ولوج روح PDF XML
ليلا افشار, فرزاد محموديان 81-98
مقایسه رضایتمندی مراجعین از رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی منتخب شهر تهران PDF XML
محمدرضا فارسی نژاد, شبنم بزمی, بهفر تیموری, سمیرا رسانه 99-112
دیسترس اخلاقی در عملکرد بالینی پرستاران: یک مطالعه توصیفی ـ مقطعی PDF XML
عباس عباس زاده, نوذر نخعی, فریبا برهانی, مصطفی روشن زاده 113-130
عوامل مؤثر در انتخاب روش زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر تهران PDF XML
شفیقه محمدی تبار, پروين رهنما, معصومه حيدري, آزيتا كياني, خدیجه محمدی 131-144
بررسی تهیه فرم رضایت آگاهانه در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای وضع موجود PDF XML
محسن رضائی آدریانی, علی صابر 145-167
بررسی میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند PDF XML
طاهره خزاعی, طیبه خزاعی, هایده هدایتی, زهرا برات زاده 169-185