دوره 6, شماره 20 (1391)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر PDF XML
حسن ابوالقاسمی 8-10

مقاله پژوهشی/ اصیل

تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی PDF XML
محمود عباسی, فریدون عزیزی, احسان شمسی گوشکی, محسن ناصری راد, مریم اکبری لاکه 11-44
مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی PDF XML
محمد جواد ابوالقاسمی 45-68
شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی PDF XML
رحمت اله مرزبند, علي اصغر زكوي 69-99
رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی PDF XML
جعفر بوالهری, هدی دوس علی وند, مصلح میرزایی 101-125
بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران PDF XML
سيد عبدالمجيد بحرينيان, حسین دلشاد, نزهت شاكري, فریدون عزیزی 127-153
دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی PDF XML
مجتبی جعفری, سکینه سبزواری, فریبا برهانی, محمدرضا بانشی 155-171
اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان PDF XML
فرح لطفي كاشاني, شهرام وزيري, سوگند ارجمند, سيد مهدي موسوي, مژگان هاشميه 173-186