دوره 11, شماره 40 (1396)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه PDF XML
سیدعلی مهدیون, زینب پوشگان, معصومه ایمانی‌پور, زهرا رزاقی 7-14
ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و کیفیت زندگی دانشجویان PDF XML
هادی جعفری‌منش, بهمن توان, پگاه مطوری, مهدی رنجبران 15-27
ارتباط فرسودگی شغلی و نقش حمایت از بیماران در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه PDF XML
محدثه معتمد جهرمی, عباس عباس‌زاده, طیبه جلالی 29-37
طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پیامدهای مهم اخلاق کار اسلامی PDF XML
طیبه رحیمی پردنجانی, علی محمدزاده ابراهیمی 39-51
نقش اخلاق حرفه‌ای در پیامدهای فردی و سازمانی PDF XML
محمدعلی زبانی شادباد, محمد حسنی, ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی 53-62
ارتباط بین جو اخلاقی، استرس شغلی و رضایت شغلی پرستاران PDF XML
محمد حسنی, رقیه صداقت, مهدی کاظم‌زاده بیطالی 63-71

مقاله مروری

عوامل مؤثر بر پرداخت‌های غیر رسمی در نظام‌های سلامت: مرور نظام‌مند PDF XML
رضا جهانگیری, آیدین آرین خصال 73-92
مرور انتقادی ابزارهای سنجش رفتار غیر مدنی در آموزش پرستاری PDF XML
آناهیتا معصوم‌پور, عباس عباس‌زاده, مریم رسولی, حمید علوی‌مجد 93-102