دوره 11, شماره 41 (1396)

مجله اخلاق پزشکی

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی/ اصیل

درک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیسترس اخلاقی PDF XML
الهام فضل‌جو, فریبا برهانی, سیدحبیب‌الله حسینی, عباس عباس‌زاده 7-15
مقایسه شهامت اخلاقی پرستاران و مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
سیده‌ سولماز موسوی, احمد ایزدی 17-24
اخلاق در پژوهش‌های علوم رفتاری: دیدگاه‌ صاحب‌نظران روش شناسی PDF XML
عاطفه نصیری همراه 25-36
هوش اخلاقی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اراک PDF XML
محبوبه خسروانی, محمد خسروانی, فاطمه رفیعی, محدثه محسن‌پور 37-44
بررسی مقايسه‌اي نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم‌تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری PDF XML
زمانه جاودان‌پور, اکرم‌السادات سادات‌حسینی, محمدعلی چراغی, عباس مهران 45-56
پیش‌بینی تمایل به روابط فرازناشویی در میان پرستاران بر اساس هوش اخلاقی و برخی عوامل زمینه‌ساز PDF XML
ثمینه بهادری جهرمی, سهیلا پایان, زهرا دشت‌بزرگی 57-67

مقاله مروری

مطالعه بایدهای اخلاقی و موانع اخذ رضایت آگاهانه در اهدای عضو PDF XML
مینا منتظری, محسن ادیب حاج باقری 77-90

گزارش موردی

چالش‌های اخلاقی در تصمیم‌گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده PDF XML
حسین مطهری‌نیا, لیلا جویباری, فروزان اکرمی, اکرم ثناگو 69-76