تماس مجله

آدرس پستی

 تهران- خیابان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه اخلاق پزشکی

تماس اصلی

دکتر محمود عباسی - سردبیر
سردبیر
گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
تهران- خ ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- طبقه اول
تلفن: 00982188781036
فاکس: 00982188777539
ایمیل: medlaw2018@gmail.com

تماس حمایت

دبیرخانه مجله
تلفن: 00982188781036
ایمیل: medlaw2018@gmail.com