ثبت نام

این فرم را پر کنید تا برای این مجله ثبت نام کنید

چنانچه قبلا برای این مجله و یا مجله ای دیگر در این سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید

پروفایل

برای وارد کردن اطلاعات زیر به زبان دیگر ابتدا زبان مورد نظر را انتخاب کنید
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید
  Joan Alice Smith = JAS

نام مؤسسه، مانند دانشکاه سایمون فریزر
بیانیه محرمانگی

شناسه ارکید را از سایت orcid.org تهیه نمایید

(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)
زبانهای کاربردی




: اطلاع از انتشار شماره جدید مجله
: میتوانید به این مجله مقاله ساب میت کنید

فیلد مورد نیاز

بیانیه محرمانگی

در مجله­ ی پژوهش در دین و سلامت نظام داوری بر اساس نظام هم­ ترازخوانی است. الگوی آن، نظام سردبیر به همراه دو داور است. در این مجله، داوران و نویسندگان به صورت داوری پنهان دو طرفه(double-blinded refereeing) با یکدیگر ارتباط دارند.

به این صورت که هیچ کدام از دو طرف- نویسنده و داور- از هویت یکدیگر آگاه نیستند.