شماره عنوان
دوره 5, شماره 2 (1398): تابستان همبستگی بین نگرش‌های مذهبی و سلامت عمومی در دختران مقطع دبیرستان چکیده  PDF
محسن رفیع خواه, دینا دشتی, زهرا نقی زاده, مهدی اسمعیلی صدرآبادی
دوره 5, شماره 2 (1398): تابستان رابطه‌ی معنویت سازمانی با سلامت عمومی و استرس شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان چکیده  PDF
رضا نوروزی کوهدشت, محمدجعفر مهدیان, مهناز پرموز, غلامرضا شهبازی مقدم
دوره 3, شماره 2 (1396): بهار مقایسه‌ی شاخص‌های سلامت عمومی زنان حافظ قرآن و زنان غیرحافظ شهر کرمانشاه چکیده  PDF
محمدکیان زرافشانی, آذرمیدخت رضایی, غزل زرافشانی
0 - 0 (3)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد