شماره عنوان
دوره 4, شماره 2 (1397): بهار کیفیت زندگی سالمندان: مطالعه‌ی فراترکیب چکیده  PDF
رقیه اسمعیلی, مهرداد اسماعیلی
دوره 4, شماره 2 (1397): بهار پیش‌بینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود، معنویت و سبک زندگی اسلامی چکیده  PDF
مهرداد اختیاری صادق, محسن ایمانی نائنی, محمدحسن میرزامحمدی
دوره 4, شماره 2 (1397): بهار ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مساجد از منظر تناسب با ویژگی‌های سالمندان چکیده  PDF
زهرا محمدی, آرام تیرگر, شیما سام
دوره 1, شماره 3 (1394): تابستان تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران چکیده  PDF
فاطمه سوزان فامیل احمریان, آناهیتا خدابخشی کولایی, محمدرضا فلسفی نژاد
0 - 0 (4)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد