شماره عنوان
دوره 5, شماره 3 (1398): پاییز بررسی نگرش مذهبی در دانشجویان سال اول و آخر رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه‌ی آن با عزّت نفس چکیده  PDF
عبدالحسین شکورنیا, مریم بنی اسد
دوره 5, شماره 3 (1398): پاییز پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری دینی در دانشجویان متأهل چکیده  PDF
مسعود صادقی, سارا قادری جاوید, بیتا شلانی
دوره 5, شماره 4 (1398): زمستان رابطه‌ی نگرش و التزام عملی به نماز و تجارب معنوی با سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال 1396 چکیده  PDF
زهرا شیرزادی, آناهیتا خدابخشی کولایی, محمدرضا فلسفی نژاد
دوره 5, شماره 4 (1398): زمستان ارتباط هوش هیجانی و تقیّد به نماز با تمایل جنسی در دانشجویان مجرد دانشگاه‌های شهر میانه چکیده  PDF
مریم نطّاق, قمر کیانی
دوره 4, شماره 5 (1397): زمستان مقایسه‌ی تنظیم شناختی - هیجانی، منبع کنترل و معناجویی در بین دانشجویان بومی و غیربومی چکیده  PDF
اسماعیل صدری دمیرچی, فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی, سارا اسدی شیشه گران, نسیم محمدی
دوره 2, شماره 3 (1395): تابستان مقایسه‌ی سلامت معنوی، با باورهای غیرمنطقی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کاشان چکیده  PDF
سارا افشار
دوره 3, شماره 2 (1396): بهار بررسی وضعیت سلامت معنوی دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 چکیده  PDF
آرش ضیاءپور, ندا کیانی پور, شهرام سعیدی, عليرضا زنگنه
دوره 2, شماره 2 (1395): بهار تعیین رابطه‌ی عمل به باورهای دینی و سلامت روان، در دانشجویان مهندسی دانشگاه بناب چکیده  PDF
حسین محمدی, محمدامین مرتضوی, محمدرضا موسوی, غلامحسین جوانمرد, علیرضا منفردی
دوره 1, شماره 3 (1394): تابستان بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز چکیده  PDF
سید منصور کشفی, مریم یزدانخواه, اکبر بابایی حیدرآبادی, علی خانی جیحونی, رضا تبریزی
دوره 2, شماره 1 (1394): زمستان بررسی رابطه‌ی هوش معنوی با صبر و استرس ادراک شده در دانشجویان چکیده  PDF
فریده حسین ثابت, هابیل عطایی
دوره 1, شماره 2 (1394): بهار بررسی تأثیر متقابل نماز بر مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز چکیده  PDF
مرتضی عبدالجباری, مرضیه کرمخانی, ضیاءالدین علیانسب, محمد امین پورحسینقلی, معصومه عبادی, راضیه طبقی
دوره 1, شماره 4 (1394): پاییز بررسی نقش اساتید معارف اسلامی در ارتقای سلامت اخلاقی دانشجویان چکیده  PDF
مهدی فانی, مرتضی عبدالجباری, مصطفی اسماعیلی, مرضیه کرمخانی
دوره 1, شماره 2 (1394): بهار بررسی رابطه‌ی درک از خدا و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز چکیده  PDF
فریده حسین ثابت, مریم رادی
دوره 1, شماره 4 (1394): پاییز تعيين رابطه‌ی توکل برخدا و سلامت روان، در دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران چکیده  PDF
عبدالمجید بحرینیان, حسین محمدی, محمدامین مرتضوی
دوره 2, شماره 3 (1395): تابستان مقایسه‌ی ابعاد سبک زندگی و رشد معنویت در دانشجویان مخاطب برنامه‌های ماهواره¬یی و تلویزیونیِ دانشگاه¬های کوهدشت در سال 1394 چکیده  PDF
فروزان گرایی, رحیم حمیدی پور, آناهیتا خدابخشی کولایی
دوره 1, شماره 4 (1394): پاییز بررسی ارتباط مؤلفه‌های هیجانی منفی با رفتارِ خوردن آشفته در دانشجویان: اهمیت تنظیم هیجانی با نگاه دینی چکیده  PDF
محمدرضا خدابخش, فریبا کیانی
دوره 3, شماره 3 (1396): تابستان بررسی رابطه‌ی عزت نفس و معنویت‌گرایی با احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1395 چکیده  PDF
فریده علیمرادی, بیتا شلانی, سعید صادقی
دوره 3, شماره 2 (1396): بهار بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی چکیده  PDF
اسماعیل صدری دمیرچی, نسیم محمدی, مینا فیاضی, ابراهیم افسر
0 - 0 (18)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد