مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فلاح یخدانی, محمد حسین, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران. (ایران)
فلاح تفتی, الهه, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فلسفی نژاد, محمدرضا, گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)
فلسفی نژاد, محمدرضا, گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
فنایی نعمت‌سرا, هادی, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. (ایران)
فیاضی, مینا, دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
فیضی, پریسا, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. (ایران)
فامیل احمریان, فاطمه سوزان, گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (ایران)
فانی, مهدی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فانی, مهدی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
فدایی مقدم, ملیحه, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نایین، نایین، ایران. (ایران)
فرهمند, بتول, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران. (ایران)
فرهنگی, دامون, گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ایران)
فرهوش, محمّد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
فرهوش, محمد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، مؤسسه‌ی امام خمینی، قم، ایران. (ایران)
فرهوش, محمد (ایران)
فرهادلو, روح‌اله, گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
فرهادزاده, علی‌محمد, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فروزانیان, سعید, گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. (ایران)
فرج‌زاده آلان, داود, مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
فرزامی, جلال, گروه آمار زیستی، دانشكده‌ی علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران. (ایران)

ق

قلعه‌نویی, فریبا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
قائد امینی هارونی, غلامرضا, مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. (ایران)
قادری, محدثه, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
قادری, ارسلان, مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. (ایران)
قادری جاوید, سارا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. (ایران)
قارلی پور, ذبیح اله, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
قاسمی, فاطمه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
قاسمی افشار, نغمه, مرکز تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. (ایران)
قاسمی جوبنه, رضا, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
قبادی داشدبی, کامل, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (ایران)
قدم‌پور, عزت‌اله, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. (ایران)
قربان زاده, عباس, گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده‌ی علوم قرآنی، زاهدان، ایران (ایران)
قربان زاده, عباس, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
قربانی, سکينه, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
قزوینی, مریم, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

ل

لک‌زایی, جواد, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
لاری, حسن, مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

م

ملک‌زاده, زینب, دانشکده ی هنر و ادیان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (ایران)
ملکشاهی, مریم, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران (ایران)
ملامحمودی, محمد, گروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ایران. (ایران)
ملایی, پریسا, جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
منفردی, علیرضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. (ایران)
منصور, لادن, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مه نگار, فرشاد, گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور شوش، شوش، ایران. (ایران)
مهکام, رضا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه جامعه المصطفی، قم، ایران. (ایران)
مهدوی, عابد, گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
مهدوی نیسیانی, زهره, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران. (ایران)
مهدوی هفشجانی, فرنگیس, بیمارستان هاجر، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. (ایران)
مهدوی‌فر, حکیمه, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران. (ایران)
مهدی‌یار, منصوره, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
مهدیان, محمدجعفر, گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران. (ایران)
مهرابی, عصمت, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مهرابی‌زاده هنرمند, مهناز, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران. (ایران)
موفق, ابوالفضل, گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مولوی طالقانی, یاسمین, گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
مولادوست, حسن, مرکز تحقیقات قلب سالم، گروه بیوشیمی و فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. (ایران)
موحد, احسان, گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (ایران)
موسوی, میرحسن, گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
موسوی, میرطاهر, مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی, محمدرضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موسوی, محمدرضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی, محمدرضا, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موسوی, سید محمد رضا, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده¬ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی, سید ولی الله, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. (ایران)
موسوی, سیده الناز, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی, سیده الناز, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
موسوی مقدم, سید رحمت الله, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
موسوی مقدم, سید رحمت اله, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
موسوی مقدم, سیدرحمت الله, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ، ایران (ایران)
موسوی مقدم, سیدرحمت اله, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
موسوی نسب, سید محمد حسین, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
موسوی نسب, سیدمحمدحسین, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
موسوی کاشی, زهره, گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران. (ایران)
موسوی کاشی, زهره, گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. (ایران)
میفور, آنا, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
میکائیلی, نیلوفر, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
میثاقی نژاد, مهدی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
میرزامحمدی, محمد حسن, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
میرزامحمدی, محمدحسن, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
میرشاه جعفری, سید ابراهیم, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
مؤمنی, خدا مراد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. (ایران)
مال ویرانی, مهدی, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران. (ایران)
مانعی, کلثومه, گروه مدیریت، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران (ایران)
مبصری, خورشید, گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
مجرد, آرزو, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
محمودی, حسن, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران (ایران)
محمودی, زهره, گروه مامایی، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران (ایران)
محمّدی, نسیم, گروه علوم‌تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
محمد بیگی, معصومه, سازمان آموزش و پرورش تهران، تهران، ایران (ایران)
محمدی, نسیم, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
محمدی, نسیم, دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
محمدی, نسیم, دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
محمدی, حسین, کمیته‌ی پژوهشی دانشجویان، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, کمیته پژوهشی دانشجویان ( گروه و دانشکده پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده¬ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان‌‌شناسی بالینی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, حسین, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
محمدی, دل آرام, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (ایران)
محمدی, دل‌آرام, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
محمدی, زهرا, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
محمدی, غلامرضا, گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
محمدی قره قوزل, رقیه, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
محمدی ولدانی, سلمان, دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
محمدی ولدانی, علی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
محمدی ولدانی, علی, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
محمدیاری, انسیه, گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. (ایران)
محمدجعفری, رسول, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
محمدخانی, مُحی‌الدین, - گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. - دانشگاه توسعه‌ی انسانی، سلیمانیه، کردستان، عراق. (ایران)
محمدخانی, مُحی‌الدین, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران. (ایران)
محمدزاده ابراهمیمی, علی, گروه روا‌ن‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. (ایران)
محبت‌بهار, سحر, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
محتشمی, جمیله, گروه روان‌پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
محسن‌زاده, فرشاد, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
محسنی, غلامرضا, دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
مرادی, آسیه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. (ایران)
مرادی‌جو, محمد, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مرادپور, راحله, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مرتضوی, محمد امین, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده¬ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مرتضوی, محمدامین, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مرتضوی, محمدامین, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مرتضویان, امیرمحمد, گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مرزبان, سیما, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مسلمی فرد خالدی, مسعود, بیمارستان سوم شعبان، دماوند، تهران، ایران. (ایران)
مستانه, زهرا, دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
مسجدی آرانی, عباس, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مسجدی آرانی, عباس, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مشهدی, علی, گروه روان‌شناسي، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
مشیریان فراحی, سیدمحمدمهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
مشیریان فراحی, سیده مریم, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مشکانی, محدثه, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
مصدق‌راد, علی محمد, گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
مصری, مهدی, مرکز تحقیقات طب، قران و حدیث ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران. (ایران)
مظفری, فاطمه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)

ن

نقی زاده, زهرا, گروه قرآن و سلامت، مرکز مطالعات میان‌رشته‌‌یی قرآن کریم، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. (ایران)
نقی‌زاده, حسن, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
نمازی, سمیه, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
نمازی, سمیه, گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
نوروزی, محدثه, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
نوروزی کوهدشت, رضا, گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران. (ایران)
نوروزی کوهدشت, رضا, گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل، شیراز، ایران. (ایران)
نوری, نجیب الله, گروه مشاوره، مؤسسه‌ی اخلاق و تربیت، قم، ایران. (ایران)
نیک فرجاد, حسین, جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
نیکوفر, علیرضا, گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
نیازی, شهریار, گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
نبی‌اللهی نجف‌آبادی, علی, گروه فقه و اصول، حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، ایران. (ایران)
نجاریان, بتول, گروه معارف، دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)، اصفهان، ایران (ایران)
نجاریان, زکیه, گروه روان‌شناسی دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران. (ایران)
نخعی مقدم, مسعود, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
نخعی مقدم, مسعود, دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
نرمایون, نوشین, کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل پایه یک شهرستان ارومیه، مرکز مشاورین حقوقی و وکلای استان آذربایجان غربی، ایران (ایران)
نصیری, ملیحه, گروه آمار، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
نصیری, ملیحه, گروه آمار زیستی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
نصیری, حسین, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
نصیری پور, مهدی, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. (ایران)
نصر, وحیده, دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
نطّاق, مریم, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران. (ایران)

ه

هنرور, زینب, گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی مرند، مرند، ایران. (ایران)
هوشیاری, محمد, گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)

و

وفایی, رضا, مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (ایران)
وفاپور, حسنا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (ایران)
ویسی, ناهید, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
وگنر, جان, گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه رجینا، رجینا، ساسکاتچوان، کانادا. (ایران)
واحدیان, مصطفی, مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
وجدانی, مرجان, مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (ایران)
ورعی, پیام, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. (ایران)
ورعی, حمیده, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
وزیری یزدی, سعید, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران. (ایران)

ی

یوسفی جدیدی, مریم, گروه مامایی و بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
یوسفیان ملا, راضیه, دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
یکتای کوشالی, محمدحسین, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه رادیولوژی، دانشکدهی پرستاری-مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. (ایران)
یگانه, فرشید, گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
یاری, میترا, گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (ایران)
یارالهی, نعمت‌اله, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
یدالله‌پور, محمدهادی, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
یزدانی, وحید, مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
یزدانی, شهرام, گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
یزدانخواه, مریم, گروه بهداشت عمومي،دانشكده‌ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ایران (ایران)
یعقوبی رزگی, سمانه, گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران. (ایران)
یغمایی, فریده, گروه بهداشت، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

ک

کفاشپور مرندی, آتوسا, کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران (ایران)
کوخازاده, طالب, گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
کیانی, فریبا, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایران (ایران)
کیانی, قمر, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
کیانی پور, ندا, کمیته¬ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (ایران)
کامیان, شقایق, گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کاویانی, حسن, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
کاوسی, ابوالفضل, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران. (ایران)
کاوسی, ابوالفضل, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران. (ایران)
کاوسی, علی, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
کاوسیان, ناهید, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (ایران)
کاربرو, اصغر, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
کارشکی, حسین, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
کاشانی موحد, بهاره, جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
کاظمی, نسا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
کاظمی جلیسه, حدیقه, استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده آموزش پزشکی-مرکز مطالعات دین و سلامت- دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی-تهران-ایران (ایران)
کرمخانی, مرضیه, گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کرمخانی, مرضیه, گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده¬ی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده¬ی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده ی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کرمخانی, مرضیه, گروه آموزش پزشکی، دانشکده ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کرمخانی, مرضیه, دانشکده‌ی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کریمان, نورالسادات, گروه مامایی و بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کریمخانی, شیوا, گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (ایران)
کریمخانی, شیوا, گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (ایران)
کشفی, سید منصور, گروه بهداشت عمومي،دانشكده‌ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ایران (ایران)
کشمیر, فاطمه, معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کشاورزی, زکیه, گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. (ایران)

گ

گودرزی, محمدعلی, دانشگاه گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
گیلانچی, سمیرا, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه علوم پایه, دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
گرایی, فروزان, گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک، ایران (ایران)
گرجی پور, کنعان, گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

پ

پورمیرزایی, مریم, دانشگاه شهید باهنر کرمان (ایران)
پورمحمدی رودسری, رضا, گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران. (ایران)
پوراکبران, الهه, گروه روان‌شناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران. (ایران)
پورحسینقلی, محمد امین, مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
پورحسینقلی, محمد امین, مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده‌ی گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
پوررجبی, عاصمه, مرکز تحقیقات قلب سالم، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. (ایران)
پورشهبازی, مهرداد, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
پورعباسی, عطااله, مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده‌ی علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
پورعباسی, عطااله, پژوهشكده علوم باليني غدد و متابوليسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي تهران (ایران)
پیرقلی کیوی, معصومه, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
پیرانی, ذبیح, گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک، ایران (ایران)
پیشگویی, سید امیرحسین, گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده¬ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا . تهران، ایران. (ایران)
پرموز, مهناز, گروه بهداشت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، بهبهان، ایران. (ایران)
پرورش مسعود, محمد, گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
پرسا, معصومه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم‌انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران. (ایران)

آ

آقالری, زهرا, گروه بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. (ایران)
آقالری, زهرا, کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
آقایی, مریم, گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
آقازاده, زینب, آموزش و پرورش اردبیل، ناحیه‌ی 2، اردبیل، ایران. (ایران)
آل بویه, مسعود, مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
آل طاها, سعیده, گروه پرستاری، دانشکده‌ی علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. (ایران)
آهنگری, الهه, گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، مرکز کاشمر، کاشمر، ایران. (ایران)
آبی, رضا, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران (ایران)
آتش زاده, فروزان, گروه مدیریت پرستاری، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
آتش زاده شوریده, فروزان, گروه مدیریت پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
آتش‌زاده شوریده, فروزان, گروه مدیریت پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
آذری, الناز, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه رودهن، تهران، ایران. (ایران)
آزادمنش, فاطمه, گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

ا

افتخاریان, فاطمه, کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (ایران)
افسر, ابراهیم, دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
افشار, سارا, گروه روانشناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
افشار, سارا, گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
الهی, طاهره, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
امین یزدی, سید امیر, گروه روان‌شناسي، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
امینی, زینب, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، خوزستان، ایران. (ایران)
امیرفخرایی, آزیتا, دانشجوی دکترا روان شناسی (ایران)
امیری, منیره, گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک، ایران (ایران)
امیریان, لیلا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. (ایران)
امان‌زاد, زهرا, گروه مشاوره، پردیس علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (ایران)
اندیشمند, ویدا, گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
انصاری, زهره, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان «انستیتو روان‌پزشکی تهران»، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
انصاریان, احمد, مرکز تحقیقات طب، قران و حدیث ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران. (ایران)
اوزی, محمدرضا, گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. (ایران)
ایمانی, مهدی, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
ایمانی نائنی, محسن, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (ایران)
اکبری, مریم, گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اکبرزاده, مریم, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، واحد علوم و تحقیقات، ایلام، ایران. (ایران)
ابراهيم‌نژاد شيرواني, محبوبه سادات, بنياد آموزش، پژوهش و خدمات طب تربيتي و سلامت مدارس، تهران، ايران (ایران)
ابراهیم نژاد شیروانی, محبوبه سادات, بنیاد طب تربیتی و سلامت مدارس، تهران، ایران. (ایران)
ابراهیم نژاد شیروانی, محبوبه سادات, بنياد آموزش، پژوهش و خدمات طب تربيتي و سلامت مدارس، تهران، ايران (ایران)
ابراهیمی, امید, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (ایران)
ابراهیمی, امید, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
ابراهیمی قوام, صغری, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
ابراهیمی پور, حسین, گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
احمدی, نایبعلی, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
احمدی, نایبعلی, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
احمدی, نایبعلی, گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
احسان‌پور, فاطمه, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. (ایران)
اختیاری صادق, مهرداد, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی ادبیات؛ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ایران)
اختیاری صادق, مهرداد, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ایران)
اردستانی, نرجس, بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح ورامین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ازگلی, گیتی, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ازگلی, گیتی, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اسلامی راد, زهرا, گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،اراک، ایران (ایران)
اسماعیل‌بیگی, منیره, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران. (ایران)
اسماعیل‌بیگی ماهانی, منیره, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
اسماعیلی, مهرداد (ایران)
اسماعیلی, مصطفی, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اسماعیلی, مصطفی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اسماعیلی, مصطفی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اسماعیلی قاضی‌ولوئی, فریبا, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
اسمعیل چگنی, مهری, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
اسمعیل چگنی, مهری, گروه روان شناسی، دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
اسمعیل چگنی, مهری, دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ، ایران (ایران)
اسمعیلی, رقیه, گروه پرستاری داخلی - جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اسمعیلی صدرآبادی, مهدی, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. (ایران)
اسحاقی, مرضیه, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، کاشمر، ایران. (ایران)
اسدی, ایوب, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
اسدی شیشه گران, سارا, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
اسداللهی, عبدالرحیم, گروه سلامت سالمندی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
اشک تراب, طاهره, گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اشرف نژاد, ژاله, گروه مامایی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
اشرفی حافظ, اصغر, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اشرفی حافظ, اصغر, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
اصغرنژاد, علی اصغر, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان «انستیتو روان‌پزشکی تهران»، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
اصغرنژاد فربد, علی اصغر, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
اصغری ابراهیم آباد, محمد جواد, گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. (ایران)
اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد, استادیار گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اصغری شربیانی, عباس, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
اعیادی, نادر, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)

ب

بلورساز مشهدی, هنگامه, گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. (ایران)
بلورساز مشهدی, هنگامه, گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
بلالی دهکردی, نجمه, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (ایران)
بنی اسد, مریم, معاونت پژوهشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
بهامین, قباد, گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (ایران)
بهامین, قباد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
بهاتیا, منجیت سینگ, گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند. (هند)
بهادری, فرزانه, گروه سلامت سالمندی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
بهاری, فرشاد, مرکز مشاوره‌ی دانشجویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران. (ایران)
بهجتی اردکانی, فاطمه, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران. (ایران)
بهروز, بهروز, -استادیار گروه روانشناسی/کرمانشاه -استادیار روانشناسی سلامت -عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان استان -رواندرمانگر درمان پذیرش و تعهد و در (ایران)
بیرامی, منصور, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
باقری, محمدمهدی, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات؛ معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. (ایران)
باقری, مرضیه, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
باقری, مسعود, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
باقری, جمشید, گروه جراحی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
باقری مهیاری, ندا, گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران. (ایران)
باوادی, بیتا, دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشکده ی علوم انسانی، تهران، ایران (ایران)
بابانژاد, مهران, گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
بابایی حیدر آبادی, اکبر, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
بابایی حیدرآبادی, اکبر, دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
بابایی حیدرآبادی, اکبر, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
بابایی حیدرآبادی, اکبر, گروه بهداشت عمومی ، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
بابازاده, توحید, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
بابازاده, توحید, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تبریز، ایران. (ایران)
باستانی, عبدالحسین, گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
بحرینیان, عبدالمجید, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
بحرینیان, عبدالمجید, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
بحرینیان, عبدالمجید, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده¬ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
بختیاری, مریم, گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
برزگر خضری, رسول, گروه تخصصی مشاوره، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ایران)
بشلیده, کیومرث, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران. (ایران)
بشیرگنبدی, سپیده, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)

ت

تقوی, سید محمدرضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
تقی پور, علی, گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
توکلی, حامد, کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
توان, حامد, گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
توان, حامد, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام ،ایران (ایران)
تیموری, ابوالفضل, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
تیرگر, آرام, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده‌ی سلامت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
تیرگر, آرام, مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
تیرگر, آرام, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
تیرگر, آرام, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
تاج آبادی, رضا, گروه معارف اسلامی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران (ایران)
تبریزی, رضا, گروه بهداشت عمومي،دانشكده‌ی بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ایران (ایران)

ث

ثناگو, اکرم, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
ثناگو, اکرم, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)

ج

جلیل‌پور, مینا, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (ایران)
جلیلی نیکو, سعید, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
جلایی نوبری, حسین (ایران)
جمشید بیگی, یوسف, گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران (ایران)
جمشیدی, محمد علی, گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. (ایران)
جمشیدی, احمدرضا, مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
جهانگیر, امیرحسین, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
جهانگیری, محمد مهدی, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، محلات، ایران. (ایران)
جهانگیری فرد, سهراب, گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران. (ایران)
جویباری, لیلا, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
جویباری, لیلا, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
جوانمرد, غلامحسین, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (ایران)
جوانمرد, غلامحسین, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران. (ایران)
جوبجار, فاطمه, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. (ایران)
جام بر سنگ, سارا, گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
جان نثاری, شراره, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
جان‌نثاری, شراره, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
جدگال, محمدسعید, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (ایران)
جدگال, خیرمحمد, گروه آموزش بهداشت ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. (ایران)
جعفری, اصغر, گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
جعفری, حسن, گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران. (ایران)

ح

حقیقی, مرتضی, مرکز تحقیقات طب، قران و حدیث ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران. (ایران)
حقیقی, مرتضی, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبريز. (ایران)
حقیقت, شانیا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. (ایران)
حقدوست, زینب, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه‌ی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (ایران)
حمیدی پور, رحیم, گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران (ایران)
حمامی ابرندآبادی, آرزو, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
حیدرنیا, محمد علی, گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،، تهران، ایران. (ایران)
حیدرنیا, محمد علی, گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حیدرنیا, محمد علی, گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حیدری, فاطمه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.
حیدری, متینه, گروه پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
حیدری, محمد حسن, گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حیدری, محمد حسن, گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حیدری, داود, گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران. (ایران)
حیدریان شهری, فاطمه, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
حاتمی, حسین, گروه MPH، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حاتمی کیا, سمیه, گروه تحقیقات آموزشی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
حاج محمدی, ریحانه, دانشگاه زاهدان (ایران)
حاجی ملاحسینی, مصطفی, گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حاجی حسینی بغدادآبادی, رضا, گروه بیوشیمی بالینی، آزمایشگاه ملی و قطبی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (ایران)
حاجی زاده, فهیمه, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاجی‌زاده, فهیمه, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاجیان, سپیده, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاضري جيقه, علي اكبر, دانشکده‌ی علوم قرآنی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، میبد، یزد، ایران. (ایران)
حاضری جیقه, علی اکبر (ایران)
حبیب زاده, یاسمن, دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
حبیبی, عقیل, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
حجازی, مسعود, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
حدادی کوهسار, علی اکبر, دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
حسن زاده دستجردی, زینب, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
حسن‌زاده, رمضان, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران. (ایران)
حسنی, جعفر, گروه روان‌شناسي بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
حسین ثابت, فریده, گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)
حسین ثابت, فریده, گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (ایران)
حسین زاده, کاظم, استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (ایران)
حسین زاده حصاری, محمد, دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (ایران)
حسین‌زاده, کاظم, گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (ایران)
حسین‌زاده, کاظم, گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. (ایران)
حسینی, فاطمه, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (ایران)
حسینی, کبری, گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. (ایران)
حسینی صفا, زهرا, گروه علوم قرآنی، دانشگاه علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران. (ایران)
حسینیان, سیمین, گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (ایران)

خ

خلف زاده, امین, گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (ایران)
خوش کنش, ابوالقاسم, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
خیری ستار, سهیلا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، واحد علوم و تحقیقات، ایلام، ایران. (ایران)
خیرگو, منصور, گروه مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران (ایران)
خانی جیحونی, علی, گروه بهداشت عمومي، دانشكده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي فسا، فسا، ایران (ایران)
خانعلی‌نژاد ماکلوانی, سارا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران. (ایران)
خاکپور, حسین, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)
خاکپور, حسین, گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
خدایاری زرنق, رحیم, مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، قطب علمی آموزش مدیریت سلامت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
خدابخش, محمدرضا, گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران (ایران)
خدابخشي كولايي, آناهيتا, گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشكده‌ی علوم انساني، دانشگاه خاتم، تهران، ايران. (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی خاتم(ص)، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روان‌شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روان‌شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران. (ایران)
خطیبی, سید امین, گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران (ایران)

د

ده‌مرده, حیدر, گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. (ایران)
دهقان, حبیب, گروه حسابداری، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران. (ایران)
دهقانی, فاطمه, گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
دولتیان, ماهرخ, گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشکده¬ی پرستاری- ¬مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران. (ایران)
دولتشاهی, فاطمه, گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
دوست‌کام, زکیه, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. (ایران)
دوستی, رضا, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران (ایران)
دیلگونی, طیبه, گروه مامایی و بهداشت باروری، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
داودزاده, سیده کاملیا, جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
داوری, صفورا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
داوری فرد, فروزان, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
داوری فرد, فروزان, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
داوری فرد, فروزان, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایلام، ایران (ایران)
درگاهی, شهریار, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
دستغیب, زهرا, گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
دشتی, دینا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)

ذ

ذوالفقاری, شهاب الدین, گروه معارف، دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)، اصفهان، ایران (ایران)
ذبیحی, معصومه, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)

ر

رفیع خواه, محسن, گروه قرآن و سلامت، مرکز مطالعات میان‌رشته‌‌یی قرآن کریم، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. (ایران)
رفیعی, محمد, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،اراک، ایران. (ایران)
رفیعی, حسن, گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. (ایران)
رفیعی محمدی, نفیسه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران. (ایران)
رفاهی, زهرا, دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
رمه پرور, آمنه (ایران)
رمه پرور, آمنه, حوزه ی علمیه¬ی الزهرا، تبریز، ایران (ایران)
رمضانی, شکوفه, گروه علوم‌تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
رواق, مرضیه, گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده‌ی علوم قرآنی، زاهدان، ایران (ایران)
رواقی, حمید, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
روحی, قنبر, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
رادمهر, حامد, دانشکده‌ی پزشکی، کمیته‌ی پژوهشی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
رادمهر, حامد, دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رادمهر, حامد, کمیته‌ی پژوهشی دانشجویان، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
رادمهر, حامد, دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
رادی, مریم, گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)
رحمانی, محمد, گروه فقه عبادی، مدرسه‌ی عالی فقه تخصصی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران. (ایران)
رحمانی, رضا, دانشکده‌ی کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
رحمانی زروندی, محمد, گروه فقه‌العباده، دانشکده‌ی فقه تخصصی، دانشگاه بین‌المللی المصطفی، قم، ایران. (ایران)
رحمتی نجارکلائی, فاطمه, مركز تحقيقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله (عج)، تهران، ايران. (ایران)
رحمتی نجارکلائی, فاطمه, مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران. (ایران)
رحیمی, ابراهیم, گروه اپیدمیولوژی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رحیمی, طاهره, گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. (ایران)
رحیمی پردنجانی, طیبه, گروه روا‌ن‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. (ایران)
رحیمیان بوگر, اسحق, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
رخشنده رو, سکینه, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، مرکز تحقیقات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
رزاقی, محمدرضا, گروه اورولوژی- پیوند، بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران (ایران)
رزاقی کاشانی, شمیم, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا تهران
رسولی, رؤیا, گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (ایران)
رستمی‌نسب دولت‌آباد, زینب, گروه علوم انسانی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران. (ایران)
رستمی‌نسب دولت‌آباد, زینب, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران. (ایران)
رضایی, آذرمیدخت, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران. (ایران)
رضایی, سامان, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
رضایی حقیقت, کبری, گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. (ایران)
رضایی طاویرانی, مصطفی, گروه علوم پایه، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رضاپور میرصالح, یاسر, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران. (ایران)
رضاخانی مقدم, حامد, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)

ز

زنگنه, عليرضا, مركز تحقيقات توسعه ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
زنگنه, عليرضا, مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
زنگنه مطلق, فیروزه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران. (ایران)
زاهدی, مریم, گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران. (ایران)
زائری, فرید, مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه آمار زیستی، دانشکده¬ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
زارع, فاطمه, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران (ایران)
زارعی پور, مرادعلی, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سلامت، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران (ایران)
زارعی‌پور, مرادعلی, مرکز تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. (ایران)
زروندی, نفیسه, گروه دین‌‌پژوهی، دانشکده‌ی دین‌‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. (ایران)
زرافشانی, محمدکیان, دانشکده‎ی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (ایران)
زرافشانی, غزل, دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

س

سلم آبادی, مجتبی, گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران. گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
سلم‌آبادی, مجتبی, (ایران)
سلیمانی, نادر, گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران. (ایران)
سلیمانی, هما, گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،اراک، ایران. (ایران)
سلیمانی, سمیرا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
سلطانی‌زاده, نرگس, گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران. (ایران)
سمنانیان, سایه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (ایران)
سوری, حمید, مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
سیمبر, معصومه, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
سید موسوی, سید حسین, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
سالک, لیلا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
سالک ابراهیمی, لیلا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
سالاری, اسلام, گروه علوم قرآن و حدیث،دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران (ایران)
سام, شیما, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشكده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشكی بابل، بابل، ایران. (ایران)
ساجدی, اکبر, گروه معارف اسلامی، مرکز توسعه‌ی پژوهش‌های بین رشته‌یی معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
ساعی قره ناز, مرضیه, دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ساعی قره‌ناز, مرضیه, گروه مامایی و بهداشت باروری، دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ستایش, مریم, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
سحرخیز, نسرین, گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
سخت‌سر, محمدرضا, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز شوش، شوش دانیال (ع)، ایران. (ایران)
سدیدپور, سمانه سادات, گروه جامعه‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
سرپرست, علی, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران. (ایرلند)
سرافراز, مهدی‌رضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
سردارزاده, فرشته, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران. (ایران)
سعیدی, شهرام, مركز تحقيقات توسعه ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
سعیدی, شهرام, مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
سعیدی راد, فاطمه, گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
سعادتی, ابوالفضل, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)

ش

شلانی, بیتا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (ایران)
شلانی, بیتا, گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (ایران)
شمس, جمال, گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شمس, جمال, مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران. (ایران)
شمسی خانی, سهیلا, گروه روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
شمسی‌پور, حمید, گروه روان‌‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شهابی, مهرنسا مهری, گروه روان‌شناسي، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
شهابی, مریم, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران. (ایران)
شهبازی مقدم, غلامرضا, گروه بهداشت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، بهبهان، ایران. (ایران)
شهبازپور, حمیدرضا, جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
شهسواری, زهرا, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (ایران)
شورورزی, نیره, کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. (ایران)
شیخ الاسلامی, علی, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
شیخان, زهره, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شیخان, زهره, گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده¬ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شیردل, آرش, گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
شیرزادی, زهرا, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (ایران)
شکورنیا, عبدالحسین, گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. (ایران)
شکری, مسلم, گروه بهداشت حرفه‌یی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شکری خوبستانی, معصومه, مرکز مطالعات دین و سلامت- دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی-تهران-ایران (ایران)
شکری خوبستانی, معصومه, مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شاهمیرزالو, حسن, گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران. (ایران)
شاهنده, آمنه, گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور خوی، خوی، ایران. (ایران)
شاهنده, آمنه, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه پیام نور، خوی، ایران. (ایران)
شاویسی, نسیم, گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران (ایران)
شایان, نسیم, مرکز تحقیقات پیوند و جراحی قلب، بیمارستان دکتر شریعتی، تهران، ایران. (ایران)
شادنیا, شاهین, گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
شجاعی, ثاراله, گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
شجاعی, ثاراله, گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
شجاعی, سمیرا, گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (ایران)
شریفی ریگی, علی, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران. (ایران)
شریعتمدار طهرانی, علی, گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران. (ایران)
شعیری, محمدرضا, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)

ص

صف آرا, مریم, پژوهشکده‌ی زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (ایران)
صف‌آرا, مریم, گروه روان‌شناسی، پژوهشکده‌ی زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (ایران)
صف‌آرا, مریم, گروه روان‌شناسی، پژوهشکده‌ی زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (ایران)
صف‌آرا, مریم, پژوهشکده‌ی زنان، گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (ایران)
صفار حمیدی, الناز, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (ایران)
صمدی فرد, حمیدرضا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
صیاد, آرزو, گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
صادق خانی, اسدالله, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، ایلام، ایلام، ایران (ایران)
صادقی, مسعود, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران. (ایران)
صادقی, رضا, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشکده‌ی علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران. (ایران)
صادقی, سعید, گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
صادقی‌فرد, یاسمن زهرا, گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران. (ایران)
صباغ کرمانی, لیدا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
صدیقی ارفعی, فریبرز, گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. (ایران)
صدری دمیرچی, اسماعیل, گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
صدری دمیرچی, اسماعیل, گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
صدری دمیرچی, اسماعیل, گروه علوم‌تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
صدری دمیرچی, اسماعیل, گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
صدری دمیرچی, اسماعیل, گروه علوم تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)

ض

ضیایی, سید امیرمحسن, گروه ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ضیاءپور, آرش, مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران. (ایران)
ضیاءپور, آرش, مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (ایران)
ضیاالدینی, محمد, گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. (ایران)

ط

طوافیان, صدیقه سادات, گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (ایران)
طالبی, راضیه, مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (ایران)
طالع‌پسند, سیاوش, گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
طبقی, راضیه, دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
طباطبایی فر, مرتضی, گروه رادیوتراپی انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
طحان, محمد, (ایران)

ظ

ظهیری‌خواه, ندا, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران. (ایران)

ع

علوی مجد, حمید, گروه آمار زیستی، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
علیمرادی, فریده, گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (ایران)
علیانسب, سید ضیاء‌الدین, مرکز توسعه‌ی پژوهش‌های بین‌رشته‌یی معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
علیانسب, سید ضیاءالدین, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز، ایران. (ایران)
علیانسب, سید ضیاءالدین, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
علیانسب, سیدضیاءالدین, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
علیانسب, ضیاءالدین, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
علیزاده, ناهید, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات البرز، البرز، ایران. (ایران)
علیزاده اصلی, افسانه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا، بویین زهرا، ایران. (ایران)
عالی‌پور هفشجانی, فتح‌الله, معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. (ایران)
عالی‌پور هفشجانی, محمد, دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (ایران)
عبادی, معصومه, حوزه‌ی علمیه‌ی صادقیه، تبریز، ایران (ایران)
عباسی, محمد, گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (ایران)
عباسی, محمد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. (ایران)
عبد خدایی, محمد سعید, گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. (ایران)
عبدالکریمی, مهدی, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عزیزی, فریدون, معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و رییس پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران (ایران)
عزیزآبادی فراهانی, فاطمه, گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده‌ی زبان‌های خارجی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران، ایران. (ایران)
عسکری, محبوبه, دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران. (ایران)
عسکری زاده, قاسم, دانشگاه شهید باهنر کرمان (ایران)
عسکری زاده, قاسم, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
عسکری‌زاده, قاسم, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (ایران)
عسگری, محمد, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
عسگری, محبوبه, گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد مرودشت، مرودشت، ایران. (ایران)
عطایی, هابیل, گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (ایران)

غ

غفاری, محتشم, گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، مرکز تحقیقات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
غباری بناب, باقر, گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)