دوره 2, شماره 1 (1394)

زمستان

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله

سلامت در مکتب توحیدی PDF XML
محمدرضا رزاقی 1-2

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی هوش معنوی وخودانضباطی پرستاران زن و مرد در بخش‌های ویژه و عمومی بیمارستان‌های شهر تهران PDF XML
کبری رضایی حقیقت, آناهیتا خدابخشی کولایی 3-10
مقایسه‌ی رابطه‌ی باورهای دینی و بهزیستی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی بالا و پایین PDF XML
سیدرحمت الله موسوی مقدم, فروزان داوری فرد, ناهید ویسی, حامد توان, اسدالله صادق خانی 11-18
ارزیابی وضعیت استفاده از قرآن و احادیث در آموزش تئوری دروس علوم پزشکی PDF XML
آرام تیرگر, یاسمن حبیب زاده, زهرا رفاهی 19-25
بررسی رابطه‌ی هوش معنوی با صبر و استرس ادراک شده در دانشجویان PDF XML
فریده حسین ثابت, هابیل عطایی 25-33
پیش‌بینی انسجام و کارکردهای خانوادگی در زوج‌ها، براساس عمل به باورهای دین PDF XML
غلامحسین جوانمرد, رقیه محمدی قره قوزل, الهه پوراکبران, حسین محمدی, محمدرضا موسوی 34-41

مقاله مروری

جستاری در قرآن با موضوع تعیین جنسیت جنین و اخلاق با رویکرد رفع تعارض علوم تجربی و دین PDF XML
مهدی میثاقی نژاد, مرتضی عبدالجباری, مسعود مسلمی فرد خالدی, مرضیه کرمخانی 42-51
عامل‌های مادی طول عمر انسان از ديدگاه آموزه هاي اسلامي PDF XML
سیدضیاءالدین علیانسب, علي اكبر حاضري جيقه, آمنه رمه پرور, امیرمحمد مرتضویان 52-63