دوره 2, شماره 3 (1395)

تابستان

Issue XML

فهرست مطالب

سرمقاله

سالمندی و سلامت روان PDF XML
مهدی فانی 1-3

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی ابعاد سبک زندگی و رشد معنویت در دانشجویان مخاطب برنامه‌های ماهواره¬یی و تلویزیونیِ دانشگاه¬های کوهدشت در سال 1394 PDF XML
فروزان گرایی, رحیم حمیدی پور, آناهیتا خدابخشی کولایی 4-13
عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی رعایت حجاب کامل توسط دانشجویان: یک مطالعه کیفی PDF XML
فروزان آتش زاده شوریده, جمیله محتشمی, مرتضی عبدالجباری, مرضیه کرمخانی 14-24
مقایسه‌ی سلامت معنوی، با باورهای غیرمنطقی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کاشان PDF XML
سارا افشار 25-34
بررسی تأثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی، برگرایش به مصرف سیگار در نوجوانان PDF XML
قباد بهامین, فروزان داوری فرد, مریم ملکشاهی, رضا آبی, رضا دوستی 35-45
پیش‌بینی ابعاد سلامت معنوی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان‌های شهر ایلام در سال 94: نقش متغیرهای جمعیت شناختی PDF XML
حامد توان, امین خلف زاده, یوسف جمشید بیگی, سمیرا شجاعی, طالب کوخازاده 46-53

مقاله مروری

بررسی بُعد اجتماعی سلامت در کلمات حکمت‌آمیز امام علی (ع) PDF XML
محمد علی حیدرنیا 54-64
بررسی برخی از اثرات حسادت ورزی بر سلامت روان از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی: مطالعه‌ی توصیفی-کتابخانه¬یی PDF XML
شهاب الدین ذوالفقاری, زکیه نجاریان, بتول نجاریان 65-74