ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای پژوهش در دین و سلامت داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

راهنمای نویسندگان

فصلنامه‌ی پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، به‌منظور گسترش و نشر مقالات در حوزه‌­های علوم دینی و سلامت محققان و صاحب‌‌نظران داخل و خارج از کشور، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی فعالیت می­‌کند. انتشار این مقالات موجب ارتقای دانش و مهارت‌های علوم مرتبط در محققان و مخاطبان می‌شود. با توجه به اندک‌بودن نشریاتی که به دو موضوع علوم دینی و سلامت به‌صورت تخصصی و متمرکز می‌پردازد، لزوم انتشار مجله‌یی که به پژوهش در این دو زمینه و آشکارکردن ارتباط این دو موضوع بپردازد، ضروری به نظر می‌­­رسد.

زبان مقالات

اين فصلنامه، مقالات را با متن كامل فارسی (به همراه چكيده‌های فارسی، انگليسی و عربی) به چاپ می‌رساند.

مقالات شایسته‌ی پذيرش

انواع مقالات مورد پذيرش اين مجله، عبارت است از:

1- سرمقاله يا سخن ويژه (Editorial): اين نوع مقاله در مورد مقالات تحقيقاتی اصيل چاپ شده در مجله، يا مطلب يا موضوعی ویژه، معمولاً به وسیله‌ی سردبير يا هيئت تحريريه يا افراد مجرب و دست‌اندركار يك رشته‌ی خاص تهيه می‌شود.

2- مقاله‌ی پژوهشی (Research Article): چنین مقالاتی، بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل می‌دهد. نحوه‌ی نوشتن آنها در ادامه‌ی اين متن ذكر شده است.

3- مقاله‌ی مروری نظام‌مند (سيستماتيك) و تحلیل داده (متاآناليز) (Systematic Review and Meta Analysis): انتشار اين مقالات صرفاً با سفارش هیئت تحريريه‌ی مجله به افراد صاحب‌نظر امكان‌پذير است. مرور و تحليل داده‌ها، حداكثر در 5 صفحه و شامل چكيده، مقدمه، اصل مقاله؛ و تشكر و قدردانی است.

4- موردنگاری (Case Report): در چنين مقالاتی، نيازی به مدون بودن (Structured) چكيده‌ی مقاله نيست. تعداد كلمات تشكيل‌دهنده‌ی چكيده‌ی مقاله، حداكثر 75 كلمه و شامل اطلاعاتی درباره‌ی معرفی بيمار (يا روش جديد)، يافته‌ها و نتيجه‌گيری است. تعداد كلمات تشكيل‌دهنده‌ی متن، حداكثر 800 كلمه است. مقاله بايد دارای 3 تا 5 واژه‌ی كليدی و حداكثر 10 منبع باشد. متن مقاله حاوی مقدمه، معرفی بيمار و بحث است.

5- نامه به سردبير (Letter to Editor): اين نوع مقاله اظهارنظر و نقد علمی درباره‌ی يكی از مقالات آخرين شماره‌ی مجله است كه حداكثر در 400 كلمه تهيه می‌شود و 3 تا 5 منبع دارد. در صورتی كه نويسنده‌ی اول، تمايل به دادن پاسخ به نقدعلمی داشته باشد، پاسخ ايشان، هم‌زمان با چاپ نقد مقاله، به چاپ خواهد رسيد.

6- گزارش كوتاه (Brief Communication): مشابه نامه به سردبير است كه درباره‌ی گزارش مقدماتی يك پروژه، روش يا وسيله‌ی جديد، معرفی يك مطالعه‌ی بهداشتی يا طبی به اختصار و يا مروری كوتاه نوشته می‌شود. این نوع حداكثر در سه صفحه‌ی A4 تهيه می‌شود و 3 منبع دارد. تعداد نويسندگان نیز حداكثر 3 نفر است.

7- نكته‌ی بالينی (Clinical Note): در دو صفحه به معرفی نكاتی می‌پردازد كه به صورت معمول اتفاق نمی‌افتند و در آن عقيده و نظر، تجربه يا مشاهدات فرد ذكر می‌شود.

مقررات مربوط به منع انتشار دوباره‌ی يك مطلب

مقاله‌ی ارسالی به دفتر نشريه نبايد از پیش در نشريه‌ی فارسی زبان ديگری چاپ شده باشد. همچنين به‌طور هم‌زمان، نبايد تحت بررسی مجله‌ی ديگری باشد و پس از ارائه‌ی مقاله به دفتر مجله‌ی «پژوهش در دین و سلامت»، مقاله برای بررسی و چاپ، به نشريه‌ی ديگری ارسال نشود؛ مگر آنكه از سوی دفتر نشريه جوابی مبنی بر رد مقاله دريافت شود يا طی سه ماه، هيچ پاسخی از سوی دفتر مجله دريافت نگردد.

چنانچه مقاله قبلاً در مجله‌ی علمی غيرفارسی زبان ديگری در داخل يا خارج از كشور به چاپ رسيده است (جز به صورت چكيده يا بخشی از سخنرانی منتشرشده يا ارائه شده در همايش‌ها و سمينارهای علمی، مقاله‌ی مروری و يا پايان‌نامه)، لازم است نويسنده‌ی مسئول مكاتبات، موضوع را كتباً به سردبير اطلاع دهد و نسخه‌یی از مقاله‌ی چاپ شده را به همراه موافقت‌نامه‌ی چاپ مجدد مقاله كه از ناشر اول اخذ کرده؛ ضميمه نمايد.

در صورتی كه خلاصه‌ی مقاله، در مجموعه مقالات يك همايش يا سمينار به چاپ رسيده باشد، مقاله‌ی كاملی كه برای چاپ مجدد ارسال می‌شود، لازم است حداقل دو برابر خلاصه‌ی مقاله و با تعداد بيشتری از خلاصه‌ی مقاله، دارای جدول و نمودار باشد.

اعلام اوليه‌ی اطلاعات علمی در رسانه‌های عمومی مقاله‌یی كه پذيرفته شده، ولی هنوز به چاپ نرسيده است، مخالف سياست‌های اين نشريه است. در موارد محدود و تنها با هماهنگی سردبير ممكن است آشكارسازی اوليه‌ی اطلاعات، قابل قبول باشد؛ مثلاً اگر فوريت در بهداشت عمومی مطرح باشد و مسئولان مربوط، اين كار را تأييد كرده باشند.

شرايط مؤلفان (نويسندگان) مقاله

تمام افرادی كه مؤلف (نويسنده) ناميده می‌شوند، بايد صلاحيت آن را داشته باشند و هر كس كه معيارهای لازم را داشته باشد، بايد از او به عنوان مؤلف مقاله نام برده شود. هر مؤلف بايد به اندازه‌ی كافی در انجام پژوهش و توليد مقاله كار كرده باشد و مسئوليت بخشی ازمقاله را كه نوشته است، بر عهده بگيرد. اعتبار مؤلف بودن بايد بر اساس مسئوليت‌های ذیل باشد:

1) فكر اوليه و طراحی، يا اجرای كامل يا تحليل و تفسير داده‌ها؛

2) تهيه‌ی پيشنويس مقاله يا مرور محتوای آن از نظر ايده‌های ارائه شده؛

3) تأييد نسخه‌ی نهايی برای انتشار؛

برای هر مؤلف، بايد هر سه شرط فوق، برقرار باشد. تنها شركت فرد در كسب بودجه، يا جمع‌آوری داده‌ها، مؤلف بودن وی را توجيه نمی‌كند. نظارت عمومی بر روی گروه تحقيق نيز كافي نيست.

رعايت اصول اخلاقی پژوهش

رعایت اصول اخلاق در پژوهش در نوشته‌های پزشکی و اسلامی ضرورت دارد.

محافظت از حق بيماران

- بيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اين حق نبايد بدون رضايت‌نامه‌ی آگاهانه‌ی آنان مخدوش شود. اطلاعات هويتی نبايد در نوشته‌ها، عكس‌ها و شجره‌نامه‌ها، منعكس شود؛ مگرآنكه اين اطلاعات، برای مقاصد علمی، ضروری باشد و بيمار (يا والدين يا قيم او)، رضایت‌نامه‌یی برای انتشار به صورت كتبی بدهد. رضايت‌نامه برای اين منظور، مستلزم آن است كه بيمار، مقاله‌ی مورد انتشار را ببيند. جزئيات هويتی اگر ضروری نباشد بايد حذف شود؛ اما نبايد اطلاعات مربوط به بيمار را تغيير داد يا به شكل كاذب نمايش داد تا شناسايی نشود. بی‌نامی مطلق، به سختی قابل ايجاد است و اگر در اين باره، شكی وجود داشت، بايد رضایت‌نامه گرفته شود.

- در مقالاتی كه حاصل مطالعات از نوع كارآزمايی بالينی است، مشخصات بيماران (ازجمله اسامی بيماران، شماره‌ی تخت بيمارستان وغيره) در متن مقاله و همچنين در عكس‌های ارسالی ذكر نشود.

- در صورتی كه مطالعه بر روی انسان انجام شده است، در بخش «روش‌ کار»، موضوع گرفتن رضايت آگاهانه از آزمودنی‌ها باید ذكرشود.

- در مورد مقالاتی كه حاصل مطالعه‌ی اپيدميولوژيك يا كارآزمايی بالينی است، كپی يا فايل اسکن شده‌ی موافقت‌نامه‌ی كميته‌ی اخلاق در پژوهش مؤسسه‌ی مربوط نيز به همراه مقاله ارسال شود.

تعارض در منافع

برای جلوگيری از تعارض در منافع (Conflict of Interest)، در مطالعات چند مركزی، باید توافق‌نامه‌ی محققان مراكز، همراه مقاله ارسال شود. در مطالعاتی كه از طرف شركت‌های خصوصی حمايت می‌شود، مفاد توافق‌نامه اعلام شود.

بخش‌های تشكيل‌دهنده‌ی مقالات پژوهشی

هر مقاله بايد دارای بخش‌ای ذیل باشد:

شماره‌ی صفحه

كليه‌ی صفحات مقاله بايد دارای شماره‌ی صفحه باشد.

صفحه‌ی عنوان

در صفحه‌ی اول مقاله (صفحه‌ی عنوان) موارد ذیل به‌طور كامل و دقيق درج شود:

عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان، شامل نام و نام خانوادگی، محل كار نويسندگان برای مثال: گروه، دانشكده، دانشگاه. لازم است نويسنده‌ی مسئول مكاتبات، مشخص شود و آدرس وی به شرح ذیل اعلام گردد:

آدرس كامل پستی، تلفن تماس (با ذكر كد كشور و شهر) و يا تلفن همراه، آدرس رایانامه (email) و در صورت امكان، نمابر( با ذكر كد كشور و شهر).

لازم است نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و ترتيب آنها، در هنگام تحويل مقاله به دفتر نشريه با دقت درج شود. پس از دريافت مقاله، دفتر نشريه از اعمال هرگونه تغيير در نام و ترتيب اسامی نويسندگان معذور است.

هرمقاله‌یی که به دفتر مجله ارسال می‌شود باید دارای کد اخلاق باشد.

چكيده‌ی مقاله

چكيده‌ی فارسی مقاله باید حداكثر از 300 كلمه تشكيل شود و دارای عنوان و بخش‌های «سابقه و هدف»، «روش کار»، «يافته‌ها» و «نتيجه‌گيري» باشد.

چكيده‌ی انگليسی مقاله باید حداكثر از 250 كلمه تشكيل شود و دارای عنوان و بخش‌های Conclusion, Results, Method ,Background and abjective باشد.

باید چكيده‌های فارسی و انگليسی مقاله به همراه متن كامل مقاله‌ی فارسی، به‌طور هم‌زمان به دفتر مجله ارائه شود. متن چكيده‌های فارسی و انگليسی بايد با هم تطابق كامل داشته باشند.

لازم است در بخش «سابقه و هدف»، علاوه بر ذكر مختصری از سابقه‌ی موضوع، هدف يا اهداف مطالعه ذكر شود و بخش «روش کار»، حاوی روش‌های اصلی مطالعه (انتخاب افراد گروه مورد بررسی يا حيوانات آزمايشگاهی، روش مشاهده و تحليل) باشد.

بخش «يافته‌ها» حاوی يافته‌های اصلی مطالعه (داده‌های خاص و اهميت آماری آنها) است. در بخش «نتيجه‌گيری»، نتيجه‌گيری‌های اصلی مطالعه قيد شود. همچنين بر جنبه‌های جديد و مهم تحقيق يا مشاهدات تأكيد شود.

واژگان كليدی

شایسته است متناسب با محتوای متن، بين 3 تا 10 واژه‌ی كليدی انتخاب؛ و در انتهای چكيده‌های فارسی و انگليسي اعلام گردد تا به تهيه‌كنندگان نمایه‌نامه‌ها در نمایه‌کردن مجله كمك شود. همچنين معرفی كليدواژه‌های مناسب موجب می‌شود موتورهای جستجوی اينترنتی و بانك‌های اطلاعاتی مقالات به سهولت مقاله را بازيابی کنند. بدين منظور، واژگان كليدی بايد از فهرست (MeSH) Medical Subject Headings انتخاب شده باشد. در صورتی كه برای واژه‌ی خاصی، واژه‌ی كليدی مناسبی وجود ندارد، می‌توان از واژه‌های جديد استفاده نمود. برای دسترسی به لغات MeSH، به آدرس اينترنتی ذیل مراجعه نمایید:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh

متن مقاله

متن مقاله، از بخش‌های ذیل تشكيل می‌شود:

«مقدمه»، «روش کار»، «يافته‌ها»، «بحث و نتیجه‌گیری»، «محدودیت‌های پژوهش»، «پیشنهادهای پژوهش»، «قدرداني»، «حامی مالی»، «تضاد منافع» و«فهرست منابع».

مقدمه

در بخش مقدمه، باید پس از ذ كر مختصر سابقه‌ی علمی، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقيق يا مشاهده، به طور خلاصه اعلام گردد. در اين قسمت، تنها مراجع كاملاً مرتبط با مطالعه ذكر گردد و داده‌ها يا نتيجه‌گيری‌های كار گزارش نشود.

 رو ش کار

باید جامعه‌ی مورد بررسی و نحوه‌ی نمونه‌گيری (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهی ازجمله گروه شاهد) به وضوح بيان گردد. سن، جنس و سايرمشخصات مهم نیزاعلام شود.

روش‌های به كار گرفته شده و وسايل مورد استفاده اعلام شود. نام سازنده‌ی تجهيزات، شركت سازنده‌ی مواد مصرفی و نام كشور محل توليد در پرانتز قيد شود.

اقدامات انجام شده با توضيحات كافی بيان شود؛ در حدی كه پژوهشگران دیگر بتوانند نتايج را بررسی؛ و بازيابی كنند و یا در صورت تمايل، پژوهش را به طور كامل تكرار نمايند. در صورت لزوم، به روش‌های مشخص و تعريف شده ارجاع داده شود (از جمله روش‌های آماري). روش‌های جديد يا تعديل‌يافته، توضيح داده شود؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت‌های آنها ارزيابی گردد.

كليه‌ی داروها و مواد شیمیايی مورد استفاده مشخص؛ و مواردی همچون نام ژنريك، دوز و طريقه‌ی مصرف بيان گردد. شواهدی ارائه شود كه حساسيت و اختصاصی بودن روش‌های آزمايشگاهی را تأييد نمايد.

گزارش كارآزمايی‌های بالينی تصادفی شده، بايد اطلاعاتی راجع به همه‌ی عناصر مهم تحقيق ارائه كند؛ از جمله پروتكل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج، منطق آماری (تعيين نوع مداخلات) روش‌های تصادفی‌سازی، مخفی كردن گروه‌های درمانی مختلف) و روش كوركردن (blind) تحقيق. مؤلفانی كه مقالات مروری ارائه می‌نمايند، بايد در بخشی از مقاله، روش‌های یافتن، انتخاب، استخراج و ساخت داده‌ها را توضيح دهند. اين موارد بايد در خلاصه‌ی مقاله نيز به اختصار بيان شود.

واحدهای اندازه‌گيری: باید تمام اندازه‌گيری‌ها در سيستم متريك (سيستم بين‌المللي واحدها) SI گزارش شود.

روش‌های آماری: اين روش‌ها، با جزئیات كافی بيان شود تا خواننده بتواند نتايج مقاله را بیازماید. اشاره به نرم‌افزار مورد استفاده برای تحليل آماری ضروری است؛ ولی كافی نيست. برای هر يك از متغیّرهای تحقيق، آزمون آماری به كار گرفته شده قيد شود. سعی شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان برای نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شود.

يافته‌ها

باید نتايج مطالعه با ترتيب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشكال ارائه گردند. در مطالعات تحلیلی و كارآزمايی بالينی، ابتدا به مقايسه‌ی خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس، داده‌های پژوهش بیان شود. داده‌های جدول و نمودارها و تصاوير در متن تكرار نشود. شایسته است از لغات مبهم وغيرقابل اندازه‌گيری مانند طبيعي، قابل ملاحظه، چشمگير و ... پرهیز شود. همچنين لغات دارای مفاهيم ويژه‌ی آماری از قبیل «تصادفي»، «معني‌دار»، «نمونه»، «همبستگی» و غيره در غير از معنای تكنيكی و به صورتی كه در محاوره معمول است، بیان نشود. روش‌های بررسی، بحث و نتيجه‌گيری، در اين بخش ذکر نشود.

جدول و نمودار

تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حجم مقاله باشد. از ارائه‌ی جداول و نموداهايی كه به اطلاعات و داده‌هاي آنها در متن مقاله به طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر نمودار، بايد به تنهايي، گويا باشد و برای درك مقصود، نياز به مطالعه‌ی متن نداشته باشد. جداول و نمودارها بايد دارای عنوان كامل باشد. جداول، با نرم‌افزار Word، با اعداد فارسی و به‌صورت راست‌چین تايپ شود. برای رسم نمودارها از نرم‌افزارهايی چون Excel استفاده گردد. در نمودارها، عنوان محورهای افقی و عمودی و همچنين مقياس آنها درج شود.

عكس

فايل عكس‌های مقاله بايد با كيفيت تصوير (resolution) حداقل dpi 300 تهيه شود. فايل عكس بايد دارای مشخصات عنوان مقاله، نام نويسنده‌ی اول مقاله و شماره‌ی عكس باشد. در صورت لزوم، با استفاده از علامت فلش، جهت قرارگيری صحيح عكس مشخص گردد. در مورد عکسهايی كه از بيماران تهيه شده، پوشاندن بخش‌هايی از عكس كه مشخص‌كننده‌ی هويت بيمار است، الزامی است.

- در صورتی كه جدول، نمودار يا عكس از قبل منتشر شده است، به جز در مورد اسناد عمومی، لازم است اجازه‌ی كتبی مؤلف يا ناشر مربوط نيز ارائه شود.

بحث

در نخستین پاراگراف اين بخش باید يافته‌های مهمی كه سؤالات تحقيق را پاسخ داده است، آورده شود. بر جنبه‌های مهم و تازه‌ی تحقيق و نتيجه‌گيری حاصل از آن تأكيد گردد. داده‌ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج در این بخش تكرار نشود. در قسمت بحث، تعابير يافته‌ها و محدوديت آنها بيان شود. مشاهدات، به تحقيق‌های مرتبط ديگر ارتباط داده شود و علل تفاوت با يافته‌های ديگران نیز تحليل شود. همچنین نتيجه‌گيری با اهداف تحقيق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامشخص و نتيجه‌گيری‌هايی كه داده‌ها كاملاً آنها را پشتيباني نمی‌كنند، اجتناب شود. فرضيه‌های جديد در صورت لزوم و نیز توصيه‌ها در انتهای بحث بیان شود.

 قدردانی

در اين بخش از موارد ذیل قدردانی می‌شود:

كمك‌هايی كه شايسته‌ی ذكر است ولی در حد تأليف نيست؛ مثلاً حمايت كلی از سوی رئيس بخش، دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه‌ی مربوط.

كمك‌های فنی

كمك مالی، مواد و ابزار با ذكر ماهيت كمك

لازم است از افرادی كه در تهيه‌ی مقاله كمك ذهنی كرده‌اند ولی كمك آنها در حد تأليف نيست، نام برده؛ و فعاليت و كمك آنها توضيح داده شود؛ برای مثال: «مشاور علمی»، «ويراستار»، «نقدكننده‌ی پيش‌نويس تحقيق»، «گردآورنده‌ی داده‌ها» و «شركت‌كنندگان در آزمون باليني».

روابط بين مؤلفان، شركت‌ها و مؤسسات ذكر شوند؛ زيرا ذكر نکردن آنها ممكن است موجب ايجاد تعارض در منافع شود.

در صورتی كه مقاله حاصل اجرای يك طرح تحقيقاتی مصوب باشد و بودجه‌ی آن را سازمان يا مركز خاصی تأمين کرده باشد، لازم است شماره‌ی طرح تحقيقاتی، کد اخلاق و نام مركز تأمين كننده‌ی بودجه‌ی طرح قيد گردد.

فهرست منابع

منابع باید با نظم و ترتيب متوالی به ترتيب اشاره در متن شماره‌گذاری شود (شيوه‌ی ونكوور). توجه خاص به نقطه‌گذاری و فاصله‌گذاری بين كلمات و حروف در هنگام تهيه‌ی فهرست منابع ضروری است. در صورتی كه تنها از خلاصه‌ی مقاله استفاده شود، كلمه‌ی [abstract] در انتهای منبع درج شود. لازم است فهرست منابع با دقت و مطابق با الگوی ذیل تهيه شود:

مقاله

مقاله‌ی انگليسی:

 1. Dalstra JA, Kunst AE, Geurts JJ, Frenken FJ, Mackenbach JP. Trends in socioeconomic health inequalities in the Netherlands, 1981-1999, J.of Epid. and com. Health, (2002); 56: 927-34.

توضيح: اگر تعداد نويسندگان مقاله كمتر از 6 نفر باشد، نام كليه‌ی نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از6 نفر باشد، پس از درج نام نويسنده‌ی ششم، از عبارت et al(به معنی «و سايرين ») استفاده شود.

مقاله‌ی فارسی:

لازم است با مراجعه به چكيده‌ی انگليسی مقاله‌ی فارسی، مشخصات مقاله مشابه مثال فوق، به انگليسی درج شود.

مقاله‌ی غير انگليسی و غير فارسی:

 1. Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral Infrapatellar Seneruptur Hostidligere Frisk Kvinne. Tidsskr nor Laegeforen 1996; 116:41-2.

سازمان به عنوان مؤلف:

 1. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-4.

در صورتی كه هيچ مؤلفی ذكر نشده باشد:

 1. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.

ضميمه‌ی مجله:

 1. Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of Nickel Carcinogenicity and Occupational Lung Cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

مقاله‌ی چاپ شده در كتابچه‌ی خلاصه‌ی مقالات كنفرانس:

 1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent Advances in Clinical Neurophysiology.proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

كتاب

كتاب انگليسی:

 1. Kunst A, Mackenbach J. Measuring socioeconomic inequalities in health, Copenhagen: WHO Regional office for Europe, (1995); IQsh-59.

توضيح: اگر تعداد نويسندگان كتاب كمتر از 6 نفر باشد، نام كليه‌ی نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از 6 نفر باشد، پس از درج نام نويسنده‌ی ششم، از عبارت et al(به معنی «و سايرين») استفاده شود.

يك فصل از كتاب انگليسی:

 1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Ddiagnosis, and Mmanagement. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.465-78.

كتاب فارسی:

مشخصات كتب فارسی نيز مشابه مثال فوق، به انگليسی درج گردد (به‌طور معمول، مشخصات انگليسی كتب فارسی در پشت جلد كتاب درج می‌شود). 

پايان‌نامه

پايان‌نامه‌ی انگليسی:

 1. Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University; 1995.

پايان‌نامه‌ی فارسی:

لازم است مشخصات پايان‌نامه‌ی فارسی مشابه مثال بالا، به انگليسی درج گردد. 

منابع الكترونيك

 1. Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infec Dis [Internet]. 1995 Jan-Mar [cited 2007Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

برنامه يا نرم‌افزار كامپيوتری

 1. Hemodynamics III: the Ups and Downs of Hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

برای كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه‌ی استناد به ساير انواع منابع، به آدرس اينترنتی ذیل مراجعه نماييد:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

نکات مهم:

- چنانچه مقاله‌ی ارسالی از ساختار مندرج در اين دستورالعمل به طور كامل تبعيت نکند، قبل از داوری، به نويسنده عودت داده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با اين ساختار، دوباره ارسال شود.

- هيئت تحريريه در پذيرش، رد، ويرايش و خلاصه كردن مقالات آزاد است.

- مقاله با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word و با قلم B Nazanin 12 تايپ شود و فايل آن به همراه فرم تكميل شده‌ی «موافقت‌نامه‌ی واگذاری حق چاپ و نشر مقاله» به دفتر نشريه ارسال شود. اين فرم از وب سايت نشريه يا از فرم مندرج در شماره‌های منتشرشده‌‌ی مجله قابل دريافت است. در غير اين صورت، از طريق تلفن و يا رایانامه با دفتر مجله تماس گرفته شود تا فرم برای نویسنده‌ی مسئول ارسال شود. ضمناً یک فایل بدون نام و نشانی نویسندگان و متن تشکرو قدردانی به همراه فایل اصلی ارسال شود.همچنین ارسال منبع جداول و نمودارها در برنامه‌های spss و Excel نیز الزامی است.

- دفتر مجله پس از دريافت مقاله، اعلام وصول مقاله را به همراه شماره‌ی ثبت آن اعلام خواهد نمود. پس از ارزيابی‌های اوليه، مقاله برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی نهايی و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و موضوع، كتباً به اطلاع نويسنده‌ی مسئول مكاتبات خواهد رسيد.

- پس از ويرايش نهايی مقاله، نسخه‌ی آماده شده برای چاپ، به نويسنده‌ی مسئول مكاتبات مقاله ارائه خواهد شد تا پس از مطالعه و تأييد ایشان، مراحل چاپ مقاله طی شود. نويسنده‌ی مسئول مكاتبات موظف است هرگونه اشتباه موجود در نسخه‌ی نهايی مقاله را به سرعت به دفتر مجله اعلام نمايد تا نسبت به رفع اشكال در نسخه‌ی نهايی مقاله اقدام گردد.

- پس از چاپ مقاله، كليه‌ی مستندات مربوط به مقاله، قبل از امحا، به مدت شش ماه در دفتر مجله نگهداری خواهد شد.

روش ارسال مقاله به دفتر نشريه

- ارسال مقاله از طريق بخش Online Submission وب سايت مجله: http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh

- ارسال مقاله از طريق رایانامه‌ی مجله: jrrh@sbmu.ac.ir

یادآوری:

- لطفاً با مراجعه به تارنمای مجله، نحوه‌ی نگارش و چیدمان حروف را در مقاله بازبینی فرمایید.

- دفتر مجله پس از دريافت مقاله، به نويسنده­‌ی مسئول گواهی اعلام وصول ارسال خواهد کرد.

- مجله‌ی پژوهش در دین و سلامت سعی می‌کند به‌طور متوسط طی 12 هفته از تاريخ دريافت مقاله، نظر خود را در مورد چاپ، اصلاح، تجديدنظر و يا نپذیرفتن مقاله به نويسنده‌ی مسئول اعلام ‌کند.


چک لیست تهیه ساب میشن

به عنوان قسمتی از روند ساب میشن ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ساب میشن اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن چک بزنند.

 1. فایل جداگانه‌ی نام نویسنده/ نویسندگان و مشخصات محل کار- (Affiliation) فارسی/ انگلیسی

 2. فایل اصلی مقاله شامل: چکیده (فارسی 300 کلمه - انگلیسی 250 کلمه)، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش، قدردانی، حامی مالی، تضاد منافع و فهرست منابع

 3. فایل بدون نام مشخصات نویسندگان و قدردانی

 4. فایل فهرست منابع (انگلیسی) که در EndNote و با روش Vancouver نوشته شده باشد.

 5. فایل جداگانه‌ی منبع اصلی جداول (Excel)، نمودارها، اشکال و عکس‌­ها 300 dpi

 6. - حداقل از سه مقاله‌ی مرتبط منتشر شده در شماره‌های قبلی این نشریه و سه مقاله‌ی نمایه‌شده در سایت اسکوپوس با درج لینک مقاله از سایت مذکور در فهرست منابع مقاله‌ی ارسالی استفاده شده است.

  - مقاله‌های مروری باید حداقل سه منبع از نویسندگان مقاله (سه منبع از یک نویسنده یا یک منبع از هر نویسنده) باشد.

 7. - تمامی نویسندگان مقاله باید کد ارکید خود را به همراه مقاله در سایت مجله سابمیت کنند.

متن کپی رایت

مجله‌ی علمی-پژوهشی «پژوهش در دین و سلامت» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق بیانیه‌ی بتسدا درباره‌ی انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003؛ به طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود. مقاله‌های منتشر شده در نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بلافاصله در واسپارگاه‌ها ذخیره می‌شود. این مقالات می‌تواند به‌صورت نسخه‌ی چاپی منتشر شود، آرشیو شود و یا در سرفصل‌های درسی گنجانده شود. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این سیاست‌ها می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

 

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Creative Commons License

 

متن محرمانگی

در مجله­‌ی پژوهش در دین و سلامت نظام داوری بر اساس نظام هم­‌ترازخوانی است. الگوی آن، نظام سردبیر به همراه دو داور است. در این مجله، داوران و نویسندگان به صورت داوری پنهان دوطرفه (double-blinded refereeing) با یکدیگر ارتباط دارند. بدین صورت که هیچ کدام از دو طرف (نویسنده و داور) از هویت یکدیگر آگاه نیستند.