دوره 3, شماره 2 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسي ارتباط جهش‌هاي ژن بتاگلوبين با فاكتورهاي خوني در ناقلان بتاتالاسمي PDF XML
حسين حاتمي, سهيلا خداكريم, فريدون - فغاني, صديقه رستگار 1-6
ميزان آگاهي،آموزش ومشاركت عمومي در مديريت پسماند: مطالعه موردی در شهر تهران PDF XML
مهرنوش ابطحی, رضا سعیدی, مليحه نصراله بروجردي, عاطفه فخرايي فر, علي بيات, سعيد مكاري, فاطمه علي عسگري, اعظم انكوتي, مهدي عليزاده 7-16
تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا PDF XML
علی اصغر نجف پور, احمد جنیدی جعفری, سينا دوستي 17-26
ميزان دستيابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبيعی طرح تحول سلامت: مطالعه موردي در يك بيمارستان بزرگ عمومي شهر تهران PDF XML
احسان زارعی, سهيلا مجيدي, سميه انيسي, وحيد باي 27-32
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و شناسایی عوامل ایجاد کننده آن¬ها در متخصصان سونوگرافی PDF XML
سید ابوالفضل ذاکریان, مجتبی عباس زاده, لیلا جانانی, زينب كاظمي, محمد حسن صفریان 33-42

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

بررسی حذف فلزات سنگین از محیط های آبی با استفاده از میکروارگانیسم ها PDF XML
اکبر اسلامی, رضا نعمتی 43-51