دوره 2, شماره 4 (1393)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

موانع درك شده مادران در كنترل مصرف مواد قندى در كودكان6-3،مطالعه كيفي PDF XML
پروانه صحرایی صحرایی, نسترن کشاورز محمدی, هادی قاسمی 1-9
بررسی تاثیر پتانسیل کاتالیستی پودر ماربل (سنگ مرمر) در فرایند ازن زنی کاتالیزوری حذف رنگ راکتیو بلاک 5 PDF XML
سمیه اکبری, فرشید قنبری, حلیمه الماسی, قربان عسگری 10-17
ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار PDF XML
عيسي سلگي 18-25
تبین عوامل اجتماعی موثر بر قطع درمان بیماران مبتلا به سل: یک تحلیل کیفی PDF XML
مصطفی جیبا, فرشته زمانی علویچه, مرضیه عربان, آرش سلحشوری, مبارک جیبا, جواد هارونی 26-34
بررسی کیفیت میکروبی بستنی و آب میوههای دست ساز و سنتی شهر گرگان و ارتباط آن با شرایط بهداشتی کارگران و محیط PDF XML
مهدی صادقی, ابوالفضل امینی, عبدالوهاب عارفیان, ناصر بهنام پور, سلطان محمد قاسمی 35-43
بررسي مقادیر فلزات سنگين در تخم مرغ های عرضه شده درشهر تهران و محاسبه ميزان دريافت روزانه آنها PDF XML
سمیه عباسی کیا, غلامرضا جاهد, نبي شريعتي فر, شاهرخ نظم آرا, آرش اکبرزاده 44-51