دوره 2, شماره 3 ( 1393)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390 PDF XML
محمد جواد جعفری, مهدی قراری, محتشم غفاری, لیلا امیدی, غلامرضا اسداﷲ فردی 1-7
بررسی کارایی فیلتر غشایی در حذف 1و2 دی کلرو اتان از پساب صنعتی PDF XML
احمد رضا یزدانبخش, نعمت الله جعفرزاده, شهداد همتیان, امیر شیخ محمدی 8-15
مقایسه روش کمپوست هوازی ساکن و هوازی توأم با اختلاط جهت تثبیت زائدات جامد فاضلاب کشتارگاه صنعتی همدان PDF XML
Zohre Ebrahimpoor, Mohammad Taghi Samadi, reza Shokuhi, Ghorban Asgari 16-24
رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی PDF XML
احسان زاعی, مرضیه نجفی, رویا رجایی 25-31
ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران PDF XML
منیره مجلسی نصر, یدالله فخری, مریم سرخوش 32-41
پوشش نانوذرات آلومينا با پلي آنيلين جهت حذف يون آهن از محلول آبی PDF XML
حسین حاجی زاده, منصور طاهری انارکی, زهرا عرب ابوسعدی 42-50