دوره 4, شماره 4 (1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394 PDF XML
نسرین آقاولی, معصومه نژادعلی, مهناز قمی 1-8
مقایسه نشانگرهای منتخب آماری یک مرکز آموزشی درمانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال 1394: اصفهان PDF XML
زهرا قاسم زاده, حانیه سادات سجادی, فرخنده سادات سجادی, گلنوش عقیلی, محمد هادی 9-16
برآورد و ارزیابی هزینه و درآمد زیرسامانه های مختلف سامانه ی یکپارچه مدیریت پسماند شهر تهران با استفاده از توابع ریاضی PDF XML
سجاد نصرالهی, رضا علیمردانی, محمد شریفی, محمد رضا تقی زاده یزدی 17-35
سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص مدیریت سبز PDF XML
محمد فهیمی نیا, آزیتا انباز, زهرا احمد لی, اکبر اسکندری, مریم سواد کوهی 36-43
موانع اجرایی حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان PDF XML
علی محمد مصدق راد, مولود قربانی 44-56
مقایسه روش معمول پمپ و جاذب و نمونه برداري غير فعال میکرو استخراج فاز جامد (EMPS) جهت تعیین غلظت بنزن، تولوئن و زایلن (XTB) هوای مناطق شهری PDF XML
محسن سعدانی, محمد مهدی امین, محمد امین کرمی, فهیمه تیموری, رضا قاسمی 57-64