دوره 4, شماره 3(1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

ارزیابی جامع سازمانی بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل ويزبورد در سال 1394 PDF XML
سیما مرزبان, سمیه انیسی, رسول صلاحی, احسان اله کلته, وحید بای 1-8
بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی PDF XML
علی اوغازیان, احمدرضا یزدانبخش, اکبر اسلامی, انور اسدی 9-17
تبيين ادراک زنان وکارشناسان واحد بهداشت خانواده از موانع پوشش مراقبتهاي پيش از بارداري: يک مطالعه کيفي PDF XML
حوریه شمشیری میلانی, فاطمه خزایی, مریم رسولی, علی رمضانخانی 18-27
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در مورد بيماريهاي مقاربتي باکتريايي سال 1394 PDF XML
خاطره فرازمند, نسترن کشاورزمحمدی, کوروش اعتماد, پگاه فرازمند 28-35
بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با استفاده از روش SWOT به منظور ارائه استراتژیهای بهبود مستمر: مطالعه موردی در شهرداری قزوین PDF XML
جواد عباس علی مددی, علیرضا حاجی قاسمخان, محمد حجارتبار, رضا غلام نیا, رضا خانی جزنی, رضا سعیدی 36-45
بررسی اپیدمیولوژی سالک در شهرستان هویزه در سال 1393 PDF XML
علی اکبر جایروند, فاطمه وزیری 46-50