دوره 4, شماره 2(1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی کارایی پودر هسته خرما در جذب کادمیوم از محلول‌های آبی : تعیین ایزوترم وسینتیک جذب PDF XML
افشين تكدستان, نعمت اله جعفرزاده, مهرنوش ابطحی, فروغ علي قاسمي 1-10
بررسی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 94-95 PDF XML
فرناز اسلامی مهر, علی رمضانخانی, سهیلا خداکریم, فاطمه رخشانی 11-18
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت هزینه بانوان برای کنترل افزایش وزن PDF XML
ولی بریم نژاد, پریسا عرب زاده کفاش, رویا اشراقی سامانی 19-27
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا در زنان اسلامشهر PDF XML
علی رمضانخانی, آمنه پوراسماعیلی, سکینه رخشنده رو, سهیلا خداکریم 28-34
بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان PDF XML
علیرضا حیدری, محمدجواد کبیر, ناهید جعفری, اشرفی بابازاده گشتی, محمدرضا هنرور, منصوره لطفی 35-42
بررسی تأثیر نوع ترکیب بکار رفته در بستر بر کیفیت ورمی کمپوست تولیدی از ضایعات آشپزخانه، ضايعات باغی و فضولات گاوی توسط کرم آيزينيا فوتيدا PDF XML
سیدعلیرضا موسوی, مجید فرجی 43-54