دوره 3, شماره 3 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسي فراواني انواع جهش هاي ژن بتاگلوبين در ناقلان بتاتالاسمي مراجعه کننده به شبکه هاي بهداشتي درماني پاکدشت و ورامين PDF XML
حسين حاتمي, صديقه رستگار, سهيلا خداكريم, فريدون فغاني, اكرم نجات بخش, ابراهيم بابايي 1-6
بررسی مقدار جذب فلزکادمیوم در نهال های یک ساله گونه درختی افراپلت (Acer velutinum) درمحیط زیست PDF XML
سيد آرمين هاشمي, مهناز ضرغام اينانلو 7-12
بررسی آمادگی كاركنان بهداشتي دهلران در برخورد با بلايا PDF XML
رضا جوروند, كاظميه صادقي راد, اميدعلي غلامي, مرجان وجداني, رحمن پناهي, اكبر بابايي حيدر آبادي 13-18
بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری PDF XML
احمدرضا يزدانبخش, اكبر اسلامي, سميه رضايي 19-26
تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با توجه به شاخص های کیفی آب PDF XML
مهدی صادقی, ابوطالب بای, ناصر بای, نفیسه سفلایی, محمد هادی مهدی نژاد, مرتضی ملاح 27-33
برآورد کمترین هزینه و نشر گازهای گلخانه ای سامانه پردازش و دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از الگوریتم NSGA II PDF XML
سجاد نصرالهي سروآغاجي, رضا عليمرداني, محمد شريفي, محمدرضا تقي زاده يزدي 34-47