دوره 7, شماره 2 (1398)

فصلنامه بهداشت در عرصه

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گرد و غبار حاصل از کوره های قوس الکتریکی کارخانه فولاد و استفاده مجدد آن به عنوان جاذب PDF ##common.remote## بدون عنوان XML
زینب حسین زاده, مهدی سعادتی, عباسعلی زمانی, عبدالحسین پری زنگنه 1-10
وضعیت مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید PDF XML
رضوان رجب زاده, یاسمن جعفری, حمیدرضا محدث حکاک, رحمن پناهی, معصومه سروی, سید حمید حسینی, امید امامی 11-20
بررسی کارایی پودر پوسته تخم مرغ برای حذف منگنز از آب آشامیدنی شهری PDF XML
نگین نیرلو, گیتی کاشی, آرش هداوندخانی 21-31
وضعیت نظارت حمایتی در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
عباس دانش کهن, فائزه فروزانفر, احسان زارعی, علی رمضانخانی, سهیلا دمیری 32-44
بررسی متغیرهای جوّ ایمنی، شایستگی ایمنی و گرانباری نقش به عنوان پیشبین های رفتار ایمن کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند PDF XML
کیمیا طوسی, عبدالکاظم نیسی, نسرین ارشدی 45-57
بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص مصرف صبحانه و میان وعده سالم در کودکان PDF XML
سکینه رخشنده رو, محتشم غفاری, آمنه پوراسماعیل درسته 58-65