فصلنامه علمی بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دور2، شماره3، پاييز 1393

فهرست مطالب

Original/Research Article

بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390 PDF
محمد جواد جعفری, مهدی قراری, محتشم غفاری, لیلا امیدی, غلامرضا اسداﷲ فردی
بررسی کارایی فیلتر غشایی در حذف 1و2 دی کلرو اتان از پساب صنعتی PDF
احمد رضا یزدانبخش, نعمت الله جعفرزاده, شهداد همتیان, امیر شیخ محمدی
مقایسه روش کمپوست هوازی ساکن و هوازی توأم با اختلاط جهت تثبیت زائدات جامد فاضلاب کشتارگاه صنعتی همدان PDF
Zohre Ebrahimpoor, Mohammad Taghi Samadi, reza Shokuhi, Ghorban Asgari
رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی PDF
احسان زاعی, مرضیه نجفی, رویا رجایی
ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران PDF
منیره مجلسی نصر, یدالله فخری, مریم سرخوش
پوشش نانوذرات آلومينا با پلي آنيلين جهت حذف يون آهن از محلول آبی PDF
حسین حاجی زاده, منصور طاهری انارکی, زهرا عرب ابوسعدی


_____________________________________________________________________________________________

آدرس: ایران _ تهران _ اوین _ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت _ کدپستی: 1983535511 پست الکترونیکی : jhf@sbmu.ac.ir