فصلنامه علمی بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دوره 2, شماره 4 (1393): زمستان 1393

فهرست مطالب

Original/Research Article

پروانه صحرایی صحرایی, نسترن کشاورز محمدی, هادی قاسمی
PDF
1-9
سمیه اکبری, فرشید قنبری, حلیمه الماسی, قربان عسگری
PDF
10-17
عيسي سلگي
PDF
18-25
مصطفی جیبا, فرشته زمانی علویچه, مرضیه عربان, آرش سلحشوری, مبارک جیبا, جواد هارونی
PDF
26-34
مهدی صادقی, ابوالفضل امینی, عبدالوهاب عارفیان, ناصر بهنام پور, سلطان محمد قاسمی
PDF
35-43
سمیه عباسی کیا, غلامرضا جاهد, نبي شريعتي فر, شاهرخ نظم آرا, آرش اکبرزاده
PDF
44-51