فصلنامه بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: دكتر مهرنوش ابطحي، مهندس مهری جبار ، مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دوره 3, شماره 2 (1394): تابستان 1394

فهرست مطالب

Original/Research Article

حسين حاتمي, سهيلا خداكريم, فريدون - فغاني, صديقه رستگار
PDF
مهرنوش ابطحی, رضا سعیدی, مليحه نصراله بروجردي, عاطفه فخرايي فر, علي بيات, سعيد مكاري, فاطمه علي عسگري, اعظم انكوتي, مهدي عليزاده
PDF
علی اصغر نجف پور, احمد جنیدی جعفری, سينا دوستي
PDF
احسان زارعی, سهيلا مجيدي, سميه انيسي, وحيد باي
PDF
سید ابوالفضل ذاکریان, مجتبی عباس زاده, لیلا جانانی, زينب كاظمي, محمد حسن صفریان
PDF

Systematic Review and Meta Analysis

اکبر اسلامی, رضا نعمتی
PDF