فصلنامه علمی بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دوره 2, شماره 1 (1393)

فهرست مطالب

Original/Research Article

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان PDF
محمد ملکوتیان, زهرا خاشی
بررسی مکانیسم حذف بیولوژیکی دی اتیل فتالات و دی آلیل فتالات در تصفیه فاضلاب سنتتیک PDF
احسان احمدی, میترا غلامی, مهدی فرزاد کیا, رامین نبی زاده, علی اسرافیلی, علی آذری
بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق (PM10) و تعیین شاخص کیفیت هوا در شهر کرمانشاه PDF
زهرا عطافر, اکبر اسلامی, مقداد پیرصاحب, فاطمه اسدی
بررسي وجود آلودگي ‏‎ ‎مس در لايه سطحي خاک تاکستان ‎هاي ملاير ‏ PDF
عيسي سلگي, موسی سلگی, محمدعلی کاتبی
بررسی قابلیت بیومس آزولا و عدسک در جذب پی-کرزول از محیطهای آبی: بررسی ایزوترم و سینتیکهای جذب PDF
محمدعلی ززولي, داود balarak
بررسی آستانه تحمل و شناسایی سویه باکتریایی مقاوم به کادمیم در خاک های پذیرنده پساب PDF
محمد تقی صمدی, محمد یوسف علیخانی, علیرضا رحمانی, فاطمه طاهرخانی

Systematic Review and Meta Analysis

موانع مصرف ماهی و عوامل موثر بر آن : مروری جامع بر شواهد علمی و مطالعات مرتبط در ایران و جهان PDF
حسن رضایی پندری, نسترن کشاورز محمدی


_____________________________________________________________________________________________

آدرس: ایران _ تهران _ اوین _ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت _ کدپستی: 1983535511 پست الکترونیکی : jhf@sbmu.ac.ir