این فرم را پر کنید تا برای این مجله ثبت نام کنید

چنانچه قبلا برای این مجله و یا مجله ای دیگر در این سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید

پروفایل
برای وارد کردن اطلاعات زیر به زبان دیگر ابتدا زبان مورد نظر را انتخاب کنید
Note: نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید
Joan Alice Smith = JAS
نام مؤسسه، مانند دانشکاه سایمون فریزر
Note: شناسه ارکید را از سایت orcid.org تهیه نمایید
(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)

زبانهای کاربردی

فیلد مورد نیاز

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.