شماره عنوان
دوره 4, شماره 1 (2017): زمستان (اسفند) بررسی نتایج اندازه گیری تروپونین در بیماران دچار سندروم حاد کرونری؛ یک گزارش کوتاه چکیده  PDF  HTML
Anita Sabzghabaei, Abolfazl Nazarian, Zahra Nazarian, Narges Malih, Majid Shojaee
دوره 3, شماره 4 (2016): پاییز (آذر) پیامد یکماهه بیماران مبتلا به سندرم کروناری حاد با کراتین کیناز- ام بی مثبت و تروپونین منفی؛ یک گزارش کوتاه چکیده  PDF  HTML
Ali Asgari Darian, Kambiz Masoumi, Arash Forouzan, Hassan Barzegari, Saeed Yazdankhah, Behzad Zohrevandi, Farhad Ahmadzadeh
0 - 0 (2)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد